KALENDARZ HISTORYCZNY – Stefan Batory

Stefan Batory pod Pskowem – obraz Jana Matejki z 1872

Stefan Batory pod Pskowem – obraz Jana Matejki z 1872

12 grudnia 1586 r. w Grodnie zmarł Stefan Batory, „z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, kijowski, wołyński, podlaski, inflancki i książę siedmiogrodzki”.

Wielki król i mężny wódz, Węgier. Syn wojewody Siedmiogrodu również Stefana Batorego (ur. 1477, zm. 1534). Choć został królem Polski, po polsku nie nauczył się, niestety, mówić do końca życia – za to biegle władał kilkoma innymi językami. Startu łatwego nie miał. Tuż po koronacji w 1576 r. najpierw musiał uspokoić opozycję oraz okiełznać Wielkie Księstwo Litewskie i Prusy Królewskie, które uparcie chciały na polskiego króla Habsburga. A potem jeszcze Gdańsk odmówił wpuszczenia monarchy, co doprowadziło do wybuchu wojny Rzeczypospolitej z tym miastem

Król zadziałał zdecydowanie – zablokował gdańszczan ekonomicznie, a w końcu pokonał ich w bitwie pod Lubiszewem. Pewnie na tym by się nie skończyło, ale na szczęście dla mieszczan, a na nieszczęście dla reszty kraju, car Iwan Groźny uderzył w tym czasie na Inflanty. Batory poszedł więc na ustępstwa wobec miasta, a w zamian gdańszczanie go uznali i co więcej – przyznali mu „dotację” na wojnę z Moskwą.

Po wygranej wojnie z Rosją (1577-1582) Inflanty i Połock powróciły do Polski. Plany cara Iwana IV podboju ziem nadbałtyckich legły w gruzach. Skutecznie opóźniło to proces wzrostu hegemonii państwa rosyjskiego w regionie o prawie sto lat.

Czytaj więcej -> https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Batory [dostęp 2016-12-13]

a także -> http://kresy24.pl/12-grudnia-1586/ [dostęp 2016-12-13]

JT

Tagi: