Relacja i fotografie z naszej pielgrzymki do Zuzeli

Relacja i fotografie z naszej pielgrzymki do Zuzeli


_
W małej Zuzeli, niespełna tysięcznej parafii położonej na pograniczu Mazowsza i Podlasia, na terenie diecezji łomżyńskiej, na ziemi, która przed 113 laty wydała na świat Stefana Wyszyńskiego, późniejszego Prymasa Tysiąclecia, opatrznościowego człowieka, który tyle dobrego uczynił dla Kościoła w Polsce i Kościoła Powszechnego oraz dla naszej umiłowanej Ojczyzny i całego świata, modliliśmy się poprzez uroczystą liturgię za Prymasa Tysiąclecia prosząc o Jego wstawiennictwo, z racji 90 rocznicy jego święceń kapłańskich, dziękując Bogu za dar kapłaństwa w osobie Stefana Wyszyńskiego.

Na uroczystość przybyli dostojni goście, a mianowicie:

Liturgii przewodniczył J. Em. Ks. Kard. Gerhard Ludwig Müller, Prefekt Kongregacji Nauki Wiary, jeden z najbliższych współpracowników Ojca Świętego Franciszka.
Przewodniczył Mszy Św. w jęz. polskim i poświęcił 12 witraży, upamiętniających „drogę życia Sługi Bożego Stefana z Zuzeli do Warszawy, ku świętości”.

Homilię wygłosił J. Em. Ks. Kard. Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski. Wygłosił piękne słowa o swoim poprzedniku na Stolicy Arcybiskupów Warszawskich.
Uczestniczył w uroczystości Pasterz diecezji łomżyńskiej, J. Ekscelencja Ks. Bp Janusz Stepnowski.

Byli obecni i wspólnie modlili się:
– Ks. Abp. Edward Ozorowski, metropolita białostocki;
– Ks. Abp. Henrykowi Hoser, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej, na terenie której przyszli na świat rodzice Stefana, Stanisław Wyszyński i Julianna z d. Karp;
– biskupi seniorzy z Łomży: Ks. Bp. Stanisław Stefanek i Ks. Bp. Tadeusz Zawistowski.
– ks. Infułat Jan Sołowianiuk, Wikariusz Biskupi, przygotował piękne komentarze liturgiczne.

Obecni byli pracownicy naukowi i władze Wyższych Uczelni, wśród nich Pan Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz delegacja ks. Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Przybyli kapłani z kraju i zagranicy, wśród nich ci, którzy zorganizowali grupy pielgrzymkowe oraz księża, którzy przed laty pracowali w Zuzeli.
Ojcowie Redemptoryści z Braniewa i Elbląga.

Były obecne i modliły się Władze samorządowe powiatu ostrowskiego i gminy nurskiej, na czele z Panem Starostą Zbigniewem Kamińskim i Panem Wójtem Jackiem Murawskim. Instytucje współpracujące dla dobra Zuzeli.

Byli obecni i wspólnie modlili się Bracia i Siostry zakonne, Panie z Instytutu Prymasowskiego oraz przedstawiciele i delegacje: Archikonfraterni Literackiej przy archikatedrze Warszawskiej, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie, Civitas Christiana, Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce, Rycerze Kolumba, oraz my  Rodziny Rodzin. Były poczty sztandarowe.

Byli Pielgrzymi którzy przybyli autokarami, samochodami i w pielgrzymkach rowerowych. Była też Rodzina Ks. Prymasa Wyszyńskiego, rodzina Wyszyńskich i Karpiów, która przybyła do Zuzeli na kolejny, trzeci już zjazd swoich Rodów.

Byli diakoni, klerycy i chór parafialny który uświetnił liturgię.

Byli strażacy, policja i służba zdrowia – którzy zabezpieczali uroczystość.
Byli pracownicy lokalnych mediów: Diecezjalnego Radia Nadzieja, Głosu Katolickiego i Telewizji Narew z Łomży, którzy transmitowali Uroczystości i tą drogą umożliwili radiosłuchaczom i telewidzom włączenia się w modlitwę i wspólne świętowanie.

Byli ofiarodawcy poświęconych tego dnia witraży, upamiętniających życie i dzieło Wielkiego Prymasa Tysiąclecia i oddających niemal cały XX wiek historii Kościoła Powszechnego i naszej Ojczyzny.
Byli pracownicy pracowni witraży z Ciechanowca, Państwo Wiera i Roman Godlewscy z pracownikami – którzy zaprojektowali i wykonali te witraże.

Oraz Parafianie.

Na zakończenie Proboszcz Parafii w Zuzeli ks. proboszcz Jerzy Krysztopa podziękował wszystkim obecnym, oraz tym którzy i łączyli się z Zuzelą duchowo oraz i nadesłali okolicznościowe pozdrowienia, szczególnie pracownikom Kongregacji spraw kanonizacyjnych, którzy zajmują się beatyfikacją Sługi Bożego Stefana, – ojcu prof. Zdzisławowi Kijasowi i ojcu prof. Zbigniewowi Sucheckiemu, oraz ks. Bp. Tadeuszowi Bronakowskiemu, który łączył się z Zuzelą duchowo, sprawując posługę pasterską w diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej.

Po zakończeniu liturgii wszyscy goście zostali zaproszeni na skromny posiłek do Gminnego Ośrodka Kultury w Nurze, a za przygotowanie obiadu podziękował Państwu Szczęsnym z Ciechanowca.

Wszystkich przybyłych pielgrzymów serdecznie zaprosił do zwiedzania Muzeum z możliwością nabycia książek o dzieciństwie Jana Pawła II i Stefana Wyszyńskiego, pt. Lolek i Stefek. Bo w Zuzeli, nigdy nie oddzielają tych wielkich Polaków i Świętych Kapłanów.
W duchu wdzięczności dzieci z parafii w Zuzeli wręczyły przybyłym pasterzom kwiaty i książki o dzieciństwie Jana Pawła II i Stefana Wyszyńskiego z dedykacją autora naszego Piotra Kordyasza.

Na koniec, przed błogosławieństwem, został poproszony o przewodniczenie modlitwie w intencji rychłej beatyfikacji Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego, Ks. Bp Janusz Stepnowski, a Główny Celebrans został poproszony o końcowe słowo i błogosławieństwo.

Zdjęcia z uroczystości można zobaczyć pod poniższym adresem:

https://plus.google.com/photos/109114256806391345773/albums/6045563004194331297?authkey=COftjPjr64aPXA

na podst. http://parafiazuzela.eu/index.php/8-aktualnosci/28-uroczyste-obchody-90-rocznicy-swiecen-kaplanskich-slugi-bozego-kardynala-stefana-wyszynskiego-prymasa-tysiaclecia-zuzela-sobota-2-sierpnia-2014-r