Apel do Prezydenta RP

Apel do Prezydenta RP (konwencja CAHVIO)

Przewodniczący zarządu SARR, Krzysztof Broniatowski – złożył Apel osobiście w Kancelarii Prezydenta 9 marca.

_
Dlaczego ta konwencja nie powinna być przyjęta?
patrz:  http://rodzinarodzin.pl/index.php/apel-o-modlitwe-narodu/

Jakie będą konsekwencje przyjęcia tej konwencji?
patrz: http://www.niedziela.pl/artykul/14460/Senat-RP-opowiedzial-sie-za

JT