Inscenizacja „Wola 44” 09.08.2015

Dzisiaj, w niedzielę, 9 sierpnia, zapraszamy wszystkch na inscenizację „Wola 44”, która odbędzie się przy ulicy Młynarskiej 60 o godzinie 18:45. Dojazd_ZTM – przystanek Młynów. Tegoroczna inscenizacja, organizowana przez Stowarzyszenie Grupę Historyczną „Zgrupowanie Radosław” oraz Stowarzyszenie Miłośników Broni Pancernej i Historii „Pancerny Niedźwiedź” przy wsparciu wielu grup rekonstrukcyjnych z całej Polski, m. in. Grupy Rekonstrukcyjno-Filmowej Bemowo, jest formą upamiętnienia walk w dzielnicy Wola na początku Powstania Warszawskiego, jak również losów ludności cywilnej. Wolę odwiedzi też zaproszona grupa rekonstrukcyjna z HiszpaniiPoland First to Fight” propagująca wysiłek zbrojny Polaków na całym świecie. Organizatorzy chcą w sposób szczególny oddać hołd wszystkim Bohaterom, którzy gotowi byli ponieść najwyższą cenę w walce o wolność naszej stolicy i Ojczyzny.

Tegoroczna inscenizacja, podobnie jak w zeszłym roku, jest wydarzneiem realizowanym w oparciu o środki własne jak i pozyskane od ludzi dobrej woli oraz darczyńców. Rekonstruktorzy są ludźmi dobrej woli, dla których pamięć o bohaterach i ofiarach powstania nie jest sloganem.

Po zakończeniu inscenizacji planowana jest uroczysta defilada powstańcza z udziałem grup historycznych i rekonstrukcyjnych, która przejdzie ulicami: Młynarską i Wolską, aż do pomnika Ofiar Woli, gdzie odbędzie się Apel Poległych. Serdecznie zapraszamy!

_

JT na podst.: KURIERA POWSTAŃCZEGO, WYDANIA SPECJALNEGO KURIERA WOLSKIEGO – BEZPŁATNEGO MIESIĘCZNIKA INFORMACYJNEGO DZIELNICY WOLA z 30.07.2015