Słowo Boże na dziś – październik 2021

Słowo Boże na dziś                               piątek 
Na 1 października –
wsp. św. Teresy od Dzieciątka Jezus (Ba 1, 15-22 i Łk 10, 13-16):
Gdy ktoś zauważy związek grzechów popełnianych przez człowieka (przeze mnie) z wieloma nieudanymi sprawami w życiu, to już jest ponad połowa zwycięstwa: wystarczy się od nich odwrócić i żałując oduczyć się złych przyzwyczajeń. Ale to nie jest takie proste, bo wspomniany związek jest nieoczywisty. Bardzo pomaga ćwiczenie spostrzegawczości w zauważaniu wszystkich cudów (niektórzy mówią „szczęśliwych przypadków”) – dzięki temu mamy szansę zauważać ich coraz więcej i uwierzyć, że to skutkuje we wszystkich dziedzinach życia.
Słowo Boże na dziś                               sobota 
Na 2 października –
wsp. Aniołów Stróżów (Wj 23, 20-24 i Mt 18, 1-5.10):
„Człowiek Starego Testamentu” „miał prawo” oczekiwać, że Pan Bóg posyła anioła, by ten go strzegł ale i pomógł zniszczyć nieprzyjaciół. Człowiek Ewangelii, chce, jak Pan Jezus, wszystkich, nawet (zwłaszcza) nieprzyjaciół „przerobić” na przyjaciół. Aniołowie pomagają w drodze ale i w niszczeniu wrogości a nawet niechęci we własnym sercu. Przyjaciele Jezusa uczą się WSZYSTKIM pomagać w drodze do Niego.
Słowo Boże na dziś                             niedziela 
Na 3 października – (R 2, 18-24; Hbr 2, 9-11 i Mk 10, 2-16):
Miłość może być pełna tylko wtedy, gdy możliwa jest obustronna relacja ofiarowania (głównie siebie) i przyjęcia tego daru. Ciało jest właściwie „narzędziem”, które pozwala na realizację Daru ze swych myśli i emocji, pragnień i oczekiwań. Poza tym Chrystus podsunął jedyny skuteczny sposób niszczenia każdego zalążka zła – bierze je na siebie przerywając łańcuch zła. To zawsze boli, ale też owocuje, byle cierpliwie poczekać na owoc pachnący radością.
Słowo Boże na dziś                         poniedziałek 
Na 4 października –
wsp. św. Franciszka z Asyżu
(Jon 1, 1-2, 1.11; Łk 10, 25-37):
Prorocy i święci (Jonasz i Franciszek)  nie muszą się długo zastanawiać, szybko odkrywają, że lekarstwem na zło świata jest zmiana swojego sposobu myślenia: nie chodzi o niszczenie zła, tylko pełne tęsknoty wypatrywanie zadań, które ulżą światu. Pierwszy poszedł ostrzec mieszkańców Niniwy, drugi pokazał światu szczęście w prostocie. A rozmówca Jezusa usłyszał, że nie wystarczy „być porządnym człowiekiem”, że prawdziwy, skuteczny dar zaczyna się, gdy choć troczę rezygnuję z wygody i komfortu życia dla jakiegoś dobra.
Słowo Boże na dziś                               wtorek 
Na 5 października –
wsp. św. s. Faustyny Kowalskiej (Jon 3, 1-10 i Łk 10, 38-42)
:
Zawsze podnosi na duchu mądra decyzja odwrócenia zła, ważne tu są owoce tej decyzji, wszystko jedno, czy zrodziła się ze strachu czy z przemyśleń. Gdy ktoś już wejdzie na drogę przyjaźni z Panem Jezusem może naprzemiennie trochę Go słuchać, trochę Mu (w ludziach) służyć. Czasem można jednocześnie.
Słowo Boże na dziś                                środa 
Na 6 października – (Jon 4, 1-11 i Łk 11, 1-4)
:
Opowiadanie o „Jonaszu obrażonym na Pana Boga” przypomina, że człowiek nie jest w stanie patrzeć na świat obiektywnie, zawsze widzi i ludzi i wydarzenia przez pryzmat swoich przeżyć a nawet emocji. Odpowiedzią Boga na tę prawdę jest dzisiejsza podpowiedź: modlitwa przypominająca to, co ważne. Gdy nie umiemy nadążyć myślami niech choćby same słowa powtarzane z szacunkiem, przynoszą pokój serca.
Słowo Boże na dziś                            czwartek 
Na 7 października – NMP Różańcowej (Ml 3, 13-20a i Łk 11, 5-13)
:
Mądrością człowieka jest zauważenie, że „jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą” (Psalm). Od kilkuset lat „mamy dostęp” do prostego „zanurzenia się” w Panu Bogu poprzez Różaniec. Jak jesteśmy w lepszej formie, możemy w Tajemnicach szukać odpowiedzi na pytania stawiane przez życie, w gorszej odpoczywamy w słowach, które przypominają Wolę Bożą. Aby nie być prostakiem oceniającym Boga, jak ludzie opisywani przez proroka.
Słowo Boże na dziś                               piątek 
Na 8 października – (
Jl 1, 13-15; 2, 1-2 i Łk 11, 15-26)
:
Na szczęście po groźnych słowach proroka lekcjonarz przewiduje śpiew Psalmu: „Pan będzie sądził ten świat sprawiedliwie”. Gdy człowiek skupi się na wypatrywaniu wrogów i na obmyślaniu / przygotowywaniu sposobów obrony, to może nie usłyszeć cichego pukania Zbawcy. Na pewno skuteczniejsze jest skierowanie uwagi na mieszkającego w nas Jezusa (oby!), czas będzie dobrze spędzony, a od Niego każdy nieprzyjaciel ucieknie.
Słowo Boże na dziś                               sobota 
Na 9 października – 
(Jl 4, 12-21) i Łk 11, 27-28):
Na Dość łatwo wychwalać Pana, gdy się zobaczy Jego cuda, gdy się doświadczy Jego mocy i miłosierdzia. My często mamy odwrotnie: aby pójść Jego drogą, aby wprowadzać w życie Jego Prawo Miłości, musimy najpierw zaufać Jego Słowu, uwierzyć tym, którzy „mają już za sobą” takie przeżycia. Wierzę, że to pewna droga do zbawienia.
Słowo Boże na dziś                             niedziela 
Na 10 października – 
(Mdr 7, 7-11; Hbr 4, 12-13 i Mk 10, 17-30):
Salomon, nim rozpoczął królowanie prosił Boga o mądrość, już był na niezłym poziomie, bo wiedział, że wszystko inne przemija. Szanse na wzrastanie w mądrości ma ten, kto przyjmie prawdę, że jest to droga, która nie ma końca i której wybór (połączony z modlitwą) coraz więcej kosztuje. Ale też daje ostateczne zwycięstwo życiowe.
Słowo Boże na dziś                         poniedziałek  
Na 11 października – (Rz 1, 1-7 i Łk 11, 29-32)
:
Święty Paweł wie, że jego zadaniem jest „pozyskanie pogan dla posłuszeństwa wierze”. Zna dzieje Izraela i słowa proroków, ale jest pewien (i słusznie), że najbardziej przekonująca jest historia jego życia. Kto spotka człowieka, którego życie stało się szczęśliwe z powodu odkrycia Drogi Jezusa na pewno się zastanowi nad swoim. A może nawet podejmie osobiste szczęśliwe decyzje.
Słowo Boże na dziś                               wtorek 
Na 12 października – (Rz 1, 16-25 i Łk 11, 37-41)
:
Niektórzy spowiednicy zapewniają, że spokojna troska o wnętrze daje wolność od tego, co pomyślą i powiedzą inni, ale i zapewni (dla mądrych zauważalny) wdzięk, urok tego, co widoczne. Na pewno znamy ludzi, w których widać piękno wnętrza.
Słowo Boże na dziś                                środa 
Na 13 października –
wsp. bł. Honorata Koźmińskiego (Rz 2, 1-11 i Łk 11, 42-46)
:
Zdecydowana większość ludzi, nie tylko chrześcijan, zgadza się z ogólnymi zasadami życzliwego odnoszenia się do innych. Trzeba jednak czasem przyjrzeć się szczegółom, może na początek tym, co (często słusznie) w naszym zachowaniu czy słowach drażni osoby z najbliższego otoczenia. Zwykle mają rację, choć nie zawsze mówią to w sposób miły…
Słowo Boże na dziś                            czwartek 
Na 14 października – (Rz 3, 21-30a i Łk 11, 47-54)
:
W ostatnią niedzielę papież Franciszek przypomniał, że żaden człowiek nie jest w stanie „zasłużyć” na Boże przebaczenie, na zbawienie – jest ono zawsze DAREM MIŁOSIERNEGO BOGA. To nikogo jednak nie zwalnia od starania, w którym nie może przeszkadzać to, że Pan Bóg i innym chce wybaczyć. Radością Pana Boga jest takie życie, w którym staramy się Jemu podobać ale w taki sposób, by innych tym zarażać (a nie zrażać).
Słowo Boże na dziś                               piątek 
Na 15 października –
wsp. św. Teresy z Avili (Rz 4, 1-8 i Łk 12, 1-7):
Boję się rozdzielania „zasług” i wiary. Jest oczywiste, że ten, kto zaufał Panu Bogu zrobi wszystko, by spełniać Jego wolę. Zbawienie jest darem Pana Boga, ale trud człowieka jest i sposobem na otwieranie serca na Boga i skutkiem z Nim zażyłości. Św. Teresa ufała, a czasem tańczyła dla Pana. Staranie człowieka nie może stać się bożkiem.
Słowo Boże na dziś                               sobota 
Na 16 października –
wsp. św. Jadwigi Śląskiej (Rz 4, 13. 16-18 i Łk 12, 8-12):
Nigdy nie zgrzeszę przeciwko Duchowi Świętemu, jeśli – jakkolwiek to formułując – będę codziennie prosił Go o natchnienie, o prowadzenie, o wierność i siłę. Niebezpieczna jest pokusa, w której chciałbym, aby Pan Bóg „odwrócił wzrok”, w której chciałbym świadomie zrobić coś przeciw Niemu. Zapewnia bezpieczeństwo, szczere wypowiadanie prośby „Zatrzymaj mnie, gdybym zaczął odchodzić od Ciebie”.
Słowo Boże na dziś                             niedziela 
Na 17 października – 
(Iz 53, 10-11; Hbr 4, 14-16 i Mk 10, 35-45):
Prawda jest tutaj trochę ukryta: kto umie mądrze służyć, to rządzi światem, bo innym zależy na tym człowieku, zwykle jest otoczony grupą ludzi, musi tylko ich ustawiać w kolejce. A komu zależy na władzy, ten stara się przypodobać, jest służalczy i żałosny. Tyle, ze ten, który służy powoli ma coraz mniej swojego życia. Ale czy coś stracił?
Słowo Boże na dziś                         poniedziałek
Na 18 października -święto ewangelisty, św. Łukasza
(2 Tm 4, 9-17a i Łk 10, 1-9):
Zmieniają się warunki i okoliczności życia, wciąż inni ludzie nam towarzyszą i nas otaczają, na pewno jednak się nie zmienia to, że ten, kto niesie ewangelię ma być znakiem pokoju. Najtrudniejsze jest niesienie pokoju, jak ktoś obok nie ma racji, jeśli muszę poczekać (opanowując emocje), aż ktoś to zrozumie i przyjmie.
Słowo Boże na dziś                               wtorek
Na 19 października – (Rz 5, 12.15b.17-19.20b-21 i Łk 12, 35-38):

Trudno  pojąć  teologię   grzechu   pierworodnego,  zwykle  nie  rozumiemy  naszego –  z pokolenia na pokolenie – udziału w „tajemnicy nieprawości”. Niezależnie jednak od początków, na „teraz” możemy mieć wpływ – korzystając z życia i nauczania Pana Jezusa, który uczy tak przeżywać najtrudniejsze chwile, aby zbliżać się do Zmartwychwstania i mieć w nim udział.
Słowo Boże na dziś                                środa
Na 20 października –
wsp. św profesora Jana z Kęt (Rz 6, 12-18 i Łk 12, 39-48):

Słowa o życiu wiecznym zwykle niełatwo docierają do człowieka w tak skuteczny sposób, by przewartościować życie. Odkryciem na miarę wielkiej wygranej jest zauważenie, że ogromną radość sprawia każdemu zwyciężanie własnej słabości. Jest to dostępne nie tylko dla olimpijczyków z niepełnosprawnościami, każdy może to odkryć, trzeba tylko choć raz spróbować. Z każdej kolejnej próby może wyrosnąć kolejne zwycięstwo i umacniająca motywacja.
Słowo Boże na dziś                          czwartek  Na 21 października – (Rz 6, 19-23 i Łk 12, 49-53):
W wielu miejscach św. Paweł uświadamia adresatom, że każde słowo, myśl i uczynek albo służą dobru albo złu. Mamy wolną wolę czyli możliwość wybrania, czy będziemy siebie i innych przybliżać do Pana Boga czy mnożyć zło. Pan Jezus zdradza nam Swoje marzenie – pragnie, naszego zapału, chce też, abyśmy byli bezkompromisowi, choć czasem tak trudno rozeznać, czy wierność zasadom naszych najbliższych nauczy miłości Bożego prawa czy boleśnie odepchnie…
Słowo Boże na dziś                                piątek
Na 22 października –
wsp. św. Jana Pawła II (Rz 7, 18-25a i Łk 12, 54-59):

W wielu rozważaniach czytamy zachętę do wyrzeczeń, które same w sobie są zajęciem zarówno nieprzyjemnym jak i nawet niebezpiecznym. W tym zestawie czytań dana jest nam ogromna mądrość, czyli – w tym wypadku – sens każdej rezygnacji ale i granica. Rezygnacja ma prowadzić do sprawności w zwyciężaniu tego, co nas może uśmiercić. Jest przydatna dopóki nie zamieni się w masochistyczny cel i równie śmiercionośną pychę. Duch Święty pomaga zwyciężać to, co złe i nie zamienić jakiegokolwiek ze środków w cel.
Słowo Boże na dziś                               sobota
Na 23 października – (Rz 8, 1-11 i Łk 13, 1-9):

Wydaje się, że wystarczy pogubionemu człowiekowi dać Prawo, okazuje się jednak, że on z tego prawa może „zrobić” sposób na zbawienie. A zbawia tylko Syn Boży. Prawo ma przybliżać do Niego, jest ono – bezmyślnym, ale poprawnym – drogowskazem.
Słowo Boże na dziś                             niedziela
Na 24 października – (Jr 31, 7-9; Hbr 5, 1-6 i Mk 10):

Zastanawiam się czasem, kto przypisał sobie prawo do uciszania osoby, która wołała za Jezusem? Ktoś doskonalszy? Mądrzejszy? Ważniejszy? Na pewno był to ktoś wcale nie lepszy, głupszy i pełen kompleksów. Mam prawo wołać w stronę Pana Jezusa i od Niego mam pewność, że jest to przez Niego zauważone. A może nawet chciałbym porozmawiać z Nim o osobie, która mnie próbuje uciszyć…
Słowo Boże na dziś                        poniedziałek   Na 25 października – (Rz 8,12-17 i Łk 13, 10-17):

Jesteśmy dłużnikami, ale tak zechciał Pan Bóg, abyśmy to, co od Niego otrzymujemy i oddawali ludziom wokół. Tak jak On wypatrzył cierpiącą kobietę, chcemy umieć dostrzec człowieka, który potrzebuje naszej uwagi, obecności, pomocy. Taj jak zwykli ludzie (z ewangelii) pragniemy umieć się w prostocie cieszyć każdym znakiem Jego dobroci, każdą chwilą dobra, każdym cudem. A przecież wokół ich tak wiele…
Słowo Boże na dziś                              wtorek   Na 26 października – (Rz 8, 18-25 i Łk 13, 18-21):

Maleńkie ziarna dobra są wszędzie. Zarówno w świecie, w spotykanych ludziach jak i okolicznościach. Boża Spostrzegawczość polega na ich zauważeniu, a współpraca z Łaską prowadzi do takich słów i działań, aby wzrastały i aby coraz więcej osób je zauważało. Wiara to ostatecznie taka postawa, dzięki której ujawnia się w naszym środowisku Miłość Boża.
Słowo Boże na dziś                               środa   Na 27 października – (Rz 8, 26-30 i Łk 13, 22-30):

Jedna ze znajomych katechetek czasem powtarza, że wielu chrześcijan jest „szczepionych na Ewangelię”, czyli przyzwyczaili się do Słów, które mało zmieniają ich codzienność. Dobrym sprawdzianem skuteczności Ewangelii W MOIM ŻYCIU jest to, czy moi najbliżsi, osoby z otoczenia widzą we mnie zmianę, czy moja postawa ich podnosi na duchu i mobilizuje.
Słowo Boże na dziś                          czwartek  Na 28 października – święto Apostołów
Szymona i Judy Tadeusza (Ef 2, 19-22 i Łk 6, 12-19):

Z Aniołami jest łatwiej: św. Augustyn wyraźnie napisał, że „Anioł”, to nie natura a funkcja. „Apostoł” to na pewno funkcja, ale też trochę natura. Podobnie „chrześcijanin” – przecież chrzest zmienia naturę ludzką: w chrzcie „stajemy się uczestnikami Boskiej natury”. Pozostaje przez całe życie odkrywać ten Dar.
Słowo Boże na dziś                              piątek  Na 29 października – (Rz 9, 1-5 i Łk 14, 1-6):

Święty Paweł trochę „się rozpędził”, bo – według zamiarów Pana Boga – priorytetem w naszym życiu jest dążenie do własnego zbawienia, ale ten „rozpęd” tłumaczymy semickim sposobem pisania. Widzimy dzięki temu, jak bardzo Pawłowi zależy na zbawieniu rodaków, widać to również w tym, że umie wypatrzeć każdą Bożą Łaskę, każde dobro w ludzkich sercach. Kto szuka zła, pomyłek i uchybień, jest przeciw Chrystusowi.
Słowo Boże na dziś                              sobota  Na 30 października – (Rz 11, 1-2a.11-12.25-29 i Łk 14, 1.7-11):

Jeden jest cel w świecie, do którego dążenie pełne zapału i energii w niczym nie umniejszy niczyjego dobra. Do zbawienia nie da się dojść „po trupach”, na tej drodze nie przybliża do celu rozpychanie się łokciami. Cel pośredni, czyli czyjeś dobro przybliża mnie do celu ostatecznego czyli zbawienia.
Słowo Boże na dziś                           niedziela  Na 31 października –
/Tam, gdzie obchodzi się rocznicę poświęcenia kościoła, celebrans sam wybiera czytania./
XXXI Niedz. Zw. „B”: (Pwt 6, 2-6; Hbr 7, 23-28 i Mk 12, 28b-34):

Pewna grupa „tambylców” na misjach przychodziła słuchać misjonarzy, choć nie rozumieli języka, w którym mówiono. Opowiadali potem, że przychodzili, bo przyciągał ich sposób mówienia misjonarzy o Bogu. Chyba to jest istota: tak żyć (i mówić o Bogu), aby pociągać ludzi w stronę tej Miłości.