Nowy Testament – nauka Jezusa Chrystusa w wersji mp3

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga