NOC CZUWANIA 2015 – Zapraszamy na noc czuwania 23 maja

NOC CZUWANIA

Jak co roku, w sobotę poprzedzająca rocznicę śmierci Prymasa Tysiąclecia, która przypada w tym roku na 23 maja, organizowane jest w kaplicy na Łazienkowskiej modlitewne czuwanie nocne w intencji dziękczynnej za dar, jakim był Stefan Kardynał Wyszyński dla  Rodziny Rodzin, Kościoła w Polsce i Kościoła Powszechnego, a także w intencji Jego rychłej beatyfikacji.