Słowo Boże na dziś – listopad 2021

Słowo Boże na dziś                        poniedziałek  Na 1 listopada –
Uroczystość Wszystkich (również nam nieznanych z imienia) Świętych (Ap 7, 2-4. 9-14; 1 J 3, 1-3 i Mt 5, 1-12a):

Bywają różne marzenia, teraz pora, by odróżnić a potem pogłębić takie, które na pewno mogą się spełnić, bo to spełnienie obiecał Sam Pan Bóg. Jest to też okazja, by zauważyć małość tych marzeń, które są ucieczką. W drodze wskazanej przez Pana Jezusa na pewno mogą pomóc fakty z życia Tych, Którym Się Udało Dojść Do Celu. Łatwiej się żyje, jeśli się ma kilku dobrze poznanych świętych.
Słowo Boże na dziś                             wtorek  Na 2 listopada – Wsp. Wszystkich Wiernych Zmarłych
Liturgiści przygotowali trzy zestawy czytań. Wybrany zestaw trzeci:

(Mdr 3, 1-9, 2 Kor 4, 14-5, 1 i J 14, 1-6):

Gdy ktoś zaufa Panu Bogu, to każdy swój dzień może przeżyć w jedności z Nim. A taki dzień jest udany, bo to, czym się posługujemy (również ciało) zużyje się, ale każdy dobry zamiar, czyli skierowany na wieczność, jest nieśmiertelny. Od nas zależy to, na czym nam zależy.
Słowo Boże na dziś                              środa  Na 3 listopada – (Rz 13, 8-10 i Łk 14, 25-33)

Niepokoi nienawiść, o której czytamy w ewangelii, a przecież to „semicki sposób” wskazania drogi prowadzącej do wniosku, że „ludzkie kombinowanie” (pełne nie zawsze uświadomionego egoizmu) nie buduje miłości. Ten cel można osiągnąć tylko wtedy, gdy najbliższych będziemy kochać Miłością Chrystusową, która przecież jest pewna, bo skutecznie przybliża do szczęścia i to Wiecznego.
Słowo Boże na dziś                           czwartek  Na 4 listopada – (Rz 14, 7-12 i Łk 15, 1-10)

Specjalnie skrajnie dobrane ilustracje pokazują jak bardzo Stwórcy zależy na każdym człowieku. Potępianie, osądzanie na pewno nikogo do Pana Boga nie przybliży. Ostatecznie, najważniejsze są w naszym życiu czynności, a może jeszcze bardziej sposób ich podejmowania, który kogoś przybliży do Zbawiciela.
Słowo Boże na dziś                              piątek  Na 5 listopada – (Rz 15, 14-21 i Łk 16, 1-8)

Jest w Łukaszowym fragmencie dość niefortunne słowo „pochwalił”. Pytałem biblistów, którzy widzą w tym miejscu raczej „wyraził podziw” w znaczeniu „docenił spryt”. Rzeczywiście, ktoś, kto chce być lepszym fałszerzem czy kieszonkowcem, to ćwiczy sprawność dłoni, a kto chce być coraz wierniejszym dzieckiem Pana Boga, to Go poznaje przez lekturę Biblii, adorację; ćwiczy sprawność w opanowywaniu swych reakcji i coraz lepszych relacjach z ludźmi. To może być miarą tego, jak nam zależy…
Słowo Boże na dziś                             sobota  Na 6 listopada – (Rz 16, 3-9.16. 22-27 i Łk 16, 9-15)

Kto uwierzy, że można zauważyć i mądrze wykorzystać każdą okazję do spełnienia jakiegoś dobra, jest bardzo zagrożony perfekcjonizmem, a to – wbrew pozorom – jest służeniem złemu duchowi. Święty Paweł, poprzez częste dziękowanie, uczy cieszenia się każdym dobrem, przez to też je mnoży. Wypatrując dobro kształtujemy spostrzegawczość, która powoli uczy się nie szukać „atrakcyjnego” zła.
Słowo Boże na dziś                           niedziela  Na 7 listopada – (1 Krl 17, 10-16; Hbr 9, 24-28 i Mk 12, 38-44)

Zgodne z naturą jest to wszystko, co służy życiu: troska o jego podtrzymanie i rozwój. Zaufanie Panu Bogu nie jest z tym sprzeczne, jest dopełnieniem ludzkiego starania, uzupełnia je, a nawet podnosi do pełni człowieczeństwa. Celowo ewangelista pisze o dwóch pieniążkach, dyskretnie daje do zrozumienia, że mogła wrzucić jeden. Nic nie zabieramy Panu Bogu, jeśli pozwalamy, aby On posługiwał się zarówno naszym czasem, naszymi uzdolnieniami jak i tym, co posiadamy. Niebezpieczne jest ukrycie jednego pieniążka.
Słowo Boże na dziś                        poniedziałek  Na 8 listopada – (Mdr 1, 1-7 i Łk 17, 1-6)

Według Biblii trzeba zacząć od tego, czym jest Mądrość. Czytamy, że owa Mądrość „miłuje ludzi”, czyli daje się znaleźć temu, kto pragnie dobra, nie jest podstępny, chętnie się poprawia i daje innym szansę poprawy, wreszcie u Boga szuka siły i wiary.
Słowo Boże na dziś                              wtorek  Na 9 listopada – święto rocznicy poświęcenia Bazyliki na Lateranie
– pierwszej katedry na świecie
(Ez 47, 1-2.8-9.12 lub 1 Kor 3, 9b-11.16-17 i J 2, 13-22)

Ciekawe jest porównanie świątyni i ciała: są usterki i choroby, a Pan Bóg wewnątrz pragnie zamieszkać. Ważna jest Łaska, która konsekruje zarówno ciało zdrowe jak i chore. Jeszcze ważniejsze jest pragnienie człowieka, który biorąc przykład z Chrystusa może – czy zdrowy czy chory – składać dar z każdej swojej godziny. Jak w świątyni.
Słowo Boże na dziś                               środa  Na 10 listopada
– wsp. św. Leona Wielkiego, papieża (Mdr 6, 1–11 i Łk 17, 11-19)

Dary otrzymujemy niezasłużenie, niezależnie od zasług. Naszą „zasługą” jest to, co z nimi zrobimy, a kolejny dar, uzdrowienie (z ludzkiej małoduszności) dostanie ten, kto okazał wiarę przez wdzięczność. Ludzka wdzięczność, to materia największej łaski.
Słowo Boże na dziś                            czwartek  Na 11 listopada
– wsp. św. Marcina z Tours (Mdr 6, 1–11 i Łk 17, 11-19)

Mądrość, o której można pisać pieśni i hymny zaczyna się od prostoty, która polega na właściwym porządku w życiu. Do tego nie są niezbędne ani pielgrzymki ani obrazy, prócz obrazu, którego tłem jest Zbawiciel a treścią zbawienie moje i innych. Królestwo Boże jest dzisiaj jeśli kogoś (lub siebie) przybliżyłem do Boga.
Słowo Boże na dziś                              piątek  Na 12 listopada
– wsp. św. Jozafata (Mdr 13, 1-9 i Łk 17, 26-37)

„Mądrość sępów” wynika z danego przez Stwórcę instynktu – lecą tam, gdzie powonienie wskazuje, że „czeka” pokarm. Nasz zmysł wiary podpieramy „mądrością wiary” wskazuje, co karmi duszę. Człowiek mądry pośród zamętu świata rozpoznaje to, dzięki czemu wzrasta dusza, a decyzja woli pozwala wytrwać przy tym, co dobre i odrzucać a co najmniej lekceważyć sprawy mniej wartościowe.
Słowo Boże na dziś                              sobota  Na 13 listopada – wsp. pierwszych polskich męczenników
(Mdr 18, 14-16; 19, 6-9 i Łk 18, 1-8)

Majestat Stwórcy (Mdr) kontrastujący z nieczułością sędziego (Łk) ma pokazać zupełną niezależność, wolność Boga, który niekiedy ponad prawnie rozumianą sprawiedliwość gotów jest postawić wytrwałą prośbę bezbronnego. A przy okazji – wytrwale prosząc człowiek uciemiężony ma czas i szansę i na pokutę i na ewentualne wybaczenie.
Słowo Boże na dziś                            niedziela  Na 14 listopada –
(Dn 12, 1-3; Hbr 10, 11-14.18 i Mk 13, 24-32)

Pan Bóg dał nam „do ręki” narzędzie służące naprawianiu świata. Bo rodzi się słuszny gniew, gdy widzimy zło, zresztą podobnie mają rację ci, którzy się oburzają widząc nasze grzechy. W chrzcie każdy otrzymuje powszechne kapłaństwo, dzięki któremu możemy przedkładać Panu Bogu i nasz gniew, i nasz wstyd, i nasze pragnienie sprawiedliwej naprawy świata. Uczą święci: za grzesznika ofiaruj swoje oburzenie i upokorzenie. Zwłaszcza za tego, który zawinił przeciw Tobie. Naprawdę, świat się stanie lepszy, choćby o Ciebie. Ani sądy ani narzekanie nie zmienią nic. Czasem może Twoje słowo, które towarzyszy ofierze może komuś coś wyjaśnić.
Słowo Boże na dziś                         poniedziałek  Na 15 listopada –
(1 Mch 1, 10-15.41-43.54-57.62-64 i Łk 18, 35-43)

Pragnienie zawarcia przymierza z poganami to symbol zdrady, niewierności Prawu Bożemu. Przykład niewidomego z ewangelii to mądra rada dla bezbronnych: wytrwałe wołanie do Boga. Pierwsze w sposób pewny prowadzi do ostatecznego odejścia, drugie – do zwycięstwa na miarę Zmartwychwstania.
Słowo Boże na dziś                               wtorek  Na 16 listopada – (2 Mch 6, 18-31 i Łk 19, 1-10)

Świętego zapału nie da się pojąć, jeśli ktoś go nie doświadczył: pojawiają się pokusy, aby dać sobie radę sprytem, nie do końca uczciwą próbą lawirowania (otoczenie Eleazara)… a Zacheusz z pośpiechem zaprasza Jezusa i oprowadza Go po zakamarkach swego życia. I zmienia je. Wystarczyło dostrzec, że On patrzy z miłością. Nieustannie. Na każdego.
Słowo Boże na dziś                                środa  Na 17 listopada – (2 Mch 7, 1.20-31 i Łk 19, 11-28)

Pan Jezus czasem odsłaniał marzenia Ojca z nieba. Pragnie, by wszyscy odkryli Jego Miłość i stali się szczęśliwi na zawsze. Aby pojedynczy człowiek spełnił takie Boże marzenie, musi odkryć, co ma najcenniejszego do ofiarowania Stwórcy: jeden może złożyć w darze swą wierność, inny cierpienie, kolejny zdolności a jeszcze inny bezradność. Najpiękniejsza dla Niego jest wdzięczność, która może wypełniać serce -wdzięczność za odkrycie właśnie tego, co na pewno posiadam, choćby puste ręce.
Słowo Boże na dziś                           czwartek  Na 18 listopada –
wsp. bł. Karoliny Kózki (1 Mch 2, 15-19 i Łk 19, 41-44)

Jezus wie, jak cierpi człowiek, w którym nie ma pokoju. Płacze, bo jest bezradny, obiecał, że nie przełamie granicy, którą stawia człowiek. Tylko ja sam mogę podjąć decyzję, by – jak Matatiasz i jego synowie – gorliwie spełniać to, co pokój przynosi. Czasem trzeba „uciec w góry” zostawiając być może nawet wszystko, co polubiliśmy, bo to właśnie zabierało pokój serca.
Słowo Boże na dziś                              piątek  Na 19 listopada – (1 Mch 4, 36-37. 52-59 i Łk 19, 45-48)

Różne są w życiu zwycięstwa: te ważniejsze – nad czymś niedobrym w samym sobie i te inne, polegające na znalezieniu pokoju w relacjach z tymi, którzy są nieżyczliwi. Każde zwycięstwo dokonuje się dzięki mocy / pomocy Bożej i warto o tym pamiętać, bo radosne świętowanie Bożego zwycięstwa przyciąga kolejne fajne łaski.
Słowo Boże na dziś                               sobota 
Na 20 listopada
– wsp. św. Rafała Kalinowskiego (1 Mch 6, 1-13 i Łk 20, 27-40)

Dzisiejszy patron, od chrztu Józef, potem ojciec Rafał, to inżynier, powstaniec, potem zesłany na Syberię. Cały czas szukał tego, co ważne, jeszcze przed wstąpieniem do zakonu był wychowawcą. Nie zamartwiał się niezdobyciem kosztowności (I czytanie), nie przykładał ziemskiego sposobu myślenia do prawdy o zmartwychwstaniu (ewangelia), kierował się ku prawdom porządkującym życie doczesne dzięki perspektywie obiecanego szczęścia z Bogiem w wieczności.
Słowo Boże na dziś                            niedziela  Na 21 listopada – Uroczystość Chrystusa Króla
(Dn 7, 13-14; Ap 1, 5-8 i J 18, 33b-37)

Uroczyste proklamowanie monumentalnej prawdy o władzy Pana Jezusa nie zmieni świata. Prawda o mądrości i o miłości Zbawiciela – aby zmieniła życie każdego człowieka – musi być zauważona i przyjęta w sposób wolny przez pojedynczego człowieka. Po radosnym odkryciu tej Prawdy zaczynamy wprowadzać Ją w życie czyli zmieniać świat.
Słowo Boże na dziś                         poniedziałek  Na 22 listopada –
wsp. św. Cecylii (Dn 1, 1-6.8-20 i Łk 21, 1-4)

Wybrany fragment Dn wskazuje biblijne źródło tzw „postu Daniela”, ale w zestawieniu ze zdaniami o wdowie widzimy coś znacznie bardziej fundamentalnego: zaufanie okazane Panu Bogu zawsze przyniesie korzyść. Potrzeba drobnych znaków (np. życzliwość strażnika), ale ważne jest pragnienie życia dla Boga, w wymiarze eschatologicznym człowiek, który ma takie pragnienie (i stara się je wprowadzać w życie) staje się zwycięzcą.
Słowo Boże na dziś                              wtorek  Na 23 listopada –
wsp. św. Cecylii (Dn 2, 31-45 i Łk 21, 5-11)

Każdy z nas zdaje sobie sprawę, że to, co materialne przemija. Nawet to, co piękne, w co włożono wiele wysiłku, talentu i pracy. Nawet to, co służyło Panu Bogu. Świadomi takiej przemijalności możemy uczyć się poznawania piękna niematerialnego, piękna Boga. Możemy też rozwijać tęsknotę za niebem – tam będziemy na zawsze otoczeni a nawet napełnieni pięknem. Jednocześnie przy tych tekstach mamy szansę, by zastanowić się, na ile nasze życie przybliża nas do trwałego piękna.
Słowo Boże na dziś                              środa  Na 24 listopada – wsp. wielu męczenników wietnamskich
(Dn 5, 1-6.13-14.16-17.23-28 i Łk 21, 12-19)

Na szczęście nieczęsto, ale niemal każdego z nas spotykają okoliczności, w zetknięciu z którymi czujemy się bezradni, bezbronni. Reakcja jest często odruchowa, niekiedy odczuwamy strach, czasem złość… Ważne jest, by wypracować w sobie postawę pokoju, podobnie jak w głębi spokojne jest morze choć na powierzchni jest groźny sztorm. Nie chodzi o pełne rezygnacji zobojętnienie tylko o pełną wiary nadzieję.
Słowo Boże na dziś                           czwartek  Na 25 listopada – (Dn 6, 12-28 i Łk 21, 20-28)

Na pewno mądrością ponadczasową jest prawda, że lepiej jest wrogów zamienić na przyjaciół niż ich zwyciężyć, wszystko jedno, czy tymi wrogami są lwy czy ludzie znacznie niebezpieczniejsi od zwierząt. A (przy okazji) wszelkie przeciwności, potraktowane jako pokuta czy świadomie przyjęta ofiara zbliżają nas do Zwycięzcy.
Słowo Boże na dziś                              piątek  Na 26 listopada – (Dn 7, 2-14 i Łk 21, 29-33)

Nie bez znaczenia jest fakt, że zbliża się adwent. Zbliża się jakiś początek, ale – aby on mógł nastąpić – wiele musi się skończyć: i to, co się udało (może trochę szkoda, ale dążenie do dobra w sercu pozostaje) i to, co było niedobre (nareszcie!). Od tego, jak ćwiczę dzisiaj zaufanie i nadzieję, zależy, jaki (czego) będzie początek.
Słowo Boże na dziś                              sobota  Na 27 listopada – (Dn 7, 15-27 i Łk 21, 34-37)

Apokaliptyczny język Księgi Daniela przedstawia różne przerażąjace potwory, które swym wyglądem przyciągają uwagę, by ją odwrócić od tego, co najważniejsze. Ale Sędzia na pewno się pojawi. Od naszej codzienności zależy, czy będziemy obawiali się Jego nadejścia, czy z tęsknotą będziemy Go wyczekiwali. Ukryte, ale może najbardziej niebezpieczne zło grzechu odzwyczaja od Boga. Warto odkrywać piękno życia bez grzechu, bo w takim życiu już jest oczekiwanie Wiecznego Szczęścia w wolności. Jest w tym początek nieba.
Słowo Boże na dziś                            niedziela  Na 28 listopada – I Niedz. Adw. /czytania -rok C/
(Jr 33, 14-16; 1 Tes 3,12-4,2 i Łk 21, 25-28.34-36)

Biblia czasem mówi o nowym imieniu: dla osoby, dla miasta (I czyt). Takie nowe imię jest znakiem odnalezienia (na nowo) sensu życia. Świat jest pełen niepokoju, jesteśmy otoczeni różnymi zagrożeniami, nie warto dodawać sobie problemów przez jakiekolwiek uciekanie (ewang.). Staranie o piękno każdej chwili własnego życia i o dobrych przyjaciół to znakomity sposób na tworzenie Wspólnoty, która skutecznie się wspiera w drodze.
Słowo Boże na dziś                         poniedziałek  Na 29 listopada – (Iz 2,1-5 i Mt 8, 5-11)

Pojednanie niesione przez Dawcę Pokoju przekracza nasze wyobrażenia: nie tylko brak wrogości, ale wspólna modlitwa wszystkich ras i narodów. Pewni, że Jezus dysponuje wszelką mocą przygotowujemy się do tego, aby powszechne pojednanie było naszą prawdziwą tęsknotą, abym ufał, że wychwalanie Pana z dotychczasowym wrogiem sprawi radość.
Słowo Boże na dziś                              wtorek  Na 30 listopada
święto Apostoła, św. Andrzeja (Rz 10, 9-18 i Mt 4, 18-22)

Bibliści zauważają, że u św. Jana Andrzej przyprowadził swego brata, potem pierwszego papieża, do Jezusa (J 1, 35nn). Z Mt 4 wynika, że Pan Jezus powtarzał Swe wezwanie, Apostołowie nie jeden raz słyszeli „Pójdź za Mną”. I rozumieli coraz więcej. Każdy, postawiony od nowa, krok za Jezusem, jest kolejną szansą, by coraz lepiej Go znać i rozumieć. Aż do męczeństwa podejmowanego z radością.