poniedziałek, 20 maja, 2024

Na 12 maja (Dz 15, 22-31 i J 15, 13-17)

Psalmista podpowiada słowa: „Serce moje jest mocne, Boże” – to zdanie może wypowiedzieć każdy, kto niejako „u boku Pana Boga” uczy się patrzeć na świat: by mieć dystans do wszystkich i wszystkiego, by uczyć się miłości, czyli odróżniania tego, co najważniejsze. Trwały owoc przyniesie ten, kto pilnując Przykazań nie traktuje tych przepisów zbyt rygorystycznie, czyli gdy postawi na pierwszym miejscu Człowieka.

Aktualności