Słowo Boże na dziś – październik 2022

Słowo Boże na dziś                              sobota
Na 1 października – wsp. św. Teresy od Dzieciątka Jezus
(Hi 42, 1-3.5-6.12-17 i Łk 10, 17-24)
Piękno córek Hioba (z których imionami tłumacze trochę nie dają sobie rady), to symbol niepojętej hojności Pana Boga. Aby iść prostą drogą do nieba, trzeba uwolnić się od zniewalających (choć czasem potrzebnych) atrakcji tego świata. Na tym „luzie” możemy zobaczyć prawdziwe piękno, prawdziwe wartości.
Słowo Boże na dziś                            niedziela
Na 2 października
– (Ha 1, 2-3; 2, 2-4; 2 Tm 1, 6-8.13-14 i Łk 17, 5-10)
Gdyby nie niedziela, to 2 X wspominalibyśmy Aniołów Stróżów. A słowo „Anioł” to nie natura tylko zadanie. W trudach opisanych przez proroka „ziemska” część człowieka ma pokusę, by się ugiąć, a „część anielska” trwa w pewności wiary: WIERNE TRWANIE POPŁACA. Owa wiara wzywa a jednocześnie przypomina, że Pan Jezus służy nam Swymi Darami. Wtedy spełniamy zadanie, gdy trwamy z nich korzystając.
Słowo Boże na dziś                        poniedziałek
Na 3 października – (Ga 1, 6-12 i Łk 10, 25-37)
Nie zgłębiając tematu nie wiemy, o jakiej „innej ewangelii” pisze św. Paweł, ale na pewno nie jest zgodne z Wolą Bożą odwracanie porządku opartego na Przykazaniu Miłości. Świata nie naprawi ani mądre prawo ani sprawnie działająca administracja ani szanowane zwyczaje. Mogą to zrobić ludzie zaprzyjaźnieni z Panem Jezusem promieniejący prostą dobrocią.
Słowo Boże na dziś                              wtorek
Na 4 października – wsp. św. Franciszka z Asyżu
(Ga 6, 14-18 i Łk 10, 38-42)
Z niczym nieporównywalny był dar, jakim został obdarowany święty Paweł (por. Ga) – było to jakby osobowe spotkanie z istotą teologii zbawienia. Ale – jak widać w osobie św. Franciszka z Asyżu – można do zachwytu nad Stwórcą i stworzeniem dojść przez zasłuchanie, poprzez świadomy wybór stylu życia. Każdy na swojej drodze może dojść do teologicznej mądrości. Byle by tę drogę znaleźć i być jej wiernym.
Słowo Boże na dziś                               środa
Na 5 października – wsp. św. Faustyny Kowalskiej
(Ga 2, 1-2.7-14 i Łk 11, 1-4)
Pan Bóg z fantazją porozdzielał ludziom Swoje dary. Chcę, aby otoczenie mogło korzystać z tych darów, które otrzymałem dla innych i pragnę umieć dobrze korzystać z darów powierzonych innym dla mnie – do tego potrzebna mi jest mądrość i miłość (od Niego pochodzące). Piotr i Paweł zupełnie niepodobni, do kogo innego posłani, ale dzięki ich wzajemnemu szacunkowi mógł powstawać Kościół. Tworzymy dziś Kościół jako dzieci jednego Ojca.
Słowo Boże na dziś                            czwartek
Na 6 października – (Ga 3, 1-5 i Łk 11, 5-13)
W niezrozumiały sposób pojawiają się w każdym stuleciu, w każdym pokoleniu ludzie, którym św. Paweł nieustannie tłumaczy, że z przyjęcia wiary ma wynikać postępowanie zgodne z Ewangelią, a dość rzadko może ktoś na tyle wytrwale spełnia dobre uczynki, że w konsekwencji przyjmie naukę Chrystusa. Od Niego się zaczyna.
Słowo Boże na dziś                              piątek
Na 7 października – wsp. NMP Różańcowej
(ze wspomnienia: Dz 1, 12-14 i Łk 1, 26-38)
Zwiastowanie to niemal symbol Różańca, od tej sceny możemy z Maryją przyglądać się życiu. Można, odwrotnie niż to się przyjęło, do przeżywanej sytuacji dopasować scenę ewangeliczną (nawet spoza umownie przyjętych tajemnic), dać sobie czas i – jak apostołowie w Wieczerniku – szukać Woli Bożej, chcemy wciąż wypatrywać tego, co jest najbliższe słowom „otom sługa/służebnica”.
Słowo Boże na dziś                              sobota
Na 8 października – (Ga 3, 22-29 i Łk 11, 27-28)
Bardzo trudno stopniować „kochanie”. Każdy na swój sposób kocha tych, którzy dali życie, a Pan Jezus uczy Swojej Miłości do tych, dla których przyszedł na świat. Każdy jest inny, ale za każdego chciał umrzeć, aby zbawić. Maryja niewątpliwie jest pierwszą wśród umiłowanych.
Słowo Boże na dziś                            niedziela
Na 9 października – (2 Krl 5, 14-17; 2 Tm 2, 8-13 i Łk 17, 11-19)
Naaman chciał zabrać ze sobą dużo ziemi z kraju, gdzie czczą Boga Żyjącego, działającego cuda. Chciałby tej ziemi do końca życia uwielbiać Tego, który jego, Naamana, zwycięskiego wodza uwolnił ze społecznego wykluczenia (trąd). Wdzięczność może zrodzić wierność, aby tylko zauważać i pamiętać, że jest za co dziękować
Słowo Boże na dziś                        poniedziałek
Na 10 października – (Ga 4, 22-24.26-27. 31-5,1 i Łk 11, 29-32)
Dlaczego tak trudno pojąć istotę wolności? Ci, którzy byli pod jakimkolwiek jarzmem uwalniają się i… układają przepisy. Wygodniej żyć według przepisów? Ale wolny jest ten, kto spełnia dobro również wbrew przepisom (choć musi się liczyć z tym, że za złamanie przepisów może zostać ukarany).
Słowo Boże na dziś                              wtorek
Na 11 października – dozwolone wsp. św. Jana XXIII
– (Ga 5, 1-6 i Łk 11, 37-41)
Znaki są ludziom potrzebne, obrzędowość też ma sens, o ile tylko nie zapomnimy, że wyrażają Kogoś Najważniejszego i Jego Tajemnice. Można „wypaść z łaski” troszcząc się głównie o poprawność znaków. Nie zlekceważy żadnego znaku osoba czuwająca nad „pięknem wnętrza”.
Słowo Boże na dziś                               środa
Na 12 października
– wsp. dow. bł. Jana Beyzyma, jezuity, misjonarza na Madagaskarze
(Ga 5, 18-25 i Łk 11, 42-46)
Warto postawić pytanie, czemu św. Paweł wymienia „uczynki rodzące się z ciała”. Na pewno nie po to, by ich wypatrywać i kogoś straszyć czy potępiać. Mamy wiedzieć, jakie postawy będą nam przeszkadzać w realizacji „owoców Ducha” Dla nas: Niezależnie od zła, które widzimy my, jako „zrodzeni w Duchu” mamy przynosić Jego owoce. Mimo wszystko. Niekoniecznie w kolejności wymienionej przez Apostoła.
Słowo Boże na dziś                            czwartek
Na 13 października
– wsp. bł. Honorata Koźmińskiego (Ef 1, 1-10 i Łk 11, 47-54)
Czasem wydaje się, że w Piśmie Świętym mowa jest albo o prorokach albo o tych, którzy zabijają proroków. Ale pozdrowienie, umieszczone przez św. Pawła na początku listu przypomina o wielu „przeciętnych”. I że warto wykorzystywać różne okazje, by umacniać rozmówców, przypominać zaproszenie do zbawienia i wzmacniać motywację fajnego życia. Umacniajmy się często.
Słowo Boże na dziś                              piątek
Na 14 października – dozwolone wsp. św. Małgorzaty Marii Alacoque
– (Ef 1, 11-14 i Łk 12, 1-7)
Refrenem psalmu jest zawołanie „Szczęśliwy naród wybrany przez Pana”. Trzeba sobie przypominać o, obejmującym nas wszystkich, zaproszeniu do zbawienia i o Darach, które pomagają nam tam zmierzać. To pomaga obojętnieć wobec rzeczy zbędnych. A co do tajemnic, to rzeczywiście, życie uczy, że niewiele z nich jest dotrzymanych…
Słowo Boże na dziś                              sobota
Na 15 października – wsp. św. Teresy od Jezusa
(Ef 1, 15-23 i Łk 12, 8-12)
Teologia niejako musiała wyliczyć grzechy przeciw Duchowi Świętemu, ale w istocie chodzi o stawianie siebie ponad Bożą Mądrość. A najlepiej – jak św. Paweł ćwiczyć się w wypatrywaniu i nazywaniu dobra. On przecież zauważał wiele zła, ale pisał o dobru, by wśród słuchaczy ono właśnie się mnożyło.
Słowo Boże na dziś                            niedziela
Na 16 października – (Wj 17, 8-13; 2Tm 3, 14-4,2 i Łk 18, 1-8)
Wiara, o którą pyta Pan Jezus, to przekonanie, że w sytuacji, w jakiej się teraz znajduję, jest Boże rozwiązanie, że opierając się o z Pismo Święte i posługując się myśleniem albo zauważę „pomysł Pana Boga” i znajdę siłę, by stawić czoła wydarzeniom albo zrozumiem, że właśnie mogę jakieś swoje przeżycia – emocje ofiarować Panu Bogu. A może jakiś „mój Aaron czy Chur” podtrzyma mi ręce (albo ducha)?
Słowo Boże na dziś                        poniedziałek
Na 17 października – wsp. św. Ignacego z Antiochii (Ez 2, 1-10 i Łk 12, 13-21)
Najlepiej skonstruowane urządzenie, aby działało, musi mieć dostęp do energii. Podobnie w człowieku: nic nie pomoże perfekcyjnie wyćwiczony umysł czy ciało, o ile nie będzie miał łączności z Energią. Św. Paweł wielokrotnie, z właściwym sobie napięciem powtarzał, że jedyny wart uwagi skarb na tej ziemi, to Życie Boże w sercu.
Słowo Boże na dziś                              wtorek
Na 18 października – święto ewangelisty, św. Łukasza
– (2 Tm 4, 9-17a i Łk 10, 1-9)
W jednym zdaniu Pan Jezus namawia, by prosić o pasterzy i owym pasterzom daje wskazania. Jesteśmy jednym Kościołem: potrzebni są ludzie udzielający sakramentów świętych i znający Słowo ale oni też są z ciała i krwi – wspólnota ma się o nich zatroszczyć. Czasem podtrzymywać a czasem pilnować. Patrząc szerzej, każdy dojrzały chrześcijanin ma być, na miarę swoich możliwości, pasterzem, choćby wśród najbliższych.
Słowo Boże na dziś                               środa
Na 19 października – wsp. bł. ks. Jerzego Popiełuszko
– (Ef 3, 2-12 i Łk 12, 39-48)
Dzieło Stworzenia, na które św. Paweł patrzy z pewnego dystansu nabiera, w Chrystusowych promieniach nowej wartości – życia, które jest wieczne, w którym aktualnie uczestniczy każdy, kto czuwa. A czuwamy przez modlitwę i czyny, które wzajemnie się umacniają.
Słowo Boże na dziś                            czwartek
Na 20 października – wsp. św. Jana z Kęt
– (Ef 3, 14-21 i Łk 12, 49-53)
Gdy naszymi małymi rozumkami próbujemy ogarnąć Miłość Boga, to natychmiast ładujemy się w zaułek, bo pawłowe „przewyższanie wiedzy itp” spłaszczamy do wymiarów, do spraw materialnych. Podobnie, relacje w rodzinie nie wzniosą się ponad tępą sprawiedliwość, jeśli nie zastosujemy w każdej chwili Bożej hojności i wielkoduszności. Ale mamy szansę zapłonąć ogniem, który oczyszcza nic nie niszcząc
Słowo Boże na dziś                              piątek
Na 21 października – (Ef 4, 1-6 i Łk 12, 54-59)
Pan Jezus oczekuje od każdego, by używał myślenia w relacjach międzyludzkich znacznie bardziej: i gorliwiej i skuteczniej niż w poznawaniu świata, nie tylko pogody. Umiemy często przewidywać skutki wypowiadanych słów i spełnianych czynów. To właśnie taka miłość jest potrzebna „w znoszeniu siebie nawzajem”, o niej pisze św. Paweł. To najbardziej praktyczny i konkretny wymiar miłości (choć może najmniej romantyczny).
Słowo Boże na dziś                              sobota
Na 22 października – wsp. św. Jana Pawła II
(Ef 4, 7-16 i Łk 13, 1-9)
Otrzymujemy „Boże rozwiązanie” trudnego połączenia ludzkiej zmienności z wezwaniem do wierności najważniejszym wyborom. Obserwuj, myśl, wnioskuj a ogrodnik poczeka. Nawet możesz się pomylić. Masz jednak przejść przez przebiegłe zasadzki fałszu i trzymać się (mocą dawanej nam Łaski) drogi prowadzącej do „miary wielkości według pełni Chrystusa”. A po drodze – troszczyć się o wzrastanie.
Słowo Boże na dziś                            niedziela
Na 23 października
– (Syr 35, 12-14.16-18; 2 Tm 4, 6-9. 16-18 i Łk 18, 9-14)
Celnik zapewne nie był biedny, miał jednak świadomość nędzy duchowej. I w tę przestrzeń zapraszał Pana Boga. Faryzeusz w pełnym pychy dziękczynieniu nawet nie wpadł na pomysł, by Stwórcę zaprosić, w jego modlitwie w ogóle Boga nie było. Słowa św. Pawła dodają mocy wszystkim pragnieniom, których spełnienie przybliży nas do Królestwa w Niebie. I „niechcący”, jakby obok wypraszają łaski konieczne do znoszenia ziemskich niedogodności.
Słowo Boże na dziś                        poniedziałek
Na 24 października – (Ef 4, 32-5,8 i Łk 13, 10-17)
Uzdrawianie dla Pana Jezusa nie było pracą, tylko miłością, wyrazem troski. To zatroskanie to jedyny sprowadzający dobro „sposób na ludzi”: zarówno na grzeszników jak i tych którzy nas drażnią sposobem żartowania czy postawą wobec innych. Konieczne codzienne pytanie: jak żyć (mówić i postępować), aby ludzie, którzy blisko nas żyją pokochali dobro?
Słowo Boże na dziś                              wtorek
Na 25 października – (Ef 5, 21-33 i Łk 13, 18-21)
Św. Paweł jest tak konkretny, że jego niektóre teksty warto czytać „od końca”, w tym wypadku od wyjaśnienia. Bo, jeśli ktoś jest przez drugiego otoczony czcią i szacunkiem, to na pewno będzie coraz bardziej zbliżał się do tej osoby, będzie coraz bardziej ufał i będzie chciał się powierzyć w całości. Jak w słowach św. Łukasza: od drobnej bezinteresownej życzliwości zaczyna się piękna dwustronna relacja. I wzrasta.
Słowo Boże na dziś                               środa
Na 26 października – (Ef 6, 1-9 i Łk 13, 22-30)
Powszechnie posłuszeństwo rozumie się jako wyraz szacunku wobec danej osoby. Mądrość (czyli przestrzeń za ciasnymi drzwiami) podpowiada, że większą korzyść z posłuszeństwa będzie miał „ten posłuszny”. Aby tylko znać kompetencje i pamiętać zakres posłuszeństwa.
Słowo Boże na dziś                            czwartek
Na 27 października – (Ef 6, 10-20 i Łk 13, 31-35)
Gdy św. Paweł ostrzega o zagrożeniach, to nie tylko radzi oprzeć się o wiarę ale niemal promieniuje pokojem. Zły duch odniósłby zwycięstwo, gdyby nas doprowadził do gniewu czy złości. Trzeba – jak Pan Jezus – wypełniać spokojnie swoje zadania ufnie powierzając się opiece Opatrzności. Znać zagrożenia, ale im nie służyć.
Słowo Boże na dziś                              piątek
Na 28 października – święto Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
(Ef 2, 19-22 i Łk 6, 12-19)
Najmniej wiemy właśnie o wspominanych dzisiaj apostołach, możemy jednak przypomnieć sobie, że słowo „apostoł” oznacza „posłany” i dotyczy każdego, kto poznał i przyjął prawdę, że Pan Bóg chce zbawić każdego człowieka, który przyjął do serca ewangelię. Już nie jest ważne ani pochodzenie ani wcześniejsze zasługi. Aby tylko nie chcieć, jak Judasz, dojść do celu własną drogą.
Słowo Boże na dziś                              sobota
Na 29 października – (Flp 1, 18b-26 i Łk 14, 1.7-11)
Wiele czasu musiało upłynąć, zanim ludzie pojęli, że takim samym przejawem pychy jest upatrzenie sobie pierwszego miejsca, jak i ostatniego. Po ich zajęciu pojawia się chwilowe samozadowolenie, ale zero prawdziwej radości, którą można osiągnąć zajmując SWOJE miejsce. Pan Bóg ma trochę fantazji i co jakiś czas zmienia tę moją rolę i moje zadania, dlatego czuwanie i stawianie pytań korygujących są stałymi zwyczajami osób dojrzałych.
Słowo Boże na dziś                            niedziela
Na 30 października
– (Mdr 11,22-12,2; 2 Tes 1,11-2,2 i Łk 19, 1-10)
Były opat z Tyńca, śp. o. Augustyn Jankowski komentując ten zestaw czytań mówił o, często niedocenianej, łasce uprzedzającej. Towarzyszy ona każdemu przez całe życie podsuwając dobre rozwiązania i otwierając przed nami możliwości. Pan Bóg nie czeka na nasze „łaskawe nawrócenie”, zna nas po imieniu, zauważa w każdym miejscu (Zacheusz) i zaprasza do aktualnej współpracy. Warto ćwiczyć wrażliwość i wprawiać się w zauważaniu łaski uprzedzającej.
Słowo Boże na dziś                        poniedziałek
Na 31 października – (Flp 2, 1-4 i Łk 14, 12-14)
Uczestnicy najmądrzejszego współzawodnictwa wypatrują sposobów, dzięki którym inni ludzie zbliżają się do zbawienia. Chętnie korzystają z wypróbowanych już metod i równie chętnie dzielą się swoimi sprawdzonymi ścieżkami do zbawienia. Pięknym komentarzem do takich działań jest psalm 131 wykorzystany w tym zestawie Liturgii Słowa.