Słowo Boże na dziś – luty 2022

Słowo Boże na dziś                              wtorek
Na 1 lutego 2022
– (
2 Sm 18, 9-10.14b. 24-25a.31-19,3 i Mk 5, 21-43)

Wybrane czytania, choć tak odległe w czasie i treści można połączyć zadziwiającym spojrzeniem na człowieka: Dawid płacze po swym synu, choć ten z wrogością chciał Mu odebrać królestwo, Pan Jezus w osobach przypadkiem pojawiających się „po drodze”dostrzega ludzi potrzebujących Jego Łaski. To niezwykle istotne, by w każdym zauważyć odrębną osobę, tym trudniej tak patrzeć, im bardziej ta osoba w czymś mnie ogranicza, oczekuje mojego zaangażowania a więc jakiejś rezygnacji.
Słowo Boże na dziś                               środa
Na 2 lutego 2022 – święto Ofiarowania Pańskiego
(Ml 3, 1-4 lub Hbr 2, 14-18 i Łk 2, 22-40
)

Czytanie z Łk 2 pozwala nam popatrzeć na Mistrza – Symeona. Jest on uosobieniem mądrego poddawania się Woli Bożej i pełen pokoju zbiera tego owoce, bo i czas odejścia do Lepszego Świata składa w Dłonie Boga. Przez całe życie można (i warto) uczyć się zgody na Wolę Bożą bez prób jej popychania ani zmieniania nurtu (aby było „po mojemu”). Zgoda taka nie ma też nic wspólnego z bezczynnością (=nieróbstwem), bo z zapałem odnajduje i wypełnia codzienne zadania. Taka cierpliwość pozwala Symeona nazwać Świętym Od Ukochania Bożych Pomysłów.
Słowo Boże na dziś                            czwartek
Na 3 lutego 2022 – wsp. św. Błażeja (1Krl 2,1-4.10-12 i Mk 6,7-13)

Miłosierny i dobry Pan Bóg wiele obiecuje i zawsze dotrzymuje słowa. Jest jednak zwykle przestroga, uczciwie postawiony warunek – aby strzec tej Drogi, aby słuchać z uwagą Słowa. Nie wolno mieć o nic pretensji do Pana Boga, jeśli przez naszą obojętność ktoś „strząsnął proch z sandałów”, jeśli patrząc na złe działanie uczniowie odchodzą; jeśli nie podjęliśmy próby spełnienia Jego próśb.
Słowo Boże na dziś                              piątek
Na 4 lutego 2022 – (Syr 47, 2-11 i Mk 6, 14-29)

Można by – nieco uogólniając – zauważyć że Dawida, Heroda i Jana łączą dobre pragnienia. U Heroda, niestety, dobro zniszczyły jego namiętności i chęć podobania się osobom z otoczenia, Dawid umiał pokorą i wrażliwością pokutować za wszystkie chwile, w których własne cele stawały się ważniejsze niż chwała Pana Boga, a Jan umiał przez całe życie być wiernym powołaniu. Czuwając w wolności nad tym, co obierzemy jako najważniejsze, decydujemy o swej wieczności.
Słowo Boże na dziś                              sobota
Na 5 lutego 2022 – wsp. św. Agaty (Krl3, 4-13 i Mk 6,30-34)

Widzimy piękną mądrość Salomona. Niektórzy mówią, że potem zgubiło go pragnienie, by nikomu nie sprawiać przykrości (w tym żonom) i dlatego zaczął składać ofiary bożkom…. Na pewno wierność Panu Bogu jest pierwszym elementem mądrości, na pewno jakakolwiek delikatność w odniesieniu do człowieka – jeśli ceną jest niewierność wobec Boga – będzie źródłem cierpienia. Jezus miłuje ludzi, dlatego powierza ich Ojcu.
Słowo Boże na dziś                            niedziela
Na 6 lutego 2022 – (Iz 6, 1-2a.3-8; 1 Kor 15, 1-11 i Łk 5, 1-11)

Mądrość Bożej prawdy to przede wszystkim jej pewność, niezmienność. Jest oparciem w działaniu, bo nie zależy od zmienności człowieka, ani od jego grzechu ani nawet od jego kompetencji, ostatecznie zawodnych. Gdy człowiek próbuje opierać się na sobie, to jest smutny, bo doświadcza swojej ułomności. Działa skutecznie (i radośnie) tylko wtedy, gdy zauważy, że Boża Miłość i Boże łaski są niezależne od naszych słabości.
Słowo Boże na dziś                         poniedziałek
Na 7 lutego 2022 – (1 Krl 8, 1-7.9-13 i Mk 6, 53-56)

Słowa „poznać Obecność Jezusa” dzisiaj mogą oznaczać „poznać przekazany przez Niego sposób patrzenia na ludzi i na otaczający świat”. Mamy obietnicę Jego towarzyszącej Łaski, gdy tylko ktoś chce patrzeć na dzisiejszą codzienność w taki sposób. I mamy łatwe kryterium: takie traktowanie ludzi przynosi uzdrowienie.
Słowo Boże na dziś                              wtorek
Na 8 lutego 2022 – (1 Krl 8,22-23.27-30 i Mk 7,1-13)

Od najdawniejszych czasów we wszystkich religiach ludzie próbowali zamknąć Boga w świątyni, w zwyczajach (to taka uroczystsza nazwa przyzwyczajeń). A On, mimo naszej pychy, jest Obecny w intencjach, odnoszeniu się do innych, w sposobie życia i myślenia. Potrzebna jest świątynia i Tradycja, ale nam, nie Bogu.
Słowo Boże na dziś                               środa
Na 9 lutego 2022 – (1 Krl 10, 1-10 i Mk 7, 14-23)

Zarówno Mądrość jak i Miłość są darami Pana Boga. Przyjąwszy pierwszy z nich, człowiek zwykle umie pośród splątanych ścieżek odnaleźć najwłaściwszą a współpracując z Łaską Miłości człowiek zdobywa się na to, by dobrze życzyć (czyli drogi do zbawienia) nawet osobom nieżyczliwym. Niestety, jeśli tych darów nie przyjmiemy, pozostanie nam tylko przebiegły spryt i mniej czy bardziej ukryte poddawanie się przeróżnym namiętnościom.
Słowo Boże na dziś                            czwartek
Na 10 lutego 2022 – (1 Krl 11,4-13 i Mk 7, 24-30)

Wszechwiedzący Bóg zna poziom naszego zaufania, dzięki temu mamy niezwykły kontrast: człowiek niezwykle bogaty, słynący z wręcz przysłowiowej mądrości okazuje się głupszy od poganki, która celnie trafia w prawdę, że Bóg nic nie straci ofiarowując to, o czym ona marzy. Pokora zwycięża umiejętność tłumaczenia świata.
Słowo Boże na dziś                               piątek
Na 11 lutego 2022
– Światowy Dzień Chorego, wsp. Najśw. Maryi Panny z Lourdes
(1 Krl 11,29-32; 12,19 i Mk 7, 31-37)

Jeroboam to symbol bałwochwalstwa, on oderwał dużą część Królestwa Izraelskiego od Judei zarządzanej przez syna Salomona. Uzdrawiający Jezus to nie tylko „rodzaj lekarza”, to sposób na zdrowe patrzenie na świat. Zdrowe, czyli jednoczące, nie szukające dziury w całym ani wad ludzi z otoczenia. Zdrowe, czyli przyciągające. Jak Eucharystia (albo Maryja).
Słowo Boże na dziś                               sobota
Na 12 lutego 2022 – (1 Krl 12, 26-32; 13, 33-34 i Mk 8, 1-10)

Warto mieć świadomość, że cuda Pana Jezusa, choć zawsze niosły dobro, nie były (głównie) po to, by w czymś człowiekowi przyjść z pomocą. Tym razem chodzi przede wszystkim o zwrócenie uwagi, jak ważne jest słuchanie (tu: Boga). Samowola króla (z I czytania) prowadząca do jego śmierci jest drastyczną ilustracją samowoli, nieposłuszeństwa.
Słowo Boże na dziś                             niedziela
Na 13 lutego 2022
(Jr 17, 5-8; 1 Kor 15, 12.16-20 i Łk 6, 17.20-26)

Dzięki temu zestawowi czytań uczymy się dystansu zarówno do „ziemskich” sukcesów jak i porażek. Prawdziwy wymiar życia odsłania się dopiero wtedy, gdy odkryjemy ostateczny kierunek: do zbawienia, do Chrystusa. Oczywiście zwrot przeciwny to porażka, niezależnie od pozorów. I wtedy wiemy, czemu warto poświęcić i życie i dowolną jego część.
Słowo Boże na dziś                         poniedziałek
Na 14 lutego 2022 – święto św. Cyryla i Metodego
(Dz 13, 46-49 i Łk 10, 1-9
)

Chyba nikt nie opracował metody ewangelizacji lepszej niż ta, którą stosowali dwaj „bracia Sołuńscy”: nauczyli się języka Słowian, poznali ich zwyczaje i poszli do tych, których potraktowali wyjątkowo. Nikogo nie nawrócimy, kto się nie poczuje wyjątkowo potraktowany. Nie nawróci prawodawca, urzędnik ani strażnik. Dotyczy to przecież i naszego otoczenia.
Słowo Boże na dziś                              wtorek
Na 15 lutego 2022 – (Jk 1, 12-18 i Mk 8, 14-21)

Codzienna konieczność wybierania ostatecznie sprowadza się do decyzji „ważne czy przyjemne”, a gdy dotrze do nas, że stajemy albo po stronie wieczności albo chwilowej emocji, to – porównując te dwie możliwości – dziwimy się, własnemu zaślepieniu. Pan Bóg każdego zachęca do spędzenia wieczności w Jego nieporównywalnym Towarzystwie i pomaga w wybieraniu właściwej ścieżki. Na pewno odrzuci pokusę każdy, kto właśnie wtedy zwróci się do Zbawcy. Czemu zatem ktokolwiek popełnia grzechy?
Słowo Boże na dziś                              środa
Na 16 lutego 2022 – (Jk 1,19-27 i Mk 8, 22-26)

Działanie Jezusa, to działanie Słowa (niekoniecznie w znaczeniu „mówienia”), tzn. działanie przemieniające stopniowo, powoli, ale skutecznie. „Przemienianie słowa w czyn”, to przede wszystkim przemienianie swego wnętrza, by w „duchu łagodności” samą swą obecnością przemieniać świat. Ktoś powiedział „działanie jest  przereklamowane”, wynika zwykle z niecierpliwości. Prawdziwa wielkość ducha ludzkiego nie nagina wydarzeń do własnej wizji świata.
Słowo Boże na dziś                            czwartek
Na 17 lutego 2022 – (Jk 2, 1-9 i Mk 8, 27-33)

Poprzeczki stawiane przez Słowo są wysokie. Okazuje się, że „być porządnym”, to dopiero początek, Pan Jezus chce, abyśmy nie tylko wszystkich uczciwie traktowali, ale pozostali Jemu wierni, gdy – mimo naszej prawości – przypiszą nam złe intencje, potraktują niesprawiedliwie itp. Jezus ostrzega Piotra, jeśliby ten nie chciał przyjąć Krzyża, że bez Krzyża odrzuciłby i Chrystusa.
Słowo Boże na dziś                               piątek
Na 18 lutego 2022 – (Jk 2, 14-24.26 i Mk 8,24-9,1)

Dojrzałość w wierze to decyzja = pewność, że Pan Bóg chce na nas patrzeć przez całą wieczność w Swoim Królestwie. A zatem z dojrzałej wiary wynika życzliwe spojrzenie na KAŻDEGO człowieka, gotowość usłużenia, ale jednocześnie odpowiedzialność za spotykanych ludzi – by ich mobilizować do wzrastania. Dojrzała wiara stając ponad wszelkimi uczuciami, doznaniami itp. umie wznieść się ponad utrapienia (Krzyż) – to właśnie jest „moc przychodzącego Królestwa”.
Słowo Boże na dziś                               sobota
Na 19 lutego 2022 – (Jk 3, 1-10 i Mk 9, 2-13)

Jedyną Osobą na świecie, której Słowo zawsze przynosi dobro jest Pan Bóg. Święty Jakub z obserwacji i doświadczenia wie, jak bardzo potrzebne i owocne jest ćwiczenie, by chwalić Stwórcę i Zbawiciela, cieszyć się spotkaniem z człowiekiem i przekazywać niezbędne informacje. Wieczorny rachunek sumienia warto wzbogacić o refleksję nad wypowiedzianymi w ciągu dnia słowami. I o wnioski na kolejne dni.
Słowo Boże na dziś                             niedziela
Na 20 lutego 2022
– (1 Sm 26,2.7-9. 12-13.22-23; 1 Kor 15, 45-49 i Łk 6, 27-38
)

Do prawdy psychologicznej Pan Jezus dodaje radę pasującą do Jego nauki. Tą pierwszą jest fakt, że to, czy kogoś nazwę nieprzyjacielem, zależy ode mnie, nie od niego: jest to moja decyzja, podejmowana często z trudem, bo wbrew emocjom. Rada Zbawiciela, to, by przymusić się, aby dobrze życzyć tej osobie. Życząc dobrze, chcemy, by stał się lepszy – to „pasuje” do każdego. Wtedy stajemy się wolnymi zwycięzcami.
Słowo Boże na dziś                         poniedziałek
Na 21 lutego 2022 – (Jk3,13-18 i Mk 9, 14-29)

Refren psalmu zachęca do powtarzania wersetu „Nakazy Pana są radością serca”. To świetne (bo proste a trafne) kryterium przynależności do Jezusa – dopóki jakieś oczekiwanie Zbawiciela jest, według mnie, ciężarem i ograniczeniem, to jeszcze nie mam Jego Ducha. Gdy zacznę zauważać, że spełnienie Jego Woli jest dla mnie tylko dobre, to mam dostęp do Pełni Łask (i mocy).
Słowo Boże na dziś                              wtorek
Na 22 lutego 2022 – święto katedry św. Piotra
– (1 P 5, 1-4 i Mt 16, 13-19)

Urzędy powstały dużo później: niesienie Prawdy o Zbawicielu zależy od osobistej wiary Szymona-Piotra. Podobnie jest z wychowaniem (nie tylko młodego pokolenia): skutki zależą nie od sformułowanych przez naukę zasad, tylko od tego, czym żyje człowiek, który te zasady chce przekazać. To tylko niektóre dziedziny życia, w których „efekt” zależy od postawy ludzkiego serca.
Słowo Boże na dziś                               środa
Na 23 lutego 2022 – wsp. św. Polikarpa (Jk 4, 13-17 i Mk 9, 38-40)

Tylko Pan Bóg wie „kto jest z Nim”, my dysponujemy jedynie powierzchownymi ludzkimi kryteriami. Refren psalmu przypomina, że „Ubodzy duchem mają wstęp do nieba”. U-bogi to ten, kto wie, że wszystko, czego może być pewien, jest u Boga, dlatego stara się być wobec Niego wdzięcznym współpracownikiem. Ludzkie plany bywają przydatne, ale trzeba do nich podchodzić z luzem. I mieć wciąż gotowość korygowania według tego, co – jak przypuszczamy – jest Bożym natchnieniem. A Psalm warto z uwagą przeczytać.
Słowo Boże na dziś                            czwartek
Na 24 lutego 2022 – (Jk 5, 1-6 i Mk 9, 41-50)

Można by postawić pytanie, czemu, choć jeszcze nie zaczął się Wielki Post, czytania przynoszą ostrzeżenia i upomnienia? (Patrz czytania) Może po to, by ostatnie dni karnawału przeżywać z dystansem, który ma smak wolności? Wolności od ucieczki i pogrążania siebie w jakiejkolwiek otchłani? By zapamiętać, że radość też można przezywać tak, by przybliżała do Boga. A może zwłaszcza tak?
Słowo Boże na dziś                               piątek
Na 25 lutego 2022 – (Jk 5, 9-12 i Mk 10, 1-12)

W czasach pustelników powtarzano, że słabość i grzeszność człowieka przejawia się między innymi w zamiłowaniu do zmian. (Dlatego też niektórzy się boją, że w niebie, gdzie nie ma zmian, będzie nudno – tam będzie miłość, która jest bogactwem pozwalającym co chwila w nowych barwach widzieć Boga i świat). Drogą do opanowania upodobania zmienności jest cierpliwość, siostra świętości, córka miłości.
Słowo Boże na dziś                               sobota
Na 26 lutego 2022 – (Jk 5, 13-20 i Mk 10, 13-16)

Jaką postawę dziecka Pan Jezus stawia nam jako wzór? Zaczynając od tego, co najważniejsze, dziecko, jeszcze nie nauczone przez świat udawania, ufa, a gdy nie wie, jak się zachować, to patrzy pytająco na Rodziców czy dziadków. Nie wiedząc, jak się zachować, dobrze jest nie udawać, że ze wszystkim damy sobie radę. Wtedy – jak podpowiada św. Jakub – trzeba powierzyć siebie, ludzi i świat Panu Bogu.
Słowo Boże na dziś                             niedziela
Na 27 lutego 2022 – (Syr 27, 4-7; 1 Kor 15, 54b-58 i Łk 6, 39-45)

Nim wypowiemy się na jakikolwiek temat, koniecznie trzeba przyjąć, że – nawet, jeśli się na czymś dobrze znamy, to nie jesteśmy nieomylni. Potem trzeba poszukać „belki we własnym oku” (tym dokładniej, im bardziej jesteśmy pewni, że takowej nie ma). Potem dopiero mówić: z pozycji człowieka słabego i omylnego, który daleko jest od osądzania a chce tylko pomóc swoim słowem.
Słowo Boże na dziś                         poniedziałek
Na 28 lutego 2022 – (1 P 1, 3-9 i Mk 10, 17-27)

Chcemy wszyscy – taką mam nadzieję – dojść do zbawienia. Wydaje się, że na drodze stoją „różnorodne doświadczenia” (I czyt.). A właśnie sposób ich przeżywania w łączności z Chrystusem jest tym, „czego brakuje” w zwykłym porządnym życiu (ewang.) – korzystając z Jego Łaski. Takie przeżywanie utrapień dla nas jest pełne sensu, a innych może przybliżyć do Pana Jezusa.