Podziękowania od Wspólnoty Wyższego Seminarium Duchownego SAC w Ołtarzewie

Na ręce Krzysztofa Broniatowskiego przewodniczącego zarządu SARR, zostały złożone podziękowania za ostatnią naszą zbiórkę na rzecz Seminarium Duchownego w Ołtarzewie. Poniżej udostępniamy pismo:


W imieniu Wspólnoty Wyższego Seminarium Duchownego SAC w Ołtarzewie wyrażam wdzięczność za złożoną ofiarę pieniężną w kwocie 1.600,00 PLN na potrzeby Seminarium, zwłaszcza na formację i kształcenie naszych alumnów.
Dzięki życzliwości Ofiarodawców, trwający w latach 2019-2021 remont seminaryjnego budynku, dobiegł końca. Dziś cała wspólnota seminaryjna mieszka i funkcjonuje w odnowionym gmachu.
Aktualnie mierzymy się z kolejnym potężnym wyzwaniem: gruntowną renowacją domu księży i braci, przekształconym kilka lat temu w dom rekolekcyjny pod nazwą „Centrum Edukacyjno-Formacyjne”. Po wybuchu wojny na Ukrainie, zdecydowaliśmy, że w pierwszej kolejności będzie on służył dzieciom i matkom, które musiały opuścić swój kraj.
W ten sposób powstało Pallotyńskie Centrum „Przyszłość dla Ukrainy”, w którym aktualnie mieszka około 80 osób (matki z dziećmi). Uchodźcy znaleźli tu swój tymczasowy dom i miejsce wielorakiej pomocy (duchowej, psychologicznej, socjalnej, zawodowej, edukacyjnej itp.). Oprócz skrzydła mieszkalnego, remontujemy i chcemy oddać do użytku jeszcze w tym roku część rekolekcyjno-konferencyjną. Na ten cel, byliśmy niestety zmuszeni zaciągnąć kredyt bankowy, aby kontynuować rozpoczęte
prace.
Ufamy, że dzięki życzliwości Dobroczyńców i pomocy różnych organizacji, uda się te prace owocnie zrealizować, tak, aby Ołtarzew stał się Pallotynskim Ośrodkiem Duchowej Pomocy oddziaływującym na całą Polskę i poza jej granice. Dzięki temu nasi alumni, już na etapie formacji, będą mogli uczyć się różnych form apostolstwa, zwłaszcza prowadzenia rekolekcji.
Szanownego Pana i Wszystkich Darczyńców, powierzamy opiece Królowej Apostołów i wstawiennictwu św. Wincentego Pallottiego.


Oryginał dokumentu do wglądu TUTAJ.