Dziękczynienie za beatyfikację Prymasa Tysiąclecia – 28 każdego miesiąca

Dziękczynienie_Katedra_28_winieta

Od września 2021, każdego 28 dnia miesiąca o godz. 19.00 w Archikatedrze Warszawskiej jest odprawiana Msza św. dziękczynna za beatyfikację Prymasa Tysiąclecia.

Przez wiele lat wierni modlili się co miesiąc, 28 dnia, w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie o beatyfikację Prymasa Tysiąclecia, a w ostatnich miesiącach „o jej obfite owoce”.

Kard. Wyszyński został beatyfikowany 12 września. Zgodnie z decyzją Stolicy Apostolskiej jego liturgiczne wspomnienie będzie obchodzone 28 maja. Jest to nawiązanie do daty śmierci Prymasa 28 maja 1981 roku.

„Chcemy, by te spotkania trwały cały rok, jako wielkie dziękczynienie za beatyfikację” – podkreślili duszpasterze z katedry, w której znajduje się kaplica ku czci bł. Stefana Wyszyńskiego, a w niej sarkofag, gdzie spoczywa Prymas Tysiąclecia.

Od dnia beatyfikacji wierni modlą się w tym miejscu zostawiając na kartkach swoje prośby i podziękowania. Co wtorek, od 14 września 2021 r., w archikatedrze warszawskiej o godz. 19.00 odprawiana jest msza św. o łaski za wstawiennictwem bł. kard. Stefana Wyszyńskiego. Przed liturgią odczytywane są prośby składane przez pielgrzymów przy sarkofagu bł. prymasa Wyszyńskiego. Na zakończenie można otrzymać błogosławieństwo relikwiami.

Eucharystię będzie wieńczyć Apel Jasnogórski, jedna z modlitw bliskich sercu kard. Wyszyńskiego.

.