Słowo Boże na dziś – sierpień 2022

Słowo Boże na dziś                        poniedziałek
Na 1 sierpnia 2022
– wsp. Alfonsa Marii Liguoriego, patrona spowiedników
(Jr 28, 1-17 i Mt 14, 13-21)

 

Jak odróżnić proroka, który przemawia w imieniu Pana Boga? Po sposobie mówienia raczej się nie da, ale po sposobie życia? Św. Alfons żył Eucharystią, w czasie głodu sprzedał, to, czym jako biskup dysponował. Kupiono za to chleb a on nauczał. Ludzie słuchali go chętnie, nie tylko dlatego, że pięknie mówił.
Słowo Boże na dziś                              wtorek
Na 2 sierpnia 2022 – (Jr 30, 1-2.12-15.18-22 i Mt 14, 22-36)

 

Trzeba czasem posiedzieć nocą w „łodzi miotanej falami”, trzeba niekiedy potęsknić za Miłością. Potęga ludu ufającego nie zawsze łączy się z klęską ciemiężycieli, im też możemy życzyć, aby zmądrzeli. Istotą zwycięstwa jest bliskość Pana (a czasem – gdy Pan chce zrobić dowcip – dołącza do tego moc „zwycięzcy burz”).
Słowo Boże na dziś                               środa
Na 3 sierpnia 2022
– dzień związany z bł. kard. Stefanem Wyszyńskim,
rocznica jego urodzin i święceń – (Jr 31, 1-7 i Mt 15, 21-28)

 

Pan Jezus dokonał wielu znaków, by ludzie byli w stanie uwierzyć, nawet, gdy nie widzą tego, czego się spodziewają. Słyszeliśmy zapewne niejednokrotnie, że nauka i wiara nie sprzeciwiają się sobie, ale z naszymi wyobrażeniami, wrażeniami, emocjami tak nie jest. Wiara im nie zaprzecza, ale je przekracza, tak, jak wielkoduszność jest wielokrotnie piękniejsza od płaskiej i chciwej małoduszności. Sposób, w jaki wiara radzi sobie z rzeczywistością, to nadzieja.
Słowo Boże na dziś                            czwartek
Na 4 sierpnia 2022
– wsp. św. Jana Marii Vianney’a – (Jr 31, 31-34 i Mt 16, 13-23)

 

 Nie warto zapominać, że Pan Bóg prosi nas, abyśmy byli prawi, bo „nie chce przeszkód” w doprowadzeniu nas do szczęścia. Ale przecież „być porządnym” to jeszcze nie znaczy „być szczęśliwym” (choć niektórym „tak to się uprościło”). Do Pana Boga mogą doprowadzić głównie ci, którzy w jedności z Nim odkryli radość. Porządnym nie musi się to udać.
Słowo Boże na dziś                              piątek
Na 5 sierpnia 2022 – (Na 2, 1.3; 3, 1-3.6-7 i Mt 16, 24-28)

 

Przeprowadzka to słabe kryterium odróżniania i ew odrzucenia rzeczy niezbędnych/ przydatnych/ niepotrzebnych. Pożar, powódź, wojna (nie daj, Boże!) – znacznie mocniejsze. Ale te kryteria weryfikują prawie wyłącznie to, co materialne. Dobrym „chwytem do rachunku sumienia” w tym temacie jest wyobrażenie sobie swoich ostatnich godzin. W takiej perspektywie mamy szansę odróżnienia tego, o co warto zabiegać. W ogóle w życiu.
Słowo Boże na dziś                              sobota
Na 6 sierpnia 2022 – święto Przemienienia Pańskiego
(Dn 7, 9-10.13-14; 2 P 1, 16-19 i Łk 9, 28b-36)

 

Bywa tak, że ludzie obmyślają jak uwielbiać Pana Boga, nawet Mu o tym opowiadają. A On w tym samym czasie prosi, aby się bardziej skupić na słuchaniu, na Słowie… „Obudzenie się” nie zawsze dotyczy snu, czasem (albo i często) otrząśnięcia się ze spraw tego świata, by dać się opromienić Bożą chwałą.
Słowo Boże na dziś                            niedziela
Na 7 sierpnia 2022
– (Mdr 18, 6-9; Hbr 11, 1-2.8-12 i Łk 12, 32-48)

 

Nie da się w oderwaniu od otaczającej rzeczywistości realizować wymarzonych celów. I albo posługując się sprawami „tego świata” będziemy wzrastać w tym właśnie świecie, albo spojrzymy na rzeczy i zaszczyty z dystansem, na luzie („z góry”) i traktując je służebnie („jak rządca”) będziemy zbliżać się w wolności do Zbawcy.
Słowo Boże na dziś                        poniedziałek
Na 8 sierpnia 2022
– wsp. św. Dominika (Ez 1, 2-5.24-28c i Mt 17, 22-27)

 

Czy wizja Chwały Bożej zmieniłaby nasze życie? Decyzje? Sposób odnoszenia się do innych? Czy ktoś by w to uwierzył? A tymczasem… mamy fakty. Wiemy o Męce i Zmartwychwstaniu Chrystusa; wiemy też, że dlatego wiara nam to przekazuje, aby tej prawdzie podporządkować życie, wybory, relacje… Od teraz! (A na należny podatek kasa się znajdzie).
Słowo Boże na dziś                              wtorek
Na 9 sierpnia 2022
 – święto św. Teresy Benedykty od Krzyża /Edyty Stein/
(Oz 2, 16b. 17b.21-22 i Mt 25, 1-13): )

 

Są trzy grupy oczekujących na wesele: głupie z własnego wyboru, nieroztropne bez własnej winy i mądre. Dla tych pierwszych trudno w Biblii znaleźć słowa pocieszenia. Te drugie mogą mieć nadzieję, a te, które wiedzą, na Kogo czekają i wybrały sposób tego czekania (przygotowania się) stają się przewodniczkami prowadzącymi do Zbawcy, warto ich i o nich i czytać i słuchać. A może tej pierwszej grupy w ogóle nie ma?
Słowo Boże na dziś                               środa
Na 10 sierpnia 2022
 – święto św. Wawrzyńca
(Mdr 3, 1-9 albo 2 Kor 9, 6-10 i J 12, 24-26)

 

 Przede wszystkim trzeba przeczytać, choćby najkrótszy, życiorys świętego. Potem dodać przypomnienie, że „nienawidzieć” to u św. Jana znaczy „nie służyć”. I potem już łatwiej: NIE SŁUŻĄC temu, co „jest z tego świata”, tak naprawdę służę Życiu Wiecznemu. Szaleństwo, ale wypracowane, nie wariackie
Słowo Boże na dziś                            czwartek
Na 11 sierpnia 2022
– wsp. św. Klary (Ez 12, 1-12 i Mt 18, 21-19,1)

 

Ezechiel miał podjąć czynności, które potem określano jako „znak prorocki”. W ewangelii Pan Jezus – jak zawsze – idzie dalej. Zachęca do szukania takich słów i zachowań, by ludzie (ode mnie począwszy) chcieli dobro, by chcieli o nim mówić i je podejmować. By życie nie tylko było znakiem ale PRAWDĄ.
Słowo Boże na dziś                              piątek
Na 12 sierpnia 2022
– ew. wsp. św. Joanny de Chantal, współzałożycielki sióstr wizytek
(Ez 16, 59-63 i Mt 19, 3-12)

 

Pełna wyrozumiałości cierpliwość Pana Boga, to Jego metoda na nasze „zatwardziałe serca”. W życiu dzisiejszej patronki zaskakuje zamiana surowości życia na życzliwość pełną poczucia humoru i dobroci. Korzystając ze wsparcia św. Franciszka Salezego odkryła delikatną drogę do zagubionych serc (poczytaj o „metodzie salezjańskiej”).