26 lutego w Radości – Msza św. w intencji Ojczyzny

Wczoraj, tj. 26 lutego, w Radości miała miejsce
Msza św. w intencji Ojczyzny
sprawowana przez ks. Jerzego Limanówkę.
Obecne na niej były osoby z różnych grup RR.

Bogu niech będzie chwała!