wtorek, 25 czerwca, 2024

Słowo Boże na dziś – lipiec 2022

Słowo Boże na dziś                              piątek
Na 1 lipca 2022
– (Am 8, 4-6.9-12 i Mt 9, 9-13)
Wielu „błąka się po świecie”, po swoim życiu, bo uwierzyli, że to, czego szukają, da im radość, poczucie bezpieczeństwa. Nawet weryfikując cel poszukiwań nie jest łatwo odnaleźć Kogoś. Chyba trzeba prosić o takie szczęście, taką łaskę, jaka stała się udziałem Mateusza. Został znaleziony i zmieniło się jego życie.
Słowo Boże na dziś                              sobota
Na 2 lipca 2022 – (Am 9, 11-15 i Mt 9, 14-17)
„Żniwiarz za oraczem” – to symbol urodzaju i obfitości zapowiadanej przez proroka. Ale jest warunek, przez wielu trudny do przyjęcia, już ludzie z tym się zmagają ok 2000 lat: trzeba, aby nam się spodobało „szaleństwo dla Chrystusa”, trzeba odkleić się od tego, co polubił „stary człowiek”, by nic nie próbować „wykradać przez kraty”, by ukochać to, co Pan Bóg nazywa wolnością.
Słowo Boże na dziś                            niedziela
Na 3 lipca 2022
– (Iz 66, 10.12-14c; Ga 6, 14-18 i Łk 10, 1-12.17-20)
Zadziwia entuzjazm wracających z misji uczniów Chrystusa, dzisiaj chyba mniej skutecznie wprowadzamy pokój (głoszenie idzie znacznie lepiej). Skuteczność wzrośnie, gdy z każdego naszego serca i myślenia wyrzucimy zawiść i pychę, niezdrową dumę i rywalizację, chęć decydowania za innych i chciwość. Gdy do każdego będziemy się tak zwracali, by dostrzegał swoją godność. Niech w nauczaniu Chrystusa świat zauważy „dobry sposób na pokój”.
Słowo Boże na dziś                        poniedziałek
Na 4 lipca 2022 – (Oz 2, 16.17b-18.21-22 i Mt 9, 18-26)
Ozeasz bywa nazywany „prorokiem od miłości”, często komentatorzy odnoszą jego słowa do miłości małżeńskiej. Ale Panu Jezusowi chodzi o coś więcej, o miłość przemieniającą. Czy umiem człowieka chorego, „umarłego” (trwającego w grzechu) tak umiłować, by stał się zdrowy, radośnie spełniający dobro? Ilu ludzi tak przemieniłem w swoim życiu?
Słowo Boże na dziś                              wtorek
Na 5 lipca 2022 – (Oz 8, 4-7.11-13 i Mt 9, 32-38)
Piękno ludzkiej postawy ściśle się wiąże z pełną wdzięczności wiernością. Głupcem staje się człowiek, który nierozumnie zapomina, czym został obdarowany, który odwraca się od Boga zatroskanego człowiekiem. Częste dziękowanie pomaga trwać w owocnej Przyjaźni.
Słowo Boże na dziś                               środa
Na 6 lipca 2022  – wsp. bł. Marii Teresy Ledóchowskiej
(Oz 10, 1-3.7-8.12 i Mt 10, 1-7)
Najbliżsi uczniowie – jak się wydaje – nie zostali obarczeni trudnymi obowiązkami: nie musieli nieść Dobrej Nowiny obcym, mieli pokazać najbliższym radość wynikającą z Przyjaźni z Chrystusem. Mieli pokazać taką Radość, z której na pewno nie wyniknie zło (jak w czasach Oz). Chyba jednak nie było to łatwe zadanie…
Słowo Boże na dziś                            czwartek
Na 7 lipca 2022 – (Oz 11, 1-4 i Mt 10, 7-15)
Pan Bóg przytulający człowieka do policzka – to nie tylko obraz tego, jak On nas traktuje ale też wzór naszego podejścia do ludzi. Każdy jest wolny, ma prawo nas nie chcieć. „Człowiek Boży” wie, że ma czekać z niezmienną życzliwością, aby ten, kto zatęskni i wróci spotkał doskonalszy sposób naśladowania Bożej troski.
Słowo Boże na dziś                              piątek
Na 8 lipca 2022 – wsp. św. Jana z Dukli
(Oz 14, 2-10 i Mt 10, 16-23)
Prorok napominając zawsze podsuwa sposób wyjścia prowadząc do ukochanej przez Boga prawości, nie poprzestaje na krytyce. Ewangelista idzie dalej – przytacza słowa Zbawiciela, który wie, że dopiero wieczność w niebie przyniesie nagrodę – pełnię ludzkiego życia.
Słowo Boże na dziś                             sobota
Na 9 lipca 2022 – (Iz 6, 1-8 i Mt 10, 24-33)
Pan Bóg jest jedyną Osobą, której prawda o człowieku nigdy od owego człowieka nie zrazi, nie odepchnie. A nawet powierza nowe zadania. To chyba jedna z najtrudniejszych do naśladowania Jego postaw. Zadanie: patrzeć NA KAŻDEGO tylko tak, by pragnąć i pomagać w jego rozwoju i to w rozwoju niekoniecznie według „mojej wizji”.
Słowo Boże na dziś                            niedziela
Na 10 lipca 2022 – (Pwt 30, 10-14; Kol 1, 15-20 i Łk 10, 25-37)
W tym zestawie czytań otrzymujemy ciekawą syntezę: jak, kierując się zwykłą ludzką życzliwością, bezinteresownie realizowaną – można doskonale zilustrować naukę Zbawiciela. A On przecież przyjął ludzkie ciało, by pokazać w jaki sposób człowiek z jego niedoskonałościami może każdego dnia przybliżać się do (przygotowanego dla niego przez Stwórcę) miejsca w niebie.
Słowo Boże na dziś                        poniedziałek
Na 11 lipca 2022 – święto Patrona Europy, św. Benedykta
(Prz 2, 1-9; Dz 4, 32-35 i Mt 19, 27-29)
Warto pamiętać, że i Panu Bogu zależy na tym, by człowiek był szczęśliwy i człowiek, często po omacku, do tego dąży. Szaleństwo bywa głupie i mądre: to pierwsze, gdy poddajemy się wrażeniom (wciąż nowym), to drugie – gdy dość szybko rozpoznamy, co warto wybrać a co porzucić. Benedykt wybrał pewną drogę do szczęścia nie czekając na wieczność.
Słowo Boże na dziś                              wtorek
Na 12 lipca 2022 – wsp. św. Brunona Bonifacego
– (Iz 7, 1-9 i Mt 11, 20-24)
Samo imię proroka, „Izajasz” (=„Pan Bóg jest wybawicielem”), zawiera treść, chwilę potem wypowiedzianą opisowo. Realna potęga nieprzyjaciół nie jest zagrożeniem, jeśli się zaufa Panu (który potrafi ujawnić Swą moc we wszelkich okolicznościach, nawet w chwili militarnej porażki). Postrzegane z wiarą sprawy, wydawałoby się, zwykłej codzienności, mogą umacniać zaufanie do Stwórcy i Zbawiciela.
Słowo Boże na dziś                               środa
Na 13 lipca 2022
– wsp. świętych pustelników: Andrzeja Świerada i Benedykta z X/XI w.
(Iz 10, 5-7.13-16 i Mt 11, 25-27)
Potrzebne nam jest doprecyzowanie określeń: „prostak” (nazwany nieco sarkastycznie „mądrym i roztropnym”) sobie przypisze zwycięstwo i będzie żądał okazywania czci, a „prostaczek” każdą sytuację (nawet niesprzyjające okoliczności) potraktuje jako zadanie, kolejną okazję do szukania i mnożenia dobra.
Słowo Boże na dziś                            czwartek
Na 14 lipca 2022
– dozw. wsp. św. Kamila (Iz 26, 7-9.12.16-19 i Mt 11, 28-30)
Warto tę zadumę zacząć od przeszłości – wspomnieć na te wydarzenia, w których ostatecznie „wyszło na jaw” Boże prowadzenie. To uświadamia, że, zwłaszcza tam, gdzie ja nie widzę (nie chcę widzieć) On otwiera drogę, drzwi itp. Prosty wniosek: nie ciężar jest istotą tylko Dobre Towarzystwo. Po uświadomieniu sobie tego łatwiej przychodzi powierzanie się Panu.
Słowo Boże na dziś                              piątek
Na 15 lipca 2022 (Iz 38, 1-6.21-22. 7-8 i Mt 12, 1-8)
Z perspektywy człowieka może się wydawać, że Pan Bóg może (np. pod „wpływem modlitwy”) zmienić zdanie. Teologia podpowiada, że człowiek widząc tylko to, co powierzchowne i do tego ograniczone w czasie może mieć takie złudzenia. Tajemnica prawdziwej modlitwy przenosi nas w „inny wymiar”, dzięki któremu nie zadajemy niemądrych pytań, tylko staramy się tak korzystać z Darów Bożych, aby Jego Imię było chwalone.
Słowo Boże na dziś                             sobota
Na 16 lipca 2022 – wsp. N. M. P. z Góry Karmel
(Mi 2, 1-5 i Mt 12, 14-21)
Ludzie dawno wiedzieli, że „to, co się obmyśla przed snem” ma wielkie znaczenie dla życia człowieka, potwierdza to oczywiście psychologia. Mistrzowie duchowości doradzali myślenie przed snem o Panu Bogu i drodze do Niego. Życie uczy, że moc człowieka polega na łagodności, nie na niszczeniu.
Słowo Boże na dziś                            niedziela
Na 17 lipca 2022 – (Rdz 18, 1-10a; Kol 1, 24-28 i Łk 10, 38-42)
Każda wspólnota ma zadanie, aby umieć, z zachowaniem szacunku dla każdej osoby, która jest w tej grupie – korzystać z darów, jakimi poszczególni ludzie zostali obdarowani. Raczej nikt nie ma wątpliwości, że to przede wszystkim dotyczy Małżeństw – to niemal warunek optymalnego tworzenia Rodziny, ale mogą z tego uzupełniania się korzystać rodzeństwa, rodziny wielopokoleniowe, firmy itd. U Marty i Marii ważne jest zarówno zasłuchanie jak i służba. Nie ulegajmy pokusie, aby je porównywać, połączmy w sobie obie postawy i wprowadzajmy to w życie.
Słowo Boże na dziś                        poniedziałek
Na 18 lipca 2022 – (Mi 6, 1-4.6-8 i Mt 12, 38-42)
Przez całe życie trzeba kontrolować swoją relację z Panem Bogiem, bo tak łatwo ulec pokusie, by traktować Go jak drugiego człowieka: owszem, z szacunkiem, ale także z wymaganiami, po partnersku. Tak trudno żyć ze świadomością, że On po to nas stworzył, abyśmy byli szczęśliwi w wieczności, a nasz stosunek do przemijających spraw jest tylko sposobem opowiadania się – „chcę być z Nim, czy nie”. Pan Bóg nie musi wykazywać się Swą mocą na każde nasze życzenie, mądry zauważy Jego Miłość w tym, co było i jest.
Słowo Boże na dziś                              wtorek
Na 19 lipca 2022 – (Mi 6, 1-4.6-8 i Mt 12, 38-42)
Gdy grzech jest „wrzucony przez Pana Boga w głębinę” (por. Mi) i ja się z tym zgodziłem, to trudniej do owego zła wrócić. Gdy spojrzymy na Pana Jezusa (jak pokazał jeden z reżyserów filmowych), który mówiąc, kto jest szczególnie bliski Panu Bogu, ogarnia ramieniem Swoją Matkę, to zrozumiemy, że nie ulega głupim pomysłom człowiek z Nim zaprzyjaźniony. To praktyczne rady na wytrwanie w postanowieniu poprawy.
Słowo Boże na dziś                               środa
Na 20 lipca 2022 – (Jr1,1.4-10 i Mt13,1-9)
Pewien dobry obserwator nauczał, że modlitwa jest jak współczynnik wstawiony we wzór. Jeśli człowiek włoży swój wkład i powierzy włożony wysiłek Panu Bogu, to efekt będzie niewspółmierny, Ojciec „zwielokrotni” staranie ludzkie. Ale Stwórca „nie lubi” biernego oczekiwania na Jego cudowne łaski. On chce mnożyć, ale skutek będzie tylko wtedy, gdy jest co mnożyć. Przy zerze efektu nie będzie.
Słowo Boże na dziś                            czwartek
Na 21 lipca 2022 – (Jr 2, 1-3.7-8.12-13 i Mt 13, 10-17)
Tak wiele wokół nas się dzieje… wiele informacji, wrażeń, teorii, wiele słów i spojrzeń a w nas wiele pragnień. Człowiek zachowa pełen radości pokój serca, gdy zrozumie, że do celu prowadzą tylko niektóre drogi, że dla konkretnego ucha miłe są tylko niektóre dźwięki itd. Ale osoba znudzona zdrową dietą może się nauczyć smacznie przyprawiać. Ten, kto zniechęcił się obcym dla niego wzorcem pobożności może znaleźć taki, który Pan Bóg przygotował specjalnie dla niego.
Słowo Boże na dziś                              piątek
Na 22 lipca 2022 – święto św. Marii Magdaleny
(Pnp 8, 6-7 albo 2 Kor 5, 14-17 i J 20, 1.11-18)
Dzięki temu, że „prawdziwie umiłowała” Maria Magdalena (w tradycji zwana apostołką Apostołów), jako pierwsza z ludzi rozmawiała ze Zmartwychwstałym. „Opłaca się” każdego dnia bardziej poznawać Jezusa (przez lekturę i czas Jemu poświęcany), by rozpoznać, jak w sposób tylko nam obu znany, wola mnie po imieniu (można wyobrazić sobie Zbawiciela wypowiadającego moje własne imię).
Słowo Boże na dziś                             sobota
Na 23 lipca 2022 – święto patronki Europy, świętej Brygidy
(Ga 2, 19-20 i J 15, 1-8)
Św. Brygida – jak pisał Jan Paweł II – jest patronką Europy, bo „nie dała się sprowadzić na manowce przez dobrobyt materialny” ani jako żona i matka ośmiorga dzieci ani jako wizjonerka i zakonodawczyni. Pielgrzymowała i służyła potrzebującym w każdej chwili życia – trwała „wrośnięta w Chrystusa” stając się niemal Jego obrazem dla otoczenia.
Słowo Boże na dziś                            niedziela
Na 24 lipca 2022 – (Rdz 18, 20-32; Kol 2, 12-14 i Łk 11, 1-13)
„Przebijając się” przez formę użytą przez autora Rdz, widzimy, że zgubne jest kierowanie się w życiu tylko tym, co podpowiadają namiętności. Ale Pan Bóg daje szansę – nadzieja płynie z pragnienia podporządkowania się Panu Bogu. Słowa modlitwy wypowiedzianej przez Pana Jezusa, to przypomnienie tego Prawa, które podtrzymuje życie. Wypowiadając je wypowiadamy też prośbę, by Pan Bóg dał nam siłę przestrzegania Jego zaleceń.
Słowo Boże na dziś                        poniedziałek
Na 25 lipca 2022 – święto Apostoła, św. Jakuba
(2 Kor 4, 7-15 i Mt 20, 20-28)
Była w historii taka grupa ludzi, która (zapewne zmęczona ujarzmianiem „pokus świata”) zaryzykowała stwierdzenie, że ciało to coś niedobrego. Ale przecież, posiadając ciało, możemy wybierać i – co jest znacznie trudniejsze – odrzucać to, co chwilowo miłe a na dłuższą metę dołujące. Przez mądre „aktualne decyzje” człowiek ostatecznie wybiera czy w wieczności będzie blisko Tego, Który Jest Miłością.
Słowo Boże na dziś                              wtorek
Na 26 lipca 2022 – wsp. świętych Joachima i Anny, rodziców Maryi
(czyt.ze wsp Syr 44, 1.10-15 i Mt 13, 16-17)
Jednym z aspektów budowania Cywilizacji Miłości jest zauważanie dobra, w tym dniu powiedzmy: dobra wypracowanego przez starszych, od nich i przez nich otrzymywanego. Przemienia się to we wdzięczność, która barwi ich życie pięknymi kolorami. A to, co nas w nich drażni, warto (w milczeniu) zapamiętać, bo prawdopodobnie to samo będzie drażniło „Moich młodych”.
Słowo Boże na dziś                               środa
Na 27 lipca 2022 (Jr 15, 10.16-21 i Mt 13, 44-46)
Pan Bóg dobrze zna tę prawdę, którą przygnieciony jest Jeremiasz. Zbawiciel wie o nas znacznie więcej – wie, że nawrócenie to zachwyt Jego Miłością i że człowiek wtedy nie tylko odrzuca grzech, ale – umacniany Łaską – odkrywa w sobie skarb czyli staje się Perłą Połyskującą Blaskiem Piękna.
Słowo Boże na dziś                            czwartek
Na 28 lipca 2022 – dozwolone wsp. św. Szarbela
– (Jr 18, 1-6 i Mt 13, 47-53)
Każdego ranka warto sobie postawić pytanie „co dzisiaj w sobie spróbuję zmienić na lepsze?” Na pewno – jeśli choć trochę się uda, będę szczęśliwszy. Pan Bóg na pewno dopomoże, zwłaszcza, jeśli posłuchamy Jego podpowiedzi, bo On najlepiej wie, co w naszej codzienności trzeba wzmocnić, a co z niej usunąć.
Słowo Boże na dziś                              piątek
Na 29 lipca 2022 – wsp. św. Marty, Marii i Łazarza
– (1 J 4, 7-16 i J 11, 19-27)
Fragment z 1 J 4 to obok tzw Hymnu o Miłości (1 Kor 13) najpiękniejszy fragment o miłości czyli najważniejszej decyzji w życiu. W połączeniu z J 11 łatwo wyprowadzić życiowe wnioski: pretensje do przyjaciela wypowiada się bez zażenowania. A gdy tym przyjacielem jest Zbawiciel, to we wszystkich problemach proponuje tę samą odpowiedź – wiarę w Jego Zmartwychwstanie.
Słowo Boże na dziś                              sobota
Na 30 lipca 2022 – (Jr 26, 11-16.24 i Mt 14, 1-12)
Życie Jeremiasza zostało uratowane, Jan Chrzciciel został zamordowany, Herodiada realizuje podłe plany a Herodowi brak odwagi, by podporządkować się sumieniu. Otacza nas wielu ludzi i musimy wiele razy wybierać. Może wpłyniemy na losy świata, ale na pewno od naszych decyzji zależy nasza przyjaźń z Panem Bogiem.
Słowo Boże na dziś                            niedziela
Na 31 lipca 2022 – (Jr 26, 11-16.24 i Mt 14, 1-12)
Koheleta warto doczytać do końca, tam widzimy, do jakiego wniosku chce doprowadzić cierpliwego czytelnika: to, co Pan Bóg stworzył jako przemijające ma być mądrze używane, bo przyjemność (zamierzona przez Stwórcę) nie jest zła. Staje się niebezpieczna, wręcz zabójcza, gdy zajmie nieprzysługujące jej miejsce celu życia. Tu warto (znów mądrze) rozwinąć pojęcie ascezy, która uczy umiaru…