Słowo Boże na dziś – grudzień 2021

Słowo Boże na dziś                              środa  Na 1 grudnia – (Iz 25, 6-10a i Mt 15, 29-37)

Na uczcie, czy też pośród uzdrowionych, uwolnionych najważniejsza jest Obecność Osoby, Której Na Każdym Zależy. Adwent to czas odkrywania tej Tęskniącej Obecności.
Słowo Boże na dziś                            czwartek  Na 2 grudnia – (Iz 26, 1-6 i Mt 7, 21.24-27)

Zaufać, to robić wszystko, co wskazuje rozum (Pan Bóg go dał i zachęca do używania), ale… nie być upartym, bo upór pokazuje, że bardziej ufam sobie. A gdy ktoś „podepcze moje miasto”? Może moje powołanie to świadectwo wytrwałości? Znów – rozum i wytrwałość, by odbudowywać oraz zaufanie, by nie dać się złamać niepowodzeniom.
Słowo Boże na dziś                              piątek  Na 3 grudnia – św. Franciszka Ksawerego, jezuity, misjonarza
(Iz 29, 17-24 i Mt 9, 27-31
)

Niejeden stawia pytanie: czy jest możliwe, by nikt się nie dowiedział, że dwie osoby, dotychczas niewidome, zaczęły widzieć? A może chodzi o to, by ktoś, kto przejrzał duchowo, udowodnił swoim postępowaniem, że widzi świat inaczej? By dopiero zapytany wskazał Tego, Któremu Warto Ufać? Uczenie Ewangelii nie jest reklamą Jezusa, to ukazanie przyjaźni, która nie zawiedzie.
Słowo Boże na dziś                              sobota  Na 4 grudnia – (Iz 30, 19-21.23-26 i Mt 9, 35 – 10, 1.5a.6-8)

Panu Bogu (Dawcy), aby mógł obdarować darami, „potrzebni są” pośrednicy. A dla dobra naszej Wspólnoty potrzebne jest zauważenie, że każdy jest zarówno dawcą jak i potrzebującym rozmaitych darów, którymi dysponują inni. Niech owocem tych czytań będzie wrażliwość i wdzięczność, abyśmy wyrażali potrzeby i obdarowywali się z prostotą i radością.
Słowo Boże na dziś                           niedziela  Na 5 grudnia – II Niedz. Adw. /czytania -rok C/
(Ba 5, 1-9; Flp 1, 4-6.8-11 i Łk 3, 1-6
)

Jezus – Zbawiciel „załatwił” nam bilet do nieba, ten bilet jest pewny, ale – czekając na chwilę, w której dostaniemy go do ręki – nie wolno nam czekać biernie. Wprowadzamy nadzieję w życie: uczymy się: – wrażliwości (służyć uprzedzając prośby); wybaczania, motywującego stawiania zadań i wypatrywania łask, aby przenikając mgłę smutku działać z pewnością spełnienia Bożych Obietnic.
Słowo Boże na dziś                         poniedziałek  Na 6 grudnia – (Iz 35, 1-10 i Łk 5, 17-26)

„Boża pomsta” (Iz), to zanurzenie w dobro, tak oczywiste, że powracają wszyscy zagubieni, niejako „przygnieceni” otaczającym dobrem. I to jest naturalne dla człowieka – nieść najbliższych do Jezusa, by im było lżej. Trzeba też Panu Bogu polecać tych, którzy (nienaturalnie) chcą czegokolwiek innego niż dobro (nazywając to niekiedy sprawiedliwością) – oni nie umieją jeszcze przyjąć Bożego dobra. Tym gorliwiej oddajemy ich Bożej Łasce.
Słowo Boże na dziś                             wtorek  Na 7 grudnia – wsp. św. Ambrożego, (Iz 40, 1-11 i Mt 18, 12-14)

Chcielibyśmy widzieć skuteczność Bożego Słowa… Przedziwne musiało być życie Ambrożego, który jeszcze nie był ochrzczony, a już został wybrany (przez lud) na biskupa – tak byli zafascynowani jego postępowaniem. To nie musi być celem życia, ale życzmy sobie nawzajem, by nasze słowa, myśli i uczynki kogoś doprowadziły do Pana Boga.
Słowo Boże na dziś                              środa  Na 8 grudnia – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
– czcimy dzień (fakt) poczęcia Matki Zbawiciela
– (Rdz 3, 9-15; Ef 1, 3-6.11-12 i Łk 1, 26-38
)

Warto dać się zadziwić Miłością Pana Boga, który „przeznacza nas dla Siebie”, czyli do szczęścia (II czyt.). Człowiek lubi szukać po swojemu, co zwykle źle się kończy (I czyt.), ale jednak ostatnie słowo należy do Boga, który wybrał Matkę Zbawiciela a na nas czeka. Prośmy Boga często o łaskę „zmądrzenia”. Obyśmy chcieli ją przyjmować.
Słowo Boże na dziś                           czwartek  Na 9 grudnia – można wspominać św. Jana Diego z Guadalupe
– warto poznać tę postać – (Iz 41, 13-20 i Mt 11, 11-15
)

Nie lubimy bezradności. Prorok pomaga nam zauważyć bezradność jako szansę na zauważenie Boga – wołamy do Niego prosząc z pokorą o Jego pomoc. A gwałtowność, o której wspomina ewangelista, jest obrazem wytrwałego, pełnego determinacji powierzania się Jego mocy. Wielkość wołającego to możliwość pochwycenia dłoni Boga.
Słowo Boże na dziś                              piątek  Na 10 grudnia – (Iz 48, 17-19 i Mt 11, 16-19)

Pan Jezus zachęca nas do mądrości polegającej na umiejętnym, korzystnym (dla nas samych i dla świata) wykorzystywaniu chwil zarówno miłych jak i niemiłych – człowiek mądry dzięki empatii umie cieszyć się z ludźmi radosnymi i podtrzymywać przygnębionych. Już przed tysiącami lat prorok obiecywał pokój serca tym, którzy szukają tego, co obiektywnie pożyteczne.
Słowo Boże na dziś                              sobota  Na 11 grudnia – (Syr 48, 1-4.9-11 i Mt 17, 10-13)

Niezwykłość proroka Eliasza polegała na tym, że często bezbłędnie interpretował to, co go otaczało. Naśladowanie Eliasza to „Boża wrażliwość”, ale nie nadwrażliwość, to umiejętność dostrzegania potrzebujących, ale nie agresywne narzucanie niechcianej pomocy… Pan Bóg chce wielu takich „Eliaszów”.
Słowo Boże na dziś                           niedziela  Na 12 grudnia – III Niedz. Adw. /czytania -rok C/
(So 3, 14-17; Flp 4, 4-7 i Łk 3, 10-18
)

Wielu ludzi przygniecionych codziennością ma prawo zapytać, gdzie odnaleźć radość, o której mówią czytania. Odpowiedź pomaga odnaleźć adwent, w którym uczymy się odróżniać sprawy ważne od mniej istotnych, to, co zapowiadają Boże Obietnice dotyczące wieczności od codziennych trosk. Pomaga też radykał, św. Jan z ewangelii, który doradza zwyczajną, zupełnie nieradykalną życzliwość.
Słowo Boże na dziś                         poniedziałek  Na 13 grudnia – wsp. św. Łucji (Lb 24, 2-7.15-17a i Mt 21, 23-27)

Błogosławieństwo wypowiedziane przez Balaama ma tym większą wartość, że jest proklamowane wbrew zarządzeniu króla, który i poprosił i zapłacił za przeklinanie Izraelitów. Prorok – jak widać – umiał usłyszeć Pana Boga i miał odwagę wypowiedzieć błogosławieństwo. A Pan Jezus, zwykle posłuszny Prawu, przypomina, że są sprawy, których przełożeni nie muszą / nie powinni kontrolować.
Słowo Boże na dziś                             wtorek  Na 14 grudnia – wsp. św. Jana od Krzyża, reformatora karmelitów (So 3, 1-2.9-13 i Mt 21, 28-32)

Wolę Bożą może spełnić ta osoba, która w okolicznościach, w jakich się znalazła, szuka najlepszego rozwiązania (po modlitwie zawierzenia). Czasem korygując pierwszy pomysł (ewang.). Refren Psalmu „Biedak zawołał i Pan go usłyszał” przypomina, że odpowiedź Pana Boga przychodzi zwykle wtedy, gdy się dostrzeże własną bezradność. Jakiekolwiek rozwiązanie siłowe to dowód bezmyślności i braku wiary. (I czyt).
Słowo Boże na dziś                              środa  Na 15 grudnia – (Iz 45, 6b-8.18.21b-25 i Łk 7, 18b-23)

W odległej przeszłości stwierdzenie o jedyności Boga było niezwykłe: raczej mówiło się o hierarchii bóstw, o nadrzędności niektórych. A tu? Inni bogowie to kłamstwo, „niezależnie od tego, co proponują”. Tak, jak dla Jana, tak dla dzisiejszego człowieka najważniejszym argumentem za Prawdą o Jezusie były fakty, dzisiaj: nasze życie, nasze nawracanie. Nieporównywalne wyzwanie…
Słowo Boże na dziś                            czwartek  Na 16 grudnia – (Iz 54, 1-10 i Łk 7, 24-30)

Często w Biblii Miłość Boga do ludzi jest porównywana do miłości oblubieńca, a zatem do miłości czynnej, wychodzącej na przeciw, otaczającej troską. Człowiek, choć nie jest w stanie porównywalnie na Nią odpowiedzieć, może się Nią zachwycić, przyjąć a nawet współpracować. Źle wykorzystując swą wielkość, człowiek może w tę Miłość powątpiewać a nawet odrzucić – to każe Bogu ze smutkiem się zatrzymać. Trzeba prosić, a potem uważać, aby nigdy takiej decyzji nie podjąć.
Słowo Boże na dziś                               piątek  Od 17.XII Msze Święte mają własne teksty, najstarsze są antyfony /w czytaniach są przed ewangelią/.
Na 17 grudnia – (Rdz 49,1a.2.8-10 i Mt1, 1-17)

Niektórzy przekonują, że „Mądrość”, którą wzywa Antyfona odnosi się do Maryi, która nigdy nic nie zrobiła przeciw Woli Bożej. Do Jej Oblubieńca genealogię prowadzi ewangelista. Pan Bóg „od zawsze” wiedział jak spełnią się Jego Obietnice. My wciąż szukamy tych ścieżek.
Słowo Boże na dziś                               sobota
Na 18 grudnia – (Jr 23, 5-8 i Mt 1, 18-24)

Dzisiejsza antyfona jest wołaniem do „Wodza”, który rozdziela moc. I zaraz, w ewangelii, patrzymy na Józefa, dzięki owej mocy odrzuca niepokój i podejrzenia związane ze stanem Maryi, który potem nie wstydzi się pokornie organizować poród w grocie i uciekać, aby czyjaś wściekła zazdrość nie zabiła. Takich zwycięstw dokona każdy, kto przyjmie tę moc.
Słowo Boże na dziś                             niedziela
Na 19 grudnia – (Mi 5, 1-4a; Hbr 10, 5-10 i Łk 1, 39-45)

Pan Bóg, zupełnie „nie po światowemu” wyszukuje to, co niewielkie, mało znaczące. Zachęca nas do powierzania Mu swej nieporadności, to „pomaga” Bogu dawać nam najpiękniejsze dary. I na pewno chce, byśmy czuli się obdarowani – jest tak wtedy, gdy nie rozpamiętujemy niepotrzebnie tego, czego nie mamy. Szczęśliwszy jest każdy, kto zauważa i dziękuje za to, co ma.
Słowo Boże na dziś                         poniedziałek
Na 20 grudnia – (Iz 7, 10-14 i Łk 1, 26-38)

„Klucz Dawida” (patrz: Antyfona) nie tylko otwiera bramy wieczności, ale i serca ludzkie. Słysząc głos złego ducha (pokusy albo nieprawdziwą interpretację rzeczywistości) możemy wzywać Bożego Ducha. Zaproszony, zawsze przyjdzie i – jako że jest pełen Mocy – pomoże zwyciężyć to co niedobre, nieprawdziwe. Chcę pamiętać, aby zawsze Go wzywać i zawsze przyjąć, jak Maryja.
Słowo Boże na dziś                               wtorek
Na 21 grudnia – (Pnp 2, 8-14 albo So 3, 14-17 i Łk 1, 39-45)

Jaki był związek spodziewającej się narodzin syna Elżbiety z odwiedzinami Maryi? Czy poród był lżejszy? Młoda Maryja była na pewno pomocą dla starszej krewnej, ale owa Elżbieta umiała „w Maryi” wypatrzeć Zbawiciela Świata. Z Nim nie zawsze jest lżej, ale jest sensownie. Z Nim nie boimy się nieprzyjaciół, bo wynosi nas Łaska umożliwiająca przebaczenie czyli Zwycięstwo. I umiemy postawić pytanie „jak pomóc nieprzyjacielowi?”.
Słowo Boże na dziś                                środa
Na 22 grudnia – (1 Sm 1, 24-28 i Łk 1, 46-56)

Nie przypadkiem dzisiejszy śpiew zwany potocznie psalmem jest rozwinięciem tego, co relacjonuje autor 1 Sm – jest dziękczynieniem, które stało się pierwowzorem hymnu Magnificat (patrz Łk). Tylko wtedy uda nam się w życiu coś sensownego, gdy realizację zamiaru poprzedzimy dziękczynieniem (choćby za możliwość) i powierzeniem Panu  Bogu.
Słowo Boże na dziś                            czwartek
Na 23 grudnia – (Ml 3, 1-4.23-24 i Łk 1, 57-66)

Ostatnie słowa zapisane w Starym Testamencie (Ml), to obietnica ratunku przed zagładą. Ale nie wystarczy o tym usłyszeć, trzeba umieć czekać, choćby jak Zachariasz i Elżbieta na dziecko, można „po drodze” zauważać znaki, które umacniają czekających (np. Zachariaszowi wróciła możliwość mówienia). A kimże będzie każdy z nas? Oby wiernym Dzieckiem Boga.
Słowo Boże na dziś                              piątek
Na 24 grudnia – (2 Sm 7, 1-5.8b-12.14a.16 i Łk 1, 67-79)

Człowiek chciałby coś dać Panu Bogu, Dawid chciał wybudować świątynię. Nie jest to złe, ale już od kilku tysięcy lat Pan Bóg przekonuje, że milsze Mu jest podporządkowanie niż dar przez człowieka wymyślony. Spełniać Swoje Obietnice Pan Bóg może tylko poprzez ludzi, którzy nie próbują Go poprawiać, korygować.
Słowo Boże na dziś                               sobota
Na 25 grudnia – /czytania z Mszy w dzień/
(Iz 52, 7-10; Hbr 1, 1-6 i J 1, 1-18)

Jeśli ktoś doświadczył uwolnienia, jeśli komuś już kiedyś jakiś ogromny ciężar spadł z serca – ten wie, jaka to radość, jaka to ulga – nie da się jej opowiedzieć słowami. A jeśli ktoś musi jeszcze czekać, to cytowane teksty podtrzymują wiarę, przypominają obietnice i podsuwają sposób, jak „im pomóc” – wystarczy pamiętać o hierarchii ważności: zauważać, że umiejętność drugorzędnego traktowania spraw drobniejszych pomaga dostrzegać wielkość ważnych zwycięstw.
Słowo Boże na dziś                             niedziela
Na 26 grudnia – Świętej Rodziny
(1 Sm 1, 20-22. 24-28; 1 J 3, 1-2. 21-24 i Łk 2, 41-52)

Rodzina to i konkret i znak. Konkret jako najmniejszy Kościół a znak jako zadanie życzliwości wobec wszystkich, którym Pan Bóg dał życie. Jeśli kogoś „zgubimy” (przestaniemy patrzeć na niego z życzliwością i nadzieją), to na pewno „znajdziemy go” w świątyni (szukając przed Panem Bogiem dla tej osoby dobra przez Niego zaplanowanego, przewidzianego, przygotowanego)
Słowo Boże na dziś                         poniedziałek
Na 27 grudnia – święto ewangelisty i Apostoła, św. Jana
(1 J 1, 1-4 i J 20, 2-8)

Kilkunastoletni Jan, najmłodszy z Apostołów wyprzedził Piotra w drodze do pustego grobu, ale zaczekał na Pierwszego przez szacunek. A potem, po kilkudziesięciu latach mógł już napisać, że Chrystus przez Swoje człowieczeństwo i wszystkie jego przejawy uczył o Ojcu. Uczyć życiem ma prawo każdy, im bardziej jesteśmy wpatrzeni w Chrystusa, tym lepiej nam się to udaje. A ustąpienie pierwszeństwa bywa też pouczające… 
Słowo Boże na dziś                               wtorek
Na 28 grudnia – święto męczenników,
dzieci zamordowanych w Betlejem na rozkaz Heroda
(1 J 1,5-2,2 i Mt 2, 13-18)

Kościół zapewnia, że zamordowani chłopcy są pośród zbawionych, ta prawda mogła jedynie intuicyjnie być poznana przez ich matki i najbliższych. Jezus uniknął śmierci, by móc w pełni świadomie oddać życie. Niepojęte są drogi Opatrzności, oddawajmy Panu Bogu z ufnością i winnych i niewinnych, przygniecionych cierpieniem i umierających. Powierzajmy każdy nasz dzień wzbudzając czyste intencje i oczyszczając, co brudne.
Słowo Boże na dziś                                środa
Na 29 grudnia – (1 J 2, 3-11 i Łk 2, 22-35)

„Miłować brata” (I czyt), to robić wszystko, by stawał się lepszy: 1. ukazywać radość płynącą z własnej wierności Przykazaniom („zachwycanie sobą” wiąże się z zagrożeniami); 2. modlić się dla niego o cud przemiany (choćby w patrzeniu na świat), 3. Wszystkimi siłami ukazywać Piękno i Dobro, bo wypatrywanie zła degeneruje człowieka a wyszukiwanie Piękna przybliża do Pana Boga (patrz szczęśliwy Symeon z ewang.)
Słowo Boże na dziś                            czwartek
Na 30 grudnia – (1 J 12, 12-17 i Łk 2, 36-40)

Najlepsza chwila życia, to moment, w którym człowiek zrozumie, że po wszystkim co jest chwilowe („z tego świata”) pozostaje jedynie mgliste wspomnienie, miłe albo przykre. Trwałe szczęście pochodzi od Ojca w niebie, z Nim jest związane. Tego  trzeba się uczyć i choć ta nauka nie postępuje szybko, to „przyda się” w wieczności, oby szczęśliwej, u boku Ojca.
Słowo Boże na dziś                               piątek
Na 31 grudnia – (1 J 2, 18-21 i J 1-18)

„Ostatnia godzina”, to chwila sposobna na podziękowanie, przeproszenie i na korektę – abym w czasie, który jest przede mną próbował chwytać łaski, które daje mi Słowo tak samo chętnie, jak są ofiarowywane. Abym umiał skuteczniej odrzucać, to, co mnie próbuje zwieść, a gorliwiej współpracował (przynosił owoce) otrzymanych okazji do dobra.