sobota, 22 czerwca, 2024

Słowo Boże na dziś – czerwiec 2022

Słowo Boże na dziś                               środa
Na 1 czerwca 2022 – wsp. św. Justyna
(Dz 20, 28-38 i J 17, 11b-19)

Tak, jak podczas Ostatniej Wieczerzy, Jezus modli się za Ciebie i za mnie podczas każdej Mszy Świętej. Taka modlitwa jest ściśle złączona z gotowością do ofiary = jakiejś roztropnej rezygnacji ze względu na drugiego człowieka. Paweł zachęca mieszkańców Efezu (których jeszcze zobaczył) do wzajemnej troski i modlitwy.
Słowo Boże na dziś                           czwartek
Na 2 czerwca 2022 – (Dz 22, 30; 23, 6-11 i J 17, 20-26)

Do rozłamu nie potrzeba odmiennych poglądów. Jedności nie zbudują jedynie ludzkie starania. Aby ją zacząć burzyć, wystarczy coś komuś o innym krytycznego powiedzieć, wystarczy przyjąć niechętny wyraz twarzy. Nawet, jeśli nic ponadto, to ludzie dopowiedzą, przekażą. Niezbędna jest modlitwa, która niemal jak otchłań zakryje ludzkie niedoskonałości i komentarze. I nieustanne czuwanie i wymiana myśli.
Słowo Boże na dziś                              piątek
Na 3 czerwca 2022
– wsp. dwudziestu dwóch św. męczenników z Ugandy
(Dz 25, 13-21 i J 21, 15-19)

Wierząc, że Chrystus żyje chcemy / musimy odpowiedzieć na pytanie, czy to jest jedno z wierzeń, czy argument za prawdą – zaproszeniem do szczęśliwej wieczności. A krok dalej stoi już pytanie osobiste: czy wierzę, że Jemu na mnie zależy, czy jedynie chce mną rządzić. Jeśli kocha, to Jego Słowa warto wybrać jako program życia.
Słowo Boże na dziś                              sobota
Na 4 czerwca 2022
– /poranna Msza Św./ (Dz 28, 16-20. 30-31 i J 21, 20-25)

Niezależnie od okoliczności, w jakich się znalazł, św. Paweł stara się, na ile może, głosić Ewangelię. Nie musimy znać Woli Bożej dla kogokolwiek, nawet dla siebie, ale zawsze mamy możliwość zadać (sobie albo i nie tylko sobie) pytanie, jak skorzystać z aktualnej sytuacji, aby komuś powiedzieć, że warto poznawać i przyjmować Miłość Bożą.
Słowo Boże na dziś                            niedziela
Na 5 czerwca 2022 – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
(Dz 2, 1-11; Rz 8, 8-17 i J 14, 15-16.23b-26)

Duch Święty daje życie, ale nie myślimy tu jedynie o oddechu i biciu serca. Przyjmując Jego Dary umiemy posłużyć się językiem zrozumienia, wybaczenia, służby, ofiarnej pomocy i zamiast piramid czy innych okazałych grobowców budujemy z dawanych przez Niego półfabrykatów mieszkanie w Królestwie Boga.
Słowo Boże na dziś                        poniedziałek
Na 6 czerwca 2022 – święto N. M. P. Matki Kościoła
(Rdz 3, 9-15.20 albo Dz 1, 12-14 i J 2, 1-11 albo J 19, 25-27)

Ks. Krzysztof Wons, salwatorianin, napisał bardzo zgrabne zdanie: „Pan Jezus z wysokości Krzyża szuka mnie wzrokiem i zaraz potem mówi o mnie Swej Matce”. Takie myślenie o Matce Kościoła pomaga zaufać, „wziąć Ją do siebie” i mądrze wyważyć kult Maryi w swojej pobożności. Oni myślą i rozmawiają o mnie…
Słowo Boże na dziś                             wtorek
Na 7 czerwca 2022 – (1 Krl, 7-16 i Mt 5,13-16)

Jeden z trudniejszych problemów świata: jak zaufać, gdy wszystko wydaje się oznaczać KONIEC? Komu i jakim znakom wierzyć? Potrzebujemy wciąż tych, którzy są „światłem świata. To nie ci, którzy tak o sobie myślą, a nawet mówią, ci „prawdziwi” nie tracą „smaku” (= godności) nawet, jak są podeptani przez ludzi Ufajmy, że ich wypatrzymy, odróżnimy i – jeśli byłaby taka okazja – damy się poprowadzić.
Słowo Boże na dziś                               środa
Na 8 czerwca 2022 – wsp. św. Jadwigi, królowej
(1 Krl 18, 20-39 i Mt 5, 17-19)

Chyba nie da się opisać ani nawet policzyć sytuacji, w których okazywało się, że Pan Bóg czuwa nad „swoimi”. Chodzi jednak o to, by nie szukać „ziemskiego” zwycięstwa nad przeciwnikami, tylko „przygnieść ich dobrem”. Spełnionym mimo wszystko. Często zaskakującym. Może właśnie zaskoczenie jest najczytelniejszym znakiem Bożej opiekuńczej Łaski.
Słowo Boże na dziś                           czwartek
Na 9 czerwca 2022
– święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana
(Iz 6, 1-4.8 albo Hbr 2, 10-18 i J 17, 1-2.9.14-26)

Patrząc na świat powierzony nam przez Pana Boga zauważamy dwie rzeczywistości: rzeczy i sprawy, które nas widzialnie otaczają i Królestwo Boże, do którego dążymy. Kapłaństwo (zwłaszcza Chrystusowe) jest sposobem na zjednoczenie tych światów: takie posługiwanie się rzeczywistością widzialną, by realnie zbliżać się do wiecznej: coraz mniej wpatrywać się w siebie, coraz pełniej żyć w ofiarowaniu.
Słowo Boże na dziś                              piątek
Na 10 czerwca 2022 – (1 Krl 19, 9a.11-16 i Mt 5, 27-32)

W ostatnim czasie pojawiło się wiele głosów w dyskusji o kształt , o istotę katolicyzmu. Scena z 1Krl 19 rozprasza wszelkie wątpliwości – nie usłyszy lekkiego powiewu (subtelnego głosu Pana Boga) ani ktoś, kto przestraszy się burzy ani ten, kto w owej burzy będzie próbował wyodrębnić głos Stwórcy, itd. z ogniem, wulkanem …Początkiem zawsze jest uwielbienie, milczenie, medytacja. Ale owa medytacja podsuwa praktyczne wnioski. Bez nich staje się modlitwą do Boga dalekiego od ludzkości.
Słowo Boże na dziś                              sobota
Na 11 czerwca 2022 – wsp. św. Barnaby, apostoła
(Dz 11, 21b-26;13,1-3 i Mt 10, 7-13)

Dzieje Apostolskie to nie jest typowe dziennikarstwo – rzeczywiście, Autor pisze o tym, co dla nich wszystkich było ważne, relacjonuje dobro, jakiego jest świadkiem lub o jakim słyszał. Warto mieć świadomość, że omija dłużyzny, bo nie trzeba pisać, że na Łaskę trzeba (i zawsze warto) poczekać. I nie opowiada o złu, bo po co?
Słowo Boże na dziś                            niedziela
Na 12 czerwca 2022 – Uroczystość Najświętszej Trójcy
(Prz 8, 22-31; Rz 5, 1-5 i J 16, 12-15)

Bardzo wielu chrześcijan do Tajemnicy Boga w Trzech Osobach dochodzi nie przez dociekania, a przez trening potocznie zwany życiem (patrz Rz). Sam trening bywa uciążliwy, ale – gdy uczciwie potrenujemy – stajemy się cierpliwsi, wytrzymalsi, coraz pełniej rozumiejący dawanie siebie. Jak Bóg, który rozdaje Siebie. Żyjąc tą Mądrością i Mocą ukazujemy nieziemską Miłość.
Słowo Boże na dziś                        poniedziałek
Na 13 czerwca 2022 – wsp. św. Antoniego z Padwy
(1 Krl 21, 1b-16 i Mt 5, 38-42)

Święty Antoni niemal doskonale połączył mądrość z pokorą, jego osoba jest zatem „Bożą odpowiedzią” nie tylko na pychę ale i wszelką samowolę: i króla Achaba i wszystkich przełożonych, którzy zapominają, że dzięki ich rządzeniu podwładni mają się stawać lepsi. Zalecenia spisane w Kazaniu na Górze (Mt 5-7) są wskazaniem drogi, celu; każdego dnia możemy zrobić choćby krok w wyznaczonym kierunku.
Słowo Boże na dziś                              wtorek
Na 14 czerwca 2022 – wsp. bł. Michała Kozala, biskupa
(1 Krl 21, 17-29 i Mt 5, 43-48)

Po przeczytaniu fragmentu 1 Krl nasuwa się pytanie: „czemu syn Achaba miałby odpowiadać za grzechy ojca?”. Otóż nic nie jest przesądzone. Istnieje wprawdzie prawdopodobieństwo, że w domu Achaba i Izebel była tak niemoralna atmosfera, że syn mógł nią przeniknąć. Jeśliby jednak – jak ojciec – pokornie podjął pokutę to i on skorzystałby z Miłosierdzia. Jak każdy…
Słowo Boże na dziś                               środa
Na 15 czerwca 2022 – (2 Krl 2, 1.6-14 i Mt 6, 1-6.16-18)

Każda z rad Chrystusa ma nie tylko wymiar zewnętrzny. Dając jałmużnę (dzieląc się czymś, choćby czasem) uczymy się okazywać komuś szacunek. Modląc się uczymy się słuchania, zaufania, rozważania Słowa i porządkujemy ważność spraw. Poszcząc (ew. znosząc niewygody i cierpienia) mamy szansę uczyć się cierpliwości i zaglądania ponad niedogodnościami w obiecane wieczne szczęście . To wszystko wypełnia duszę światłem, którego nie da się ukryć.
Słowo Boże na dziś                            czwartek
Na 16 czerwca 2022
– Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
(Rdz 14, 18-20; 1 Kor 11, 23-26 i Łk 9, 11b-17)

Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie czeka codziennie na każdego, by tłumaczyć świat i dawać siłę. Jest jednak taki dzień, kiedy wspólnie idziemy za Nim naszymi codziennymi ścieżkami. On życiem, Słowem i Śmiercią udowodnił, że jesteśmy dla Niego ważni. W Boże Ciało mamy szansę wspólnie pokazać, że On liczy się w naszym życiu.
Słowo Boże na dziś                              piątek
Na 17 czerwca 2022
– wsp. św. br. Alberta Chmielowskiego
(2Kr 11,1-4. 9-18.20a i Mt 6,19-23)

Stary Testament ukazuje wiele radykalnych sposobów radzenia sobie z wrogami (oczywiście nie tylko i nie zawsze chodzi o ludzi). Pan Jezus wcale nie rezygnuje  z radykalizmu, ale ukazuje nowe sposoby panowania nad potencjalnymi wrogami – aby ich oswoić i uczynić sprzymierzeńcami. To, że nie jest to łatwe wcale nie zwalnia od podejmowania prób. Łatwiej zabić, trudniej zaprzyjaźnić się.
Słowo Boże na dziś                              sobota
Na 18 czerwca 2022 – (2 Krn 24, 17-25 i Mt 6, 24-34)

Tak już jest w tym świecie, że jeśli kto trzyma z Panem Bogiem, to umie dla swego rozwoju wykorzystać porażkę (poniesioną w oczach tego świata), a jeśli ktoś szuka szczęścia według swojej logiki, to nawet będąc zwycięskim – przegra. O sprawy tego świata staramy się metodami wynikającymi z Bożych podpowiedzi.
Słowo Boże na dziś                            niedziela
Na 19 czerwca 2022
– (Za 12, 10-11; 13, 1; Ga 3, 26-29 i Łk 9, 18-24)

Zapowiadany przez proroka Zachariasza a widoczny w Chrystusie szczyt miłości polega na tym, że wpatrujemy się w Niego z nadzieją my, „którzyśmy Go przebodli”. On tak żył i tak nauczał, że osoby, które Go skrzywdziły są oczarowane Jego wybaczeniem, Jego Miłością. Chcę się w Niego wpatrywać (Psalm), by to zadziwienie mnie przemieniało, aby też ci, którzy mnie skrzywdzili widzieli we mnie próbę naśladowania Chrystusa.
Słowo Boże na dziś                         poniedziałek
Na 20 czerwca 2022 – (2 Krl 17, 5-8. 13-15. 18 i Mt 7, 1-5)

Faktem jest, że niemal każdy osądza. Osądza, „bo by podjął inną decyzję”, osądza, „bo co innego nazywa dobrem”. Jeśli chcemy uczciwie się za to zabrać, to zacznijmy od tego, co nas drażni u ludzi z otoczenia. Potem zobaczmy to u siebie. Oczywiście w innych zewnętrznych kształtach, niestety, z podobną motywacją. I dziękujmy za wszystko, co dobre.
Słowo Boże na dziś                              wtorek
Na 21 czerwca 2022 – wsp. św. Alojzego Gonzagi
(2 Krl 19, 9b-11.14-21. 31-35a.36 i Mt 7, 6.12-14)

Pan Bóg czasami dopuszcza zniszczenie tego, co jest własnością człowieka, ale zawsze daje siłę, by ów człowiek mógł obronić to, co najświętsze – wolność i godność. Taka droga bywa niewygodna, pełna wzniesień i wąska, ale szczęśliwi, którzy przyjmą ofiarowane łaski. Pan Bóg „lubi” mieć Swoje tajemnice z człowiekiem, nie trzeba o nich opowiadać niewtajemniczonym.
Słowo Boże na dziś                              środa
Na 22 czerwca 2022 – (2 Krl 22, 8-13; 23, 1-3 i Mt 7, 15-20)

Bywają takie chwile – człowiek nagle zda sobie sprawę, że błądził, że w czymś nie był wierny, że był hipokrytą. Dla osoby wrażliwej może to być źródłem cierpienia. Pan wychodzi nam na przeciw: każdy może stanąć wobec Zbawiciela (jak król przy kolumnie – to znak przemawiania z pełną odpowiedzialnością i poczuciem godności) i odnowić przymierze, zapragnąć przynoszenia wyłącznie dobrych owoców. Pan na to zawsze czeka.
Słowo Boże na dziś                            czwartek
Na 23 czerwca 2022
– przeniesiona z piątku Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela
(Iz 49, 1-6; Dz 13, 22-26 i Łk 1, 57-66.80)

Bywają takie chwile – człowiek nagle zda sobie sprawę, że błądził, że w czymś nie był wierny, że był hipokrytą. Dla osoby wrażliwej może to być źródłem cierpienia. Pan wychodzi nam na przeciw: każdy może stanąć wobec Zbawiciela (jak król przy kolumnie – to znak przemawiania z pełną odpowiedzialnością i poczuciem godności) i odnowić przymierze, zapragnąć przynoszenia wyłącznie dobrych owoców. Pan na to zawsze czeka.
Słowo Boże na dziś                              piątek
Na 24 czerwca 2022
– Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
(Ez 34, 11-16; Rz 5, 5b-11 i Łk 15, 3-7)

W niemal wszystkich kulturach serce to symbol miłości, Prorok dodaje zatroskanie o pożywienie i bezpieczny wypoczynek, a apostoł zauważa wybaczającego Boga, nim człowiek o to poprosił. Pan Jezus pragnie, byśmy z tego chcieli skorzystać, byśmy zauważyli z wdzięcznością i z radością jak bardzo Jemu na każdym zależy.
Słowo Boże na dziś                              sobota
Na 25 czerwca 2022
– wsp. Niepokalanego Serca Maryi
(Iz 61, 9-11; śpiew wg 1 Sm 2, 1-8 i Łk 2, 41-51)

Gdy nadejdzie smutek, a człowiek chce uczyć się od Maryi właściwej postawy, to powie o tym smutku Jezusowi, cieszy się Jego Obecnością, niezależną przecież od smutków, i u Jego boku czeka: a nóż nadejdzie zrozumienie. W tym czasie też dziękuje za wszystko, co już otrzymał wcześniej (jak w psalmie – pieśni Anny). Człowiek mądry (jak sugeruje Izajasz) będzie też tak właśnie doradzał innym zasmuconym.
Słowo Boże na dziś                            niedziela
Na 26 czerwca 2022
– (1 Krl 19, 16b. 19-21; Ga 5, 1.13-18 i Łk 9, 51-62)

Eliasz usłyszał polecenie powołania następcy na tej samej górze, na której Mojżesz otrzymał Dekalog. Pan Bóg lubi odwoływać się do przeszłości, ale zawsze na nowy sposób. Dlatego rośnie radykalizm Jego poleceń, bo chce napełnić nas pełnym szczęściem, które „zmieści się” tylko w sercu opróżnionym z czego innego.

Słowo Boże na dziś                         poniedziałek
Na 27 czerwca 2022
(Am 2,6-10.13-16 i Mt 8,18-22)

Chyba najmądrzejsza interpretacja fragmentu Mt 8 jest taka, że na to, by zostać uczniem Jezusa wystarczy chwila, decyzja (z niej potem przez całe życie będą wynikały dalsze decyzje). Po jej podjęciu można wrócić i… pogrzebać ojca, zatroszczyć się o kogokolwiek itp. A „dobra passa” jaka otaczała królestwo za czasów Amosa na nic się nie przyda, jeśli nie zadba się o najważniejsze, o uczciwe oddawanie czci Bogu.
Słowo Boże na dziś                              wtorek
Na 28 czerwca 2022
– wsp. św. Ireneusza (Am 3, 1-8; 4, 11-12 i Mt 8, 23-27)

Ogromnym uproszczeniem, skrótem myślowym, jest pojawiające się w Biblii zdanie, że „Pan Bóg sprawił jakieś spustoszenie”. On zawsze ostrzega, że odejście od Niego jest niejako zaproszeniem zła, które chętnie nadchodzi. Ale, gdy ono nadejdzie, człowiek nie jest sam, może wołać „Ratuj, giniemy!” Takie wołanie jest zawsze skuteczne, bo nawet, jeśli kataklizm nie ustanie, człowiek może być „wtulony w Zbawcę”
Słowo Boże na dziś                              środa
Na 28 czerwca 2022
– przeniesiona z piątku Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela
(Iz 49, 1-6; Dz 13, 22-26 i Łk 1, 57-66.80)

Bywają takie chwile – człowiek nagle zda sobie sprawę, że błądził, że w czymś nie był wierny, że był hipokrytą. Dla osoby wrażliwej może to być źródłem cierpienia. Pan wychodzi nam na przeciw: każdy może stanąć wobec Zbawiciela (jak król przy kolumnie – to znak przemawiania z pełną odpowiedzialnością i poczuciem godności) i odnowić przymierze, zapragnąć przynoszenia wyłącznie dobrych owoców. Pan na to zawsze czeka.
Słowo Boże na dziś                            czwartek
Na 29 czerwca 2022
– Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła
(Dz 12, 1-11; 2 Tm 4, 6-9.16-18 i Mt 16, 13-19)

Ludzie lubią opowieści o otwierających się bramach więzienia, o opadających kajdanach, o uzdrowieniach w sytuacjach, kiedy lekarze mówili „już nic więcej nie da się zrobić”. Mniej barwne są dzieje ludzi, którzy modlili się za zadających ból, ostatecznie uśmiercając. Jednak tym drugim powierzono ważniejsze zadania, są znakiem największego Bożego zaufania i przykładem najowocniej przyjętej Łaski.
Słowo Boże na dziś                              piątek
Na 30 czerwca 2022
– (Am 7, 10-17 i Mt 9, 1-8)

Zadanie Amosa nie było łatwe, ludziom się powodziło, wrogowie pokonani, a on miał ostrzegać przed tym, „z czym im było dobrze”: dzięki niemu Izraelici mieli dostrzec, ze wygoda może stać się przyczyną degradacji ducha. Pan Bóg daje prorokom „patrzenie ponad rzeczami”, podobnie Pan Jezus przypomina, że piękno duszy jest ważniejsze niż zdrowie ciała. Codziennie możemy korygować sprawy ważne i ważniejsze.