Na 10 maja (Dz 15, 1-6 i J 15, 1-8)

Wiara ma wpływać na styl życia, na myślenie i postępowanie, ma być z nim spleciona. Nieuniknione są zatem niekiedy wątpliwości powstające „na styku” ludzkich zachowań, zwyczajów i rzeczywistości wiary. W Dz opisano pytanie, czy koniecznie do Chrystusa trzeba dojść koniecznie tą samą drogą, jaką Pan Bóg zaplanował dla Narodu Izraelskiego, dzisiaj powstają inne pytania. Dlatego organizuje się synody, dlatego papieże aktualizują nauczanie Kościoła. Ale ostatecznym kryterium wiary jest trwanie w łączności z Chrystusem, a to ocenia sumienie.