Słowo Boże na dziś – marzec 2022

Słowo Boże na dziś                              wtorek
Na 1 marca 2022 – (1 P 1, 10-16 i Mk 10, 28-31)

Święty Piotr porządkuje świat słuchaczy: chce, aby we wszystkim wypatrywać drogi do zbawienia. I rzeczywiście: jeśli wpatrujemy się w najbliższych (i w sprawy najbliższe), to możemy to, co ważne pominąć. Jeśli szukamy w codzienności ścieżek prowadzących do zbawienia, to i najbliższych ze sobą tam zabierzemy.
Słowo Boże na dziś                               środa
Na 2 marca 2022 – Środa Popielcowa
(Jl 2, 12-18; 2 Kor 5,20-6,3 i Mt 6, 1-6.16-18)

Człowiek przed nawróceniem ma pokusę, by udawać. Tymczasem teatralność zachowań potrzebna jest ludziom i to czasem, do lepszego zilustrowania emocji a nie do pogłębienia relacji. Prawdziwa pokuta wynika z odkrycia Miłości Bożej i – jednocześnie – swej niegodności. A trzeba bardziej zachwycić się tą Miłością a nie rozpamiętywać niegodność. Dlatego prawdziwy post, jałmużna i modlitwa mają oblicze pogodne, bo są zwrócone do Boga Miłości, są też pełne nadziei, której spełnienie obiecał Pan.
Słowo Boże na dziś                           czwartek
Na 3 marca 2022 – (Pwt 30, 15-20 i Łk 9, 22-25)

Mojżesz pokazuje ludowi wybór między dobrem a złem, zgadzamy się z tą prawdą. Kłopot polega na tym, że „jakość drogi” często nam przesłania jej prawdziwą wartość. Wielki Post i nawrócenie są potrzebne, aby nam się owe drogi nie myliły: abyśmy oczyma wiary widzieli obiecywany przez Pana Boga cel na końcu drogi, na której często trzeba wybrać prawdziwe dobro a odrzucić zachciankę, na której odkrywa się niespodziewaną radość po spełnieniu czegoś pozornie nieatrakcyjnego.
Słowo Boże na dziś                             piątek
Na 4 marca 2022 – święto św. Kazimierza
(Syr 51, 13-20 lub Flp 3, 8-14 i J 15, 9-17)

Pisarze Starego Testamentu nie mieli wątpliwości, że poszukiwanie mądrości trzeba – aby było skuteczne – zacząć od modlitwy (I czyt). Niedaleko też jest kryterium mądrości, którą widzimy dopiero w człowieku, który od Chrystusa uczy się miłowania ludzi. Ciekawa to droga, bo nie ma końca, a – wraz z nabieraną wprawą – staje się coraz ciekawsza a nawet coraz piękniejsza.
Słowo Boże na dziś                             sobota
Na 5 marca 2022 – (Iz 58, 9b-14 i Łk 5, 27-32)

W ewangelicznym opisie powołanie celnika wydaje się chwilą: Jezus go wezwał, tamten wstał od służbowego stolika i poszedł za Nim. Ale przecież nawracanie jest procesem trwającym dużo dłużej niż Wielki Post. Ważna jest decyzja, by być coraz lepszym dla ludzi i coraz bardziej odpowiedzialnym w domu i pracy. Ale co najmniej tak samo ważna jest cierpliwość do siebie, by codziennie tę decyzję wprowadzać w życie. Przydaje się też uczenie się radości z każdego zwycięstwa na tej drodze.
Słowo Boże na dziś                            niedziela
Na 6 marca 2022 – (Pwt 26, 4-10; Rz 10, 8-13 i Łk 4, 1-13)

Czterdzieści dni poprzedzające kuszenie to symbol sytuacji granicznej, w której człowiek już wie, że rozsądek mówi o przegranej. I teraz trzeba wybrać między wiernością a wygodą, coś trzeba wytrzymać i przeczekać. Chrystusowego zwycięstwa nie da się kupić ani wynegocjować. Można je tylko dostać w prezencie, jak od Ojca, od Przyjaciela.
Słowo Boże na dziś                         poniedziałek
Na 7 marca 2022 – (Kpł 19, 1-2.11-18 i Mt 25, 31-46)

Jesteśmy zaproszeni, aby na początku Wielkiego Postu uporządkować sprawy najbardziej oczywiste – relacje z otoczeniem, z rodziną i współpracownikami (szczegóły w czytaniach). Aby podejmując wielkie akcje, współczesne wyzwania, być jednocześnie oparciem i źródłem otuchy dla tych, którzy mają prawo na nas liczyć.
Słowo Boże na dziś                              wtorek
Na 8 marca 2022 – (Iz 55, 10-11 i Mt 6, 7-15)

„Słowo, które wychodzi z ust Bożych”, jeśli nie zostanie od razu zastosowane, zostaje i drąży. Męczy sumienie i przeszkadza w realizowaniu planów. Aż człowiek nie wybaczy, nie odda, nie okaże wdzięczności, nie potraktuje z szacunkiem… Prosimy, by Pan Bóg nas chronił „ode złego”, również od złego, które zrodzi się i dojrzewa w nas. Warto żałować i przepraszać za winy, których we własnym zachowaniu nie zauważyliśmy.
Słowo Boże na dziś                               środa
Na 9 marca 2022 – (Jon 3, 1-10 i Łk 11, 29-32)

„Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie” – takie zapewnienie przekazuje Psalm 51 (po I czytaniu). Postraszenie tym się różni od ostrzeżenia, że w tym drugim jest nadzieja płynąca z miłości Ostrzegającego. Jest też obietnica / szansa na przyjaźń – zadziwiającym marzeniem Pana Boga jest przemiana każdego z samowolnych nieprzyjaciół (to my teraz) w przyjaciela zachwyconego Jego mądrością i Miłosierdziem (to my w przyszłości – oby, tego sobie nawzajem życzymy). Tak niewiele potrzeba: uznania, że na to nie zasługujemy. I już. Prawie.
Słowo Boże na dziś                            czwartek
Na 10 marca 2022 – (Est 4, 17k.l-m.r-u
/albo inaczej Est 14, 1.3-5.12-14/ i Mt 7, 7-12)

Od najdawniejszych czasów ludzie, którzy nie chcieli poznać i słuchać Stwórcy prześcigali się w szukaniu sposobów krzywdzenia innych: i fizycznie i duchowo. A Pan Bóg nie tylko „daje język wymowny” (o co prosiła Estera), On daje ducha niezwyciężonego, dzięki któremu ludzie z Nim zjednoczeni potrafią prześcigać się w życzliwości i w podtrzymywaniu na duchu, potrafią, jak Stwórca, „zapalać słońce nad sprawiedliwymi i nad niesprawiedliwymi”. Potrafią dawać siebie. Nie są przez to „lepsi”, tylko stają się normalni.
Słowo Boże na dziś                              piątek
Na 11 marca 2022 – (Ez 18, 21-28 i Mt 5, 20-26)

Już w Starym Testamencie było jasne, że ważny jest kierunek drogi, a nie zasługi, od których można by odcinać kupony. Pan przygarnie każdego, kto chce się do Niego przybliżać, odetnie się od tych, którzy z własnej woli się oddalają. Pan Bóg też ma rozwiązanie na problem z wybaczeniem: jeśli mimo naszego przeproszenia, ktoś nam nie chce wybaczyć, to Zbawiciel przyjmie i uzna naszą wolę, modlitwy i starania. Liczy się kierunek i pragnienie serca.
Słowo Boże na dziś                              sobota
Na 12 marca 2022 – (Pwt 26, 16-19 i Mt 5, 43-48)

Niemal żartobliwie brzmią słowa Pana Boga o „korzyściach, jakie On sam odniesie z przyjaźni z Mojżeszem i jego ludem. Ale Stwórca chce mówić do człowieka w sposób przez niego zrozumiały. Dlatego, aby ułatwić zrozumienie Swego nauczania Chrystus pozwolił się przybić do krzyża i modlił się za nieprzyjaciół.
Słowo Boże na dziś                            niedziela
Na 13 marca 2022
– (Rdz 15, 5-12. 17-18; Flp 3, 17- 4,1 i Łk 9, 28b-36)

Przejście Pana Boga pomiędzy połowami zwierząt, to wówczas znany znak zawierania przymierza, które przecież nie jest celem w polityce międzynarodowej, tylko wyznaczeniem kierunku rozwoju. Podobnie Przemienienie jest przypomnieniem Obietnicy nieba. Pojedynczy dzień na tyle ma sens, na ile przybliżymy się do Bożych Obietnic, na ile „pomożemy” Panu Bogu w ich spełnieniu.
Słowo Boże na dziś                         poniedziałek
Na 14 marca 2022 – (Dn 9, 4b-10 i Łk 6, 36-38)

Wstyd, o którym czytamy w modlitwie wyjętej z Księgi Daniela, przytłacza człowieka, bo tak nas nauczyli ludzie i – niestety – innych dalej tak uczymy. Jednym z elementów drogi do Zbawienia jest zwrot w stronę Miłosierdzia: oduczanie się osądzania, potępiania i ćwiczenie odpuszczania. Wybaczenie to zawsze dawanie nowej szansy, co nie zwalnia z zachowywania rozsądnej ostrożności – aby nie było naiwnością.
Słowo Boże na dziś                              wtorek
Na 15 marca 2022 – (Iz 1, 10.16-20 i Mt 23, 1-12)

Spór z Panem Bogiem (do czego zachęca Izajasz) nie jest niczym innym, niż to, co dzisiaj powszechnie nazywamy modlitwą. Autentyczna modlitwa zawiera w sobie i uznanie własnej wartości (na nią składa się i świadomość ludzkiej słabości i pewność godności ofiarowanej przez Stwórcę), jest też czasem na nabieranie siły, co zawsze jest skutkiem modlitwy. Do tego: człowiek, który spotkał się z Bogiem nie potrzebuje „dodawać sobie godności” przez poniżanie innych.
Słowo Boże na dziś                               środa
Na 16 marca 2022 – (Jr 18, 18-20 i Mt 20, 17-28)

Zwykle sarkazm traktujemy jako manierę nieprzyjemną dla otoczenia albo wręcz wadę. Trudno się jednak dziwić prorokowi, który sarkastycznie wypowiada się o swych przeciwnikach, tylko on wie, jak bardzo owi wrogowie błądzą w swych zamiarach i wypowiedziach. Chyba każdy z nas rozumie, co to znaczy, być niezrozumianym i podejrzewanym o złe intencje. Ewangelista przypomina, że i Pan Jezus nie był dobrze rozumiany przez otoczenie. Wniosek: unikać oceniania innych i pilnować swojej własnej wierności i czystości intencji.
Słowo Boże na dziś                            czwartek
Na 17 marca 2022 – (Jr 17, 5-10 i Łk 16, 19-31)

Zarówno przemyślenia, obserwacje a jeszcze bardziej przeżycia, emocje prowadzą bardzo często do błędnych wniosków. Często wierząc temu, co powierzchowne, podejmujemy decyzje i snujemy plany. Nie da się uniknąć omylności, ale – jak podpowiada Słowo Boże – można ją nieco ograniczyć patrząc na codzienne doświadczenia i podejmując decyzje przez pryzmat wiary, pamiętając o celu w wieczności, do którego dążymy.
Słowo Boże na dziś                              piątek
Na 18 marca 2022
– (Rdz 37, 3-4. 12-13a. 17b-28 i Mt 21, 33-43.45-46)

Pan Bóg pozwolił nam zaglądać do Swego serca – by każdy z nas dostrzegł tam siebie, by przyjrzał się Bożej Miłości. Ale człowiek rozzuchwalił się i zaczął oceniać Boga, gdy dostrzegł, że On kocha także innych. Pan Bóg pragnie miłować każdego i to każdego w inny sposób: każdego obdarowuje według Swej Woli. Na pewno będę szczęśliwy jeśli przyjmę (owocnie, czyli współpracując z nimi) talenty przeznaczone specjalnie dla mnie.
Słowo Boże na dziś                              sobota
Na 19 marca 2022 – Uroczystość św. Józefa
(2 Sm 7, 4-5a.12-14a.16; Rz 4, 13.16-18.22
i Mt 1, 16.18-21. 24a albo Łk 2, 41-51a)

Józef, choć dobrze znał mesjańskie zapowiedzi, nie wiedział, że właśnie jemu będzie powierzona rola Opiekuna samego Zbawiciela. Wielokrotnie dawał się zaskakiwać i zawsze był wierny. Dlatego można mu zaufać. Bo wierność jest ważniejsza niż nieomylność, pomysłowość, czy posiadanie własnego planu na zbawienie świata. Jeśli jestem wierny, to – nawet, jak się pomylę – Pan Bóg będzie miał dobry nowy plan.
Słowo Boże na dziś                            niedziela
Na 20 marca 2022
– (Wj 3,1-8a.13-15; 1 Kor 10,1-6.10-12; Łk 13, 1-9)

Zawsze pośród ludzi pojawiały się spory, niewola i inne niesprawiedliwości, nieszczęśliwe wydarzenia, choroby i inne cierpienia, ale oprócz bezpośredniego bólu fizycznego i duchowego są one znakiem tego, co dzieje się z każdym, kto zlekceważy Prawo Boże, kto zapomni o Źródle życia i dobra. Nie po to jednak przypominamy sobie tę prawdę, by zaprosić pokusę strachu, przeciwnie, by przypomnieć, że w każdej sytuacji „mamy” dostęp do Pana Boga,-On czasem przypomni o szczęśliwej wieczności, do której nas zaprasza, czasem udzieli pomocy doczesnej, niekiedy pozwoli doczekać lepszych czasów już tu, na ziemi.
Słowo Boże na dziś                         poniedziałek
Na 21 marca 2022 – (2 Krl 5, 1-15a i Łk 4, 24-30)

Wyobraźmy sobie „osoby dramatu” opisanego przez autora 2 Krl: dwaj królowie, Naaman, służąca jego żony i jeden z jego służby. Zauważmy, że Naaman był lubiany przez służbę. A jednocześnie ile miał pokory (ostatecznie mądrości), by posłuchać rady prostych ludzi. Im bardziej ktoś jest przekonany o swej wielkości, tym mniejsze znaczenie mają dla niego słowa innych. Pan Jezus przyniósł Łaskę do tych, którzy nie oceniają i uważnie słuchają (zwłaszcza życzliwych), by móc przesiać słowa i zachować prawdziwie mądre.
Słowo Boże na dziś                              wtorek
Na 22 marca 2022 – (Dn 3, 25. 34.43 i Mt 18, 21-35)

Modlitwa Azariasza, wypowiedziana pośród płomieni, sprowadziła cud uwolnienia. Podobną moc ma serce gotowe wybaczyć wszystko i wszystkim, nie tylko dlatego, że nigdy nie poznamy prawdziwych intencji i pobudek, ale głównie ze względu na to, że mamy brać przykład z Pana Boga, który zawsze widzi możliwie dobrą przyszłość i daje szansę. A może nie tylko mamy dawać szansę, chyba też warto zadbać, by każdego, którego na razie traktujemy jako winowajcę „uwolnić z płomieni”, stworzyć mu warunki i ukazać sens przemiany.
Słowo Boże na dziś                               środa
Na 23 marca 2022 – (Pwt 4, 1.5-9 i Mt 5, 17-19)

Znane są takie historie, w których najpierw ktoś komuś ratuje życie, a potem, czasem po latach, ten uratowany tamtym się opiekuje. Pan Bóg uratował człowieka – możemy uniknąć wiecznego cierpienia. Stwórcą nie trzeba się opiekować, On pragnie, by pielęgnować Jego Słowa, by pamiętać przestrogi. To jest jeden z powodów, dla którego nie wolno zaniedbywać pacierza (Prawdy Wiary, Dekalog itd) – prócz osobistej modlitwy warto regularnie przypominać sobie, w co chcemy wierzyć i jak codziennie iść wskazaną przez Zbawcę drogą.
Słowo Boże na dziś                            czwartek
Na 24 marca 2022 – (Jr 7, 23-28 i Łk 11, 14-23)

Znam ludzi, którzy odruchowo bronią każdego oskarżanego, którzy nigdy nie przypisują nikomu złej intencji, którzy ponadto dotrzymują słowa i chętnie bezinteresownie a bez rozgłosu pomagają. Czyli można. Chcesz?
Słowo Boże na dziś                              piątek
Na 25 marca 2022 – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
(Iz 7, 10-14; Hbr 10, 4-10 i Łk 1, 26-38)

Oprócz fundamentalnej prawdy, która mówi, że Syn Boży przez przyjęcie ludzkiej natury i skutków grzechu ogarnął wszystkich miłością, widzimy w cytowanych czytaniach jeszcze jedną, często zapomnianą prawdę. Dla Stwórcy wszystko, w co angażuje się człowiek, jest ważne, bo człowiek jest ważny. Prorok krytykuje króla, który „nie chce zawracać Panu Bogu głowy” i dodaje, że On sam szuka sposobów, jak nam przybliżać Jego wolę. Jedną z dróg jest człowieczeństwo: i roztropność, i zdobywana wiedza z doświadczeniem, i możliwość dobrowolnego składania daru z czasu i zaangażowania.
Słowo Boże na dziś                              sobota
Na 26 marca 2022 – /można wspominać tzw. „Dobrego Łotra”/, (czytania – Oz 6, 1-6 i Łk 18, 9-14)

Człowiek – póki żyje na tym świecie – jest zawsze w drodze. Nie da się iść dobrymi ścieżkami nie czuwając. Właśnie taką miłość Pan Bóg pragnie widzieć w człowieku: rozglądanie się z troską o innych ludzi i o chwałę Bożą. Niektórzy woleliby zamiast owego czuwania złożyć „raz a porządnie” jakąś ofiarę, nawet sporą. Ale na tej drodze ważniejsze jest pragnienie służenia niż spełnianie z góry przepisanych zasad.
Słowo Boże na dziś                            niedziela
Na 27 marca 2022
– (Joz 5, 9a.10-12; 2 Kor 5, 17-21 i Łk 15, 1-3.11-32)

Wielki Post to czas, w którym mamy przyzwyczaić się do schematu „smutna przeszłość, odkrywanie Miłosiernego Boga w teraźniejszości i radosna przyszłość”. Schematu aktualnego zawsze. Każdy Wielki Post uczy nas zadziwienia Zmartwychwstaniem. Na Miłość nie da się zasłużyć, ale można w niej zamieszkać, gdy się zapragnie uczestniczyć (obustronnie) w jej dzieleniu.
Słowo Boże na dziś                         poniedziałek
Na 28 marca 2022 – (Iz 65, 17-21 i J 4, 43-54)

Obietnice Pana Boga, które opisuje Izajasz są w zasięgu woli człowieka. Bardziej „w zasięgu serca” niż ręki. Bo od decyzji zależy zwrócenie się do Zbawcy, pragnienie zjednoczenia się z Nim, by korzystać z Miłosierdzia. Opowiedzieć Mu o tym co chore, jak urzędnik królewski o swoim synu. I już? Tak, aby nie rozważać w tajemnicy powrotu do niewoli.
Słowo Boże na dziś                              wtorek
Na 29 marca 2022 – (Ez 47, 1-9.12 i J 5, 1-16)

Czy trzeba czekać na „poruszenie wody” i na człowieka, który pomoże do niej wejść (ewangelia)? Pan Jezus ma wrażliwe serce i każda bieda ludzka je poruszy. A łaski w Jego Sercu jest tyle, co wody płynącej spod progu świątyni (Ezechiel). Sami musimy sobie odpowiedzieć, czy dawana jest nam łaska uzdrawiająca czy taka, dzięki której wytrwamy w cierpieniu. Specjalny dar pomaga rozpoznać, komu trzeba opowiadać o Zbawicielu a kiedy milcząc zadziwiać przemianą.
Słowo Boże na dziś                                środa
Na 30 marca 2022 – (Iz 49, 8-15 i J 5, 17-30)

Są w życiu chwile, kiedy może się przydać ostatni werset z cytowanego fragmentu proroka Izajasza (Iz 49, 15) – warto znać na pamięć to stwierdzenie. A potem to już tylko trzeba modlić się, aby umieć odczytywać Wolę Bożą i o to, by nigdy własne pomysły „na szczęście świata i pojedynczych ludzi”, ani własne ideologie nie stawały się ważniejsze ani pilniejsze. A z tym miewamy trudności…
Słowo Boże na dziś                            czwartek
Na 31 marca 2022 – (Wj 32, 7-14 i J 5, 31-47)

Trzeba się przedrzeć przez formę literacką narzuconą przed tysiącami lat przez człowieka (I czyt) – Pan Bóg na pewno „nie zamierzał zesłać zła”, nigdy i na nikogo. A świadectwo o Bogu, to każde zachowanie, z którego rodzi się dobro, wynika prawdziwy wzrost, płynie pocieszenie i umocnienie. W takich sytuacjach człowiek pokazuje, że – jak zechce – to może być odbiciem, znakiem i mocy stwórczej i woli przemiany.