OJCOWIZNA 2019 – 16 i 17 listopada zapraszamy na sympozjum poświęcone nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Serdecznie zapraszamy do udziału w sympozjum o nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego:

 

OJCOWIZNA

XXXIII Sympozjum poświęcone nauczaniu Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Ośrodek Rodziny Rodzin Warszawa ul. Łazienkowska 14

16-17 Listopada 2019

Czy mnie jeszcze pamiętasz ?

Prymas Tysiąclecia w pracy i życiu
Ruchu Apostolskiego RODZINA RODZIN

16 Listopada, sobota:

15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15.20 Powitanie uczestników, wprowadzenie do tematyki Sympozjum
15.25 Michalina Jankowska Instytut Prymasa Wyszyńskiego „Tak to się zaczęło”
16.20 Przerwa
16.40 Elżbieta Nitka, Barbara Czerwińska „Moje spotkania z Ojcem”
17.40 Przerwa, przygotowanie do Eucharystii
18.00 Msza Święta
Po Mszy Świętej agapa i dzielenie się swoimi doświadczeniami ze spotkań z Kardynałem Wyszyńskim

17 Listopada, niedziela:

10.00 Msza Święta
11.15 Przerwa
11.30 Emisja archiwalnych filmów ze spotkań Rodziny Rodzin z Księdzem Prymasem – komentarz Jacek Nitka
12.00 Przerwa  
12.30 Emisja filmu w reżyserii Roberta Sadownika „Czas to Miłość” – krucjata miłości w życiu Rodziny Rodzin
13.15 Zakończenie Sympozjum, wyjazd do Archikatedry, modlitwa i złożenie kwiatów na grobie Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

OJCOWIZNA 2019 PROGRAM – do pobrania

W sobotę, na wspólny stół (na agapę), przynieśmy  nieco ciast i słodyczy, owoców i napojów.
Organizatorzy planują przygotować coś na ciepło do jedzenia.