Słowo Boże na dziś – maj 2022

Słowo Boże na dziś                            niedziela
Na 1 maja 2022
– (Dz 5, 27b-32.40b-41; Ap 5, 11-14 i J 21, 1-19)

Inny był Szymon – Piotr przed paroma laty, gdy widział ryby cudownie wpływające w jego sieci: widział siebie jakby u progu nowego wyzwania, kariery. Teraz Piotr już jest inny, trzykrotnie wyparł się znajomości z Jezusem, wie, że jego kariera na tej drodze się skończyła. Ale… odkrywa Miłość Wybaczającego i zauważa (nareszcie), że na tej nowej drodze jest tylko Miłość, Miłość Trójcy Świętej – niewyczerpana.
Słowo Boże na dziś                         poniedziałek
Na 2 maja 2022 – wsp. św. Atanazego (Dz 6, 8-15 i J 6, 22-29)

Boża mądrość zaczyna się od przyjęcia, że Prawda to nie tylko fakty i wnioski, „słuchający Pana” (refren Psalmu) widzieli oblicze Szczepana podobne do oblicza anioła. Aby mieć dostęp do tej części mądrości, trzeba wierzyć, że Pan Bóg ma Swoje plany wobec świata i każdego człowieka… trzeba też przyjąć, że Jego plany bywają zaskakujące i zawsze korzystne.
Słowo Boże na dziś                              wtorek
Na 3 maja 2022 – Uroczystość NMP Królowej Polski
(Ap 11, 19a; 12,1.3-6a.10ab; Kol 1, 12-16 i J 19, 25-27)

Wydaje się, że „Niewiasta, […] która na pustyni ma miejsce przygotowane przez Boga” nie zbiegła tam przypadkiem. Nawet, jeśli ktoś na Nią czyha. Mądrość przebywających na pustyni (jeśli chcą iść w ślady Królowej Mądrości) polega na tym, że czas pustyni wykorzystają na przygotowanie się do dalszych zadań przygotowanych przez Pana Boga. Choćby do zbawienia.
Słowo Boże na dziś                               środa
Na 4 maja 2022 – wsp. św. Floriana (Dz 8, 1b-8 i J 6, 35-40)

Można widzieć fakty i nie wierzyć, jak Szaweł. Czy on chciał nie wierzyć? A oto modlitwa człowieka, który chce uwierzyć: „Panie, spraw, abym był jak rzep przyczepiony do ubrania, którego trudno się pozbyć, pomóż mi trwać przy Tobie mimo wszystko. Aż uwierzę na tyle, by Cię złapać rękoma i wytrwać dzięki decyzji serca”.
Słowo Boże na dziś                            czwartek
Na 5 maja 2022 – (Dz 8, 26-40 i J 6, 44-51)

Historia etiopskiego dworzanina wydaje się aż za piękna, kluczem do jej zrozumienia, jest wzmianka, że „on chciał w Jerozolimie oddać pokłon Bogu”. Szukanie Boga zawsze jest nagrodzone. Było to też swoistym prezentem dla diakona Filipa – dostrzeganie działania Bożej Łaski zawsze przynosi radość. Na koniec widzimy umocnienie naszej wytrwałości: karmiąc się Słowem i Eucharystią żywimy się Miłością Odwieczną. Nawet, jeśli tego nie czujemy.
Słowo Boże na dziś                              piątek
Na 6 maja 2022 – święto Apostołów, św. Filipa i Jakuba
(1 Kor 15, 1-8a i J 14, 6-14)

Często w dni, w które świętujemy postacie apostołów Kościół przypomina nam, „od czego to wszystko się zaczęło”. „To wszystko”, czyli Dzieło Zbawienia. Eucharystia i Zmartwychwstanie, które są nierozdzielne. Dając tej Prawdzie miejsce w swoim życiu dokonujemy „więcej niż Jezus”, czyli to, czego On nie był w stanie bez nas zrobić – wykorzystujemy Jego Łaski w NASZYM życiu, w naszej codzienności.
Słowo Boże na dziś                              sobota
Na 7 maja 2022 – (Dz 9, 31-42 i J 6, 55. 60-69)

Święty Łukasz zadbał o to, by przypomnieć o skutkach wynikających z uzdrowień: „wielu uwierzyło w Pana”. Nigdy nie było łatwo uwierzyć, że wszelkie dobro, jakie pochodziło od Pana Jezusa miało pomóc słuchaczom uwierzyć w Jego misję. A bez tej wiary, to nawet cuda nie pomogą. A przyjmowanie Eucharystii może stać się rytuałem.
Słowo Boże na dziś                            niedziela
Na 8 maja 2022 –
(Dz 13, 14.43-52; Ap 7, 9.14b-17 i J 10, 27-30)

Pasterz poprzedzający owce, to symbol osoby, która nie tylko zna drogę, ale przeszła już wszystko, co może spotkać każdą z owiec. Warto Mu ufać coraz bardziej, bo ta wierność otwiera drzwi do wiecznej uroczystości (idąc na uroczystość zakładamy odświętne szaty). Przy okazji zwalczamy zazdrość szukając sposobów dotarcia z Radosną Nowiną do tych, którzy dotychczas nie chcieli Jej przyjąć.
Słowo Boże na dziś                         poniedziałek
Na 9 maja 2022 – Uroczystość św. Stanisława, b-pa i męczennika
(Dz 20, 17-18a. 28-32.36; Rz 8, 31b-39 i J 10, 11-16)

Tylko wtedy będziemy tworzyć Kościół według Woli Pana Jezusa, gdy każdy podejmie swoją cząstkę odpowiedzialności, też „biskupiej”. Trzeba odróżnić „upominanie ze łzami w oczach” od zwracania uwagi a tymi bardziej od narzekania. Bez wspólnej modlitwy z tymi, którzy tego pragną będzie tylko ziemska strona władzy. Bez gotowości darowania wszystkiego i wszystkim będzie królestwo złego ducha.
Słowo Boże na dziś                              wtorek
Na 10 maja 2022 – (Dz 11, 19-26 i J 10, 22-30)

Dobra Nowina zawsze przyciąga ludzi, bo jest zawsze nowa i zawsze dobra. Dlaczego zatem, jak pokazuje historia Kościoła, wielu odchodzi? Bo uwierzyli, że każdy od razu się zmienia pod wpływem Dobrej Nowiny. A zwłaszcza inni. Co robić, by nigdy nie odejść? Nigdy nie uwierzyć, że ludzie usłyszawszy Ewangelię natychmiast staną się doskonali. Aby wzrastać trzeba sobie nawzajem pomagać. Komu dzisiaj pomogę stać się lepszym?
Słowo Boże na dziś                               środa
Na 11 maja 2022 – (Dz 12,24-13,5a i J 12, 44-50)

Nie przyszedłem, aby świat potępić, ale zbawić” – apostołowie wszędzie starali się głosić Słowo Boże, by ukazywać fundamenty i sens. Opierając się tylko i zawsze na takich fundamentach unikniemy wykorzystywania nauki, doświadczenia czy prawa przeciw człowiekowi.
Słowo Boże na dziś                            czwartek
Na 12 maja 2022 – (Dz 13, 13-25 i J 13, 16-20)

W I czytaniu św. Paweł przypomina najważniejsze zadanie św. Jana Chrzciciela: przygotowanie ludzkich serc i umysłów na przyjęcie Pana Jezusa. Wynika stąd dla nas ważne kryterium naszych wypowiedzi: czy to, co mówię, pomaga/przygotowuje ludzi, którzy to słyszą do życia Ewangelią…
Słowo Boże na dziś                              piątek
Na 13 maja 2022 – ew. wsp. M.B. Fatimskiej
(Dz 13, 26-33 i J 14, 1-6)

Prawda to nie tylko fakty, prawda, to fakty, intencje i skutki. Te ostatnie powinny należeć tylko do Boga, jeśli damy Mu czas, to On te skutki „skonstruuje” z naszych intencji, naszego wysiłku i szczerego zaangażowania i „doklei” trochę „Swojego”. Dlatego warto „zrobić swoje” i spokojnie czekać. Przyspieszanie i popychanie, aby wyszło na moje zwykle źle owocuje.
Słowo Boże na dziś                              sobota
Na 14 maja 2022 – w Kościele Powszechnym wsp. św. Macieja Apostoła, w Warszawie Uroczystość M.B. Łaskawej, patronki stolicy
(Dz 13, 15-17.20 -26 i J 15, 9-17)

To wizerunek Matki Bożej koronowany najwcześniej w Polsce (66 lat przed jasnogórskim). W 1973 roku kard. Stefan Wyszyński wołał: „Biada Warszawie bez pomocy Maryi! Miastu naszemu potrzeba wiary w Boga-Człowieka i Jego Matkę!” Jak obroniła miasto przed zarazą w 1652 roku niech i teraz wskazuje dobre drogi dla ludzkich dążeń.
Słowo Boże na dziś                            niedziela
Na 15 maja 2022
– (Dz 14, 21b-27; Ap 21, 1-5a i J 13, 31-33a.34-35)

Życie (i przysłowia) uczą, że najpewniejszym dowodem szczerego przywiązania jest wierność w przeciwnościach. Owa miłość nie tylko wtedy się ujawnia, ona w takich okolicznościach też się buduje. Jednocześnie rozpoznajemy jedyną skuteczną broń zwyciężającą każde zło – nie dać się wciągnąć w jego wir, trwać w postawie życzliwości. To jest treść Łaski a jednocześnie płynące z niej umocnienie.
Słowo Boże na dziś                         poniedziałek
Na 16 maja 2022 – Uroczystość św. Andrzeja Boboli
(Ap 12, 10-12a; 1 Kor 1,10-13.17-18 i J 17, 20-26)

Gdy słuchamy, czytamy albo myślimy o jedności, to przewrotna pamięć zwykle podsuwa nam przed oczy te osoby, które narzucają jedność, według własnej, być może nawet sensownej, koncepcji. Zupełnie nieskuteczne wydaje się „siedzenie cicho”, milcząca wierność. Ale czy skuteczność mamy mierzyć według miary tego świata? Czy Pan Jezus, poza tym, że czasem napominał, coś komuś narzucał?
Słowo Boże na dziś                              wtorek
Na 17 maja 2022- (Dz 14, 19-28 i J 14, 27-31a)

Według św. Tomasza potrzebujemy pokoju w sobie, w relacjach z Panem Bogiem i z innymi. W dobrej relacji ze Stwórcą znajdujemy siłę, by nikt nas się nie bał, by umieć mobilizować do dobra, ale też za nikogo nie decydować. Pokój w sercu będzie wtedy, gdy powierzymy codzienność Panu Bogu.
Słowo Boże na dziś                               środa
Na 18 maja 2022 – (Dz 15, 1-6 i J 15, 1-8)

Refren Psalmu komentujący Pierwsze Czytanie brzmi: „Idźmy z radością na spotkanie Pana”. Trzeba iść do przodu, obcinać stare pędy, pielęgnować nowe, by na nich pojawiły się owoce. „Trwać w Panu”, to nie okopywać się na starych pozycjach, bo nie stara latorośl była źródłem Życia, tylko soki pochodzące z pnia, z krzewu. Trzeba szanować pośredników i starych i nowych, ale przez nich korzystać ze źródła.
Słowo Boże na dziś                            czwartek
Na 19 maja 2022 – ew. wsp. bł. Elżbiety Czackiej
(Dz 15, 7-21 i J 15, 9-11)

Pan Bóg chce naszej radości, nie tylko po śmierci, także tu, podczas pielgrzymowania. A nam przeszkadzają cierpienia, różne obawy i to, co zagraża spełnianiu oczekiwań. Cierpienia można ofiarowywać (i zasłużone i niezawinione), w lękach można uczyć się ufności (czasem też roztropności), a w temacie oczekiwań, to wciąż warto się nawracać.
Słowo Boże na dziś                              piątek
Na 20 maja 2022 – ew. wsp. św. Bernardyna ze Sieny
(Dz 15, 22-31 i J 15, 12-17)

Nie mamy wątpliwości, że najskuteczniejszym sposobem zachęcania do przyjęcia Ewangelii jest sposób życia tych, którzy ją przyjęli. Dlaczego do dzisiaj chrześcijanom przychodzi to z takim trudem? Czy inne myślenie o tych samych ideałach może aż tak różnić? Czy aż tak jesteśmy przywiązani do drobiazgów, że ktoś nas unika czy wręcz się boi? Czy nie warto częściej myśleć, co jest ważniejsze – relacje między ludźmi czy uparte przywiązanie do spraw mniej istotnych?
Słowo Boże na dziś                              sobota
Na 21 maja 2022 – (Dz 16, 1-10 i J 15, 18-21)

Najpierw trzeba przypomnieć, że Kościół spisał kryteria odróżniania tego, „co mówi Duch Święty” a co – nasze emocje. A słowa Pana Jezusa nakazują zawsze szacunek do nauczyciela – jego praca może zainspirować coś, co będzie już naszym dziełem. Bez fundamentu nie ma nowej budowli.
Słowo Boże na dziś                            niedziela
Na 22 maja 2022
– (Dz 15, 1-2.22-29; Ap 21, 10-14.22-23 i J 14, 23-29)

Szczęściarzami byli ci, którzy widzieli i słuchali Jezusa z Nazaretu. Niektórzy mają taką łaskę, że do pięknego życia wystarcza im obraz pięknego nieba. Ale znaczna większość potrzebuje obrazu pięknego życia przyjaciół Jezusa. Świat potrzebuje chrześcijan radosnych. A pokój między nimi jest jednym z czytelniejszych znaków, że „idea działa”. To najważniejsze nasze zadania.
Słowo Boże na dziś                         poniedziałek
Na 23 maja 2022 – (Dz 16, 11-15 i J 15,26-16,4a)

Wierność Bogu jest ukryta w sercu, nikt z obserwatorów nie może ani jej zaprzeczyć ani potwierdzić. Oczywiście wierność jest widoczna, choć przejawy mogą być pozorem. Dlatego niektórzy roszczą sobie prawo do oceniania i właśnie tym nie trzeba się przejmować, choć trudno, bo oni właśnie niekiedy odbierają życie. Pan Bóg (na szczęście) zna serce.
Słowo Boże na dziś                              wtorek
Na 24 maja 2022 – wsp.N.M.P. Wspomożycielki Wiernych
(Dz 16, 22-34 i J 16, 5-11)

Często ci, którzy poznali Jezusa bywają smutni, jak Apostołowie z wskazanego fragmentu ewangelii. Sposób na ten smutek pokazują uwięzieni Paweł i Sylas – śpiewać Panu pochwalne psalmy. Nawet, jeśli nie od razu przyjdzie pomoc, to sobie przypomnimy, że służymy Zwycięzcy. Wtedy jestem smutny, kiedy sam szukam rozwiązania.
Słowo Boże na dziś                               środa
Na 25 maja 2022 – (Dz 17, 15.22-18,1 i J 16, 12-15)

Święty Paweł umiał zdobyte wykształcenie, erudycję wykorzystywać do tłumaczenia poganom porządku stworzonego świata. Dochodzi jednak do granicy, której rozum, bez Darów Ducha Świętego nie jest w stanie przekroczyć. Gdy czegoś nie rozumiemy, gdy cokolwiek nie da się ogarnąć przez nasz rozum, to warto bez niecierpliwości prosić o Łaskę niezbędną w „Bożym pojmowaniu” Prawdy o świecie.
Słowo Boże na dziś                           czwartek
Na 26 maja 2022 – wsp. św. Filipa Neri (Dz 18, 1-8 i J 16, 16-20)

Wprawdzie dla Pana Boga czasu nie ma, to jednak my, póki jesteśmy na tym świecie, musimy (we własnym interesie) nauczyć się rozpoznawać chwile. Można bowiem przegapić coś znacznie ważniejszego niż kupno wygranego losu, a przecież nie warto, bo (choć wierzymy w niepojęte Boże Miłosierdzie) za przegapienie „przechodzącej Łaski” być może trzeba będzie ostro pokutować.
Słowo Boże na dziś                             piątek
Na 27 maja 2022 – (Dz 18, 9-18 i J 16, 20-23a)

Bardzo trudno przeżywać smutek. Ale Pan Bóg tak urządził świat, że – jeśli skorzystamy z Jego Słowa i z przykładu Jezusa Chrystusa, to zawsze ze smutku może się narodzić radość. Przez pokutę, wierność itp. pojawia się na tym świecie moc i piękno. Współpraca człowieka z Bogiem. Boża reakcja na wszystkie źródła smutku.
Słowo Boże na dziś                             sobota
Na 28 maja 2022 – (Dz 18, 23-28 i J 16, 23b-28)

Wiara oczywiście jest łaską. Głównie, ale nie jedynie. Każdy wierzący posługujący się rozumem ma obowiązek z tą łaską współpracować przez wzbogacanie / pogłębianie wiedzy. Przez uczynki, modlitwę i rozważanie Słowa. Przez refleksję i wymianę myśli.
Słowo Boże na dziś                            niedziela
Na 29 maja 2022 – Wniebowstąpienie
(Dz 1, 1-11; Hbr 9, 24-28; 10, 19-23 i Łk 24, 46-53)

Od NASZEJ WOLNEJ decyzji zależy, czy będziemy starać się zbliżać do nieba. Mamy do niego dorastać (współpracując z dawaną każdemu łaską), czyli tak żyć na ziemi, aby ukazywać – z każdym dniem coraz lepiej – właściwy dla „mieszkańców nieba” pokój serca, cierpliwość, zrozumienie innych. Ucząc się tych postaw „nasiąkamy” atmosferą nieba i zachęcamy otoczenie, aby wzajemnie się wspierać w tej drodze.
Słowo Boże na dziś                        poniedziałek
Na 30 maja 2022 – (Dz 19, 1-8 i J 16, 29-33)

Czekając na Ducha Świętego (zawsze to aktualne), czytamy o uczniach, którzy zauważalnie zostali przemienieni przez Jego Dary ale i o zbyt pewnych siebie słuchaczach, których przerazi pojmanie Jezusa. Prosty wniosek: starać się szczerze ale i nie do końca wierzyć swoim staraniom. Wyczekiwać wielu Bożych zaskoczeń. W pokoju serca.
Słowo Boże na dziś                              wtorek
Na 31 maja 2022 – święto Nawiedzenia /Maryja u św. Elżbiety/
(So 3, 14-17 albo Rz 12, 9-16b i Łk 1, 39-56)

To święto patronalne wszystkich wizyt. Nim św. Paweł postawił relacjom międzyludzkim poprzeczkę tak wysoko (patrz fr. Listu do Rzymian) Maryja już spełniła te zasady. Może warto, nim kogoś odwiedzimy, pomyśleć o „dzisiejszej” wizycie choćby przez czas odmawiania tej tajemnicy Różańca. Po spotkaniu może pozostać radość wzajemnie okazanej życzliwości, podczas rozmów można nie mówić o innych i z wrażliwością dostrzegać ukryte Boże Łaski.