ADWENT – O IV Niedzieli Adwentu (20 grudnia 2020)

ŚWIĘTA I UROCZYSTOŚCI

IV Niedziela Adwentu

IV niedziela Adwentu… naszej drogi do Boga
Droga zakończona budową

Ostatnia niedziela adwentu „Naszej drogi do Boga” jest szczytem oczekiwania i powinna być także szczytem podjętych przez nas działań. Drogi, którymi podążamy w życiu, nie mogą być celem samym w sobie, muszą prowadzić do określonego miejsca i Osoby. Jeśli cały adwent był drogą i wędrówką – IV niedziela będzie kresem drogi, celem, który został przemyślany, wyznaczony i osiągnięty.

Pytanie: „Czy zbudujesz mi dom na mieszkanie?” kieruje Pan do proroka Natana, ale nie tylko do niego. Adresatami jesteśmy i my, współcześnie żyjący. Koniec drogi do Boga zakończony budową jest wyrazem aktywnego oczekiwania na przyjście Jezusa. Jednak, o jaki dom na mieszkanie chodzi i jak rozumieć to biblijne pytanie, tłumaczy Bartłomiej Król SDS – dyrektor wydawnictwa Salwator.

JT m. in. na podst. -> katolik.pl [dostęp 2016-12-17]