wtorek, 25 czerwca, 2024

JEZUS ZOSTAŁ WZIĘTY DO NIEBA

UR. WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO – 17.05.2015 r.

Jezus ukazawszy się Jedenastu powiedział do nich:

«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszel
kiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie».

Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

(Mk 16, 15-20)

Polecamy