Zakończenie Jerycha Różańcowego Diecezji Warszawsko-Praskiej

List Abp. Henryka Hosera SAC na zakończenie Diecezjalnego Jerycha Różańcowego
Konkatedra na Kamionku, 29 listopada 2014 roku

Drodzy Diecezjanie!

Lud wzniósł okrzyk wojenny i zagrano na trąbach. Skoro tylko usłyszał lud dźwięk trąb, wzniósł gromki okrzyk wojenny i mury Jerycha rozpadły się na miejscu. A lud wpadł do miasta, każdy wprost przed siebie, i tak zajęli miasto (Joz 6,20).
_
http://www.creationism.org/images/DoreBibleIllus/dJos0620Dore_TheWallsOfJerichoFallingDownL.jpg_
Biblijna historia zdobycia Jerycha przez Lud Wybrany i uratowanie Rachab jest w naszych czasach usilną zachętą aby odnowić ufność w Bożą Opatrzność i zjednoczyć się we wspólnocie wiary. Jerycho jest „Różańcowe”, bo poprzez tę modlitwę wpisuje się w tajemnice zbawienia, tak potrzebnego ludzkości i każdemu człowiekowi. Ukazuje Maryję jako „znak niezawodnej nadziei i pociechy dla pielgrzymującego Ludu Bożego”.

Pod hasłem: „Przekaż Światło Chrystusa” Kościół Warszawsko-Praski przez cały rok duszpasterski trwał w nieustannej modlitwie Jerycha Różańcowego.
_

Gromadziliśmy się przed Najświętszym Sakramentem we wszystkich parafiach, domach zakonnych i innych wspólnotach religijnych by wytrwale prosić o potrzebne łaski i wynagradzać Bogu za grzechy osłabiające Piękno Bożego Życia. Odczuwaliśmy wszyscy wielką siłę i moc modlitwy. Odczytana w świetle Ewangelii historia Jerycha wskazuje nie tylko na nadzwyczajną skuteczność modlitwy, ale jej moc wynikającą ze współpracy z Bożą Wolą i Łaską; z Jego Sprawiedliwością i Miłosierdziem. Był to czas łaski i Bożego Błogosławieństwa.

Dziękujemy Matce Bożej Zwycięskiej za wszystkie wspólnoty modlitewne, które włączyły się w to wielkie dzieło nieustannej adoracji. Pragniemy podziękować instytucjom diecezjalnym, wspólnotom parafialnym, kapelanom, personelowi, wolontariuszom w szpitalach i hospicjach, więźniom w zakładach karnych, za przygotowanie modlitewnego czuwania, szczególnie tym parafiom i zgromadzeniom zakonnym, które podjęły tygodniowe Jerycha Różańcowe.

Wszystkich wiernych parafian i zgromadzenia zakonne zapraszam do udziału w ostatnim tygodniu Jerycha Różańcowego połączonego z Sympozjum Maryjnym rozpoczynającym się od soboty 22 listopada. Każdego dnia po Mszy Św. o godz. 18.00 będą wygłaszane prelekcje przybliżające tajemnice Matki Bożej w życiu wierzących. Uroczyste zakończenie odbędzie się w sobotę 29 listopada, w przeddzień rozpoczynającego się Adwentu i Roku Życia Konsekrowanego.

Zapraszam wszystkich na Nabożeństwo Różańcowe o godz. 17.00, a następnie na Uroczystą Mszę Świętą o godz. 18.00. Będziemy składać dziękczynienie Bogu za tak liczne łaski uzyskane poprzez całoroczną modlitwę przed Najświętszym Sakramentem i orędownictwo Matki Bożej Zwycięskiej, patronki naszej Diecezji.

na podst.: http://www.diecezja.waw.pl/3770

Tagi: