Mary Wagner ponownie uwięziona

http://www.fromoceantoocean.org/sites/default/files/u1/MW.jpg

Mary Wagner, fot. LifeNews.com

_
Przekazujemy niepokojącą informację dotyczącą Mary Wagner, kanadyjskiej obrończyni życia. W wigilię Bożego Narodzenia została ponownie aresztowana za przekonanie, że każdy człowiek ma prawo do życia od momentu poczęcia. Jest oskarżona o naruszenie nadzoru kuratorskiego i zakłócanie działalności gospodarczej klinik aborcyjnych. Przypomnę, że Mary Wagner była już skazana na 23 miesiące więzienia za modlitwę w intencji obrony życia oraz rozdawanie białych róż matkom, które zdecydowały się na aborcję.

Jane Wagner, matka działaczki pro-life Mary Wagner napisała list do Polaków. Prosi w nim o modlitwę za córkę oraz za nienarodzone dziecko jednej z osadzonych, której Mary Wagner próbowała odradzać aborcję. Matka Mary Wagner wraz z córką proszą wszystkich o modlitwę oraz post w tej intencji.

Poniżej zamieszczamy list do Ambasador Kanady w Polsce, wystosowany przez redakcję Tygodnika Rodzin Katolickich „Źródło”.
_
_
_

Szanowna Pani
Alexandra Bugailiskis
Ambasador Kanady w Polsce
ul. Jana Matejki 1/5
00–481 Warszawa
Władze Kanady ponownie aresztowały Mary Wagner – bohaterską obrończynię życia poczętych dzieci. Aktualnie jest więziona za absolutnie pokojową działalność służącą obronie życia nienarodzonych dzieci.
Aborcja to okrutne – bez znieczulenia – zabicie nawet dziewięciomiesięcznego dziecka w łonie matki.
Nauka, medycyna stwierdza, że życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia; aborcja jest więc okrutnym zabójstwem skrajnie bezbronnego i absolutnie niewinnego nienarodzonego człowieka.
Aborcja narusza artykuł III Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ: „Artykuł 3. Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby”.
Aborcja narusza Konwencję Praw Dziecka ONZ, w preambule której zapisano: „Mając na uwadze, że, jak wskazano w Deklaracji Praw Dziecka, «dziecko z uwagi na swoją niedojrzałość fizyczną oraz umysłową wymaga szczególnej opieki i troski, w tym właściwej ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu»„.
Trzeba także podkreślić, że aborcja powoduje poważne następstwa fizyczne i psychiczne u kobiety – matki, jej często wieloletnie cierpienia.
Nasz wielki Rodak, ogłoszony w 2014 roku świętym – Jan Paweł II mówił: „Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, zasługuje na miano barbarzyńskiej”. (Kalisz, 4 czerwca 1997 r.)
Ufamy, że Kanada odrzuci wkrótce barbarzyńskie ustawodawstwo zezwalające na bezkarne, okrutne zabijanie nienarodzonych ludzi i będzie chronić każdego człowieka od poczęcia po naturalny kres.
Domagamy się uwolnienia Mary Wagner i zaprzestania jej prześladowań.
Z poważaniem
Redakcja Tygodnika Rodzin Katolickich „Źródło”
_
Zachęcamy do wysyłania protestów do Pani Ambasador, Premiera Kanady i Spikera Parlamentu Kanady z żądaniem uwolnienia Mary Wagner. Prosimy także o modlitwę do Ducha Świętego o siłę, moc i światło dla bohaterskiej Obrończyni życia. Treść listu oraz adresy pocztowe dostępne są na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka http://www.pro-life.pl/tak-dzialamy/nasze-inicjatywy/bronmy-mary-wagner

na podst.: naszdziennik.pl

zobacz też:
Spotkanie z Mary Wagner
Memento dla Polski
Dlaczego jesteś człowiekiem?

 

JT