Słowo Boże na dziś – sierpień 2022

Słowo Boże na dziś                        poniedziałek
Na 1 sierpnia 2022
– wsp. Alfonsa Marii Liguoriego, patrona spowiedników
(Jr 28, 1-17 i Mt 14, 13-21)
Jak odróżnić proroka, który przemawia w imieniu Pana Boga? Po sposobie mówienia raczej się nie da, ale po sposobie życia? Św. Alfons żył Eucharystią, w czasie głodu sprzedał, to, czym jako biskup dysponował. Kupiono za to chleb a on nauczał. Ludzie słuchali go chętnie, nie tylko dlatego, że pięknie mówił.
Słowo Boże na dziś                              wtorek
Na 2 sierpnia 2022 – (Jr 30, 1-2.12-15.18-22 i Mt 14, 22-36)
Trzeba czasem posiedzieć nocą w „łodzi miotanej falami”, trzeba niekiedy potęsknić za Miłością. Potęga ludu ufającego nie zawsze łączy się z klęską ciemiężycieli, im też możemy życzyć, aby zmądrzeli. Istotą zwycięstwa jest bliskość Pana (a czasem – gdy Pan chce zrobić dowcip – dołącza do tego moc „zwycięzcy burz”).
Słowo Boże na dziś                               środa
Na 3 sierpnia 2022
– dzień związany z bł. kard. Stefanem Wyszyńskim,
rocznica jego urodzin i święceń – (Jr 31, 1-7 i Mt 15, 21-28)
Pan Jezus dokonał wielu znaków, by ludzie byli w stanie uwierzyć, nawet, gdy nie widzą tego, czego się spodziewają. Słyszeliśmy zapewne niejednokrotnie, że nauka i wiara nie sprzeciwiają się sobie, ale z naszymi wyobrażeniami, wrażeniami, emocjami tak nie jest. Wiara im nie zaprzecza, ale je przekracza, tak, jak wielkoduszność jest wielokrotnie piękniejsza od płaskiej i chciwej małoduszności. Sposób, w jaki wiara radzi sobie z rzeczywistością, to nadzieja.
Słowo Boże na dziś                            czwartek
Na 4 sierpnia 2022
– wsp. św. Jana Marii Vianney’a – (Jr 31, 31-34 i Mt 16, 13-23)
 Nie warto zapominać, że Pan Bóg prosi nas, abyśmy byli prawi, bo „nie chce przeszkód” w doprowadzeniu nas do szczęścia. Ale przecież „być porządnym” to jeszcze nie znaczy „być szczęśliwym” (choć niektórym „tak to się uprościło”). Do Pana Boga mogą doprowadzić głównie ci, którzy w jedności z Nim odkryli radość. Porządnym nie musi się to udać.
Słowo Boże na dziś                              piątek
Na 5 sierpnia 2022 – (Na 2, 1.3; 3, 1-3.6-7 i Mt 16, 24-28)
Przeprowadzka to słabe kryterium odróżniania i ew odrzucenia rzeczy niezbędnych/ przydatnych/ niepotrzebnych. Pożar, powódź, wojna (nie daj, Boże!) – znacznie mocniejsze. Ale te kryteria weryfikują prawie wyłącznie to, co materialne. Dobrym „chwytem do rachunku sumienia” w tym temacie jest wyobrażenie sobie swoich ostatnich godzin. W takiej perspektywie mamy szansę odróżnienia tego, o co warto zabiegać. W ogóle w życiu.
Słowo Boże na dziś                              sobota
Na 6 sierpnia 2022 – święto Przemienienia Pańskiego
(Dn 7, 9-10.13-14; 2 P 1, 16-19 i Łk 9, 28b-36)
Bywa tak, że ludzie obmyślają jak uwielbiać Pana Boga, nawet Mu o tym opowiadają. A On w tym samym czasie prosi, aby się bardziej skupić na słuchaniu, na Słowie… „Obudzenie się” nie zawsze dotyczy snu, czasem (albo i często) otrząśnięcia się ze spraw tego świata, by dać się opromienić Bożą chwałą.
Słowo Boże na dziś                            niedziela
Na 7 sierpnia 2022
– (Mdr 18, 6-9; Hbr 11, 1-2.8-12 i Łk 12, 32-48)
Nie da się w oderwaniu od otaczającej rzeczywistości realizować wymarzonych celów. I albo posługując się sprawami „tego świata” będziemy wzrastać w tym właśnie świecie, albo spojrzymy na rzeczy i zaszczyty z dystansem, na luzie („z góry”) i traktując je służebnie („jak rządca”) będziemy zbliżać się w wolności do Zbawcy.
Słowo Boże na dziś                        poniedziałek
Na 8 sierpnia 2022
– wsp. św. Dominika (Ez 1, 2-5.24-28c i Mt 17, 22-27)
Czy wizja Chwały Bożej zmieniłaby nasze życie? Decyzje? Sposób odnoszenia się do innych? Czy ktoś by w to uwierzył? A tymczasem… mamy fakty. Wiemy o Męce i Zmartwychwstaniu Chrystusa; wiemy też, że dlatego wiara nam to przekazuje, aby tej prawdzie podporządkować życie, wybory, relacje… Od teraz! (A na należny podatek kasa się znajdzie).
Słowo Boże na dziś                              wtorek
Na 9 sierpnia 2022
 – święto św. Teresy Benedykty od Krzyża /Edyty Stein/
(Oz 2, 16b. 17b.21-22 i Mt 25, 1-13): )
Są trzy grupy oczekujących na wesele: głupie z własnego wyboru, nieroztropne bez własnej winy i mądre. Dla tych pierwszych trudno w Biblii znaleźć słowa pocieszenia. Te drugie mogą mieć nadzieję, a te, które wiedzą, na Kogo czekają i wybrały sposób tego czekania (przygotowania się) stają się przewodniczkami prowadzącymi do Zbawcy, warto ich i o nich i czytać i słuchać. A może tej pierwszej grupy w ogóle nie ma?
Słowo Boże na dziś                               środa
Na 10 sierpnia 2022
 – święto św. Wawrzyńca
(Mdr 3, 1-9 albo 2 Kor 9, 6-10 i J 12, 24-26)
 Przede wszystkim trzeba przeczytać, choćby najkrótszy, życiorys świętego. Potem dodać przypomnienie, że „nienawidzieć” to u św. Jana znaczy „nie służyć”. I potem już łatwiej: NIE SŁUŻĄC temu, co „jest z tego świata”, tak naprawdę służę Życiu Wiecznemu. Szaleństwo, ale wypracowane, nie wariackie
Słowo Boże na dziś                            czwartek
Na 11 sierpnia 2022
– wsp. św. Klary (Ez 12, 1-12 i Mt 18, 21-19,1)
Ezechiel miał podjąć czynności, które potem określano jako „znak prorocki”. W ewangelii Pan Jezus – jak zawsze – idzie dalej. Zachęca do szukania takich słów i zachowań, by ludzie (ode mnie począwszy) chcieli dobro, by chcieli o nim mówić i je podejmować. By życie nie tylko było znakiem ale PRAWDĄ.
Słowo Boże na dziś                              piątek
Na 12 sierpnia 2022
– ew. wsp. św. Joanny de Chantal, współzałożycielki sióstr wizytek
(Ez 16, 59-63 i Mt 19, 3-12)
Pełna wyrozumiałości cierpliwość Pana Boga, to Jego metoda na nasze „zatwardziałe serca”. W życiu dzisiejszej patronki zaskakuje zamiana surowości życia na życzliwość pełną poczucia humoru i dobroci. Korzystając ze wsparcia św. Franciszka Salezego odkryła delikatną drogę do zagubionych serc (poczytaj o „metodzie salezjańskiej”).
Słowo Boże na dziś                              sobota
Na 13 sierpnia 2022
– (Ez 18, 1-10.13b. 30-32 i Mt 19, 13-15)
Dziecięctwo (bo o nie chodzi Panu Jezusowi), to jednocześnie prostota i zaufanie. Z prostoty wynika poczucie odpowiedzialności za własne decyzje ale i za postawy ludzi, na których mam wpływ. Z ufności z kolei wynika powierzenie się i gotowość przyjęcia należnej kary – stąd już prosto (i blisko) do nieskończonej Miłości.
Słowo Boże na dziś                            niedziela
Na 14 sierpnia 2022
– (Jr 38, 4-6.8-10; Hbr 12, 1-4 i Łk 12, 49-53)
„Przecierpiał Krzyż” w oryginale dosł. jest „wytrzymał”. I o takie zwyciężanie chodzi, nie o to, by przegadać, zwyciężyć w potyczce słownej a tym bardziej siłowej. Na szczęście ludzie wymyślili nagrody „fair play”, jestem pewien, że Pan Jezus by o nich mówił (tylko trochę za wcześnie żył…). O takie zwyciężanie chodzi.
Słowo Boże na dziś                        poniedziałek
Na 15 sierpnia 2022
– Uroczystość Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny
(Ap 11, 19a; 12, 1.3-6a.10ab; 1 Kor 15, 20-26 i Łk 1, 39-56)
Miesza się w naszym umyśle to, co nas otacza i to, co jest „pakietem obietnic Pana Boga”. Trochę to kłopotliwe a trochę piękne: codzienność „nie przystaje” do nieba, ale mamy szukać takich ludzi, a może tworzyć takich ludzi, z którymi spotkanie, jak w ewangelii, może stać się okazją do wielbienia Boga. A tworzyć przede wszystkim siebie.
Słowo Boże na dziś                              wtorek
Na 16 sierpnia 2022 – (Ez 28, 1-10 i Mt 19, 23-30)
Człowiek czasem potrafi „przekombinować”, czyli „tak się skupić na niesieniu tacy, że mu produkty pospadają”. Nietrudno znaleźć współcześnie napisane słowa, których autorzy (zwykle w ostatnich dniach życia) przestrzegają przed zdobywaniem sławy, władzy czy majątku – w chwili kończącego się życia zauważają bezsens takiego wartościowania. Na szczęście też łatwo dostępne są opowieści o tych, którzy w każdej chwili stawali się bliżsi Panu Bogu. Trzeba wybrać.
Słowo Boże na dziś                               środa
Na 17 sierpnia 2022 – wsp. św. Jacka (Ez 34, 1-11 i Mt 20, 1-16a)
Warto niekiedy wzbogacać „swój słownik” Bożą myślą. Sprawiedliwość (dawanie tego, co się komu należy) „po Bożemu”, to dawanie swego czasu, uwagi, troski w sposób niepodzielony (aby ktoś czuł się potraktowany poważnie). To wcale nie sprzeciwia się uczciwemu traktowaniu każdego, bo „uczciwie”, to połączenie wysiłku owego człowieka, jego możliwości i prawdziwych potrzeb.
Słowo Boże na dziś                            czwartek
Na 18 sierpnia 2022 – (Ez 36, 23-28 i Mt 22, 1-14)
Niezwykle ważne jest to, że strój weselny przygotowywał gospodarz – kto z tego nie skorzystał, lekceważył jego troskę. Chcielibyśmy skorzystać z Bożej Obietnicy i przyjąć takie serce, które w złu nie widzi atrakcji, taki rozum, który nie kombinuje i nie udaje, tylko ufa Stwórcy, zwłaszcza w odróżnianiu dobra od zła. Sakramenty święte to łaski przygotowane przez Pana jak szaty…
Słowo Boże na dziś                              piątek
Na 19 sierpnia 2022 – (Ez 37, 1-14 i Mt 22, 34-40)
„Wystawianie kogoś na próbę”, to sprawdzanie, czy ta osoba myśli tak, jak ja. A przecież w kontaktach z Panem Bogiem chodzi o działanie odwrotne: aby mieć Jego życie, muszę nauczyć się myśleć, jak On. Bez Jego Ducha tylko składam suche szkielety. Do informacji, jak On myśli warto dołączyć modlitwę: abym starał się takie myślenie wtłoczyć w swoje.
Słowo Boże na dziś                              sobota
Na 20 sierpnia 2022 – wsp. św. Bernarda
(Ez 43, 1-7a i Mt 23, 1-12)
Proces beatyfikacyjny / kanonizacyjny są bardzo trudne, bo każdy człowiek jest grzeszny i trzeba podjąć decyzję: czy w jego / jej życiu było więcej zwycięstw czy porażek, ulegania Woli Bożej czy pokusom. Na szczęście – jak ufamy – ludziom towarzyszy Duch Święty. A żyjąc pośród tych, którzy nas otaczają? Tylko wtedy postępuję mądrze, gdy szukam tych zachowań, które pociągają ku dobru, wypatruję takich postaw, których chciałbym się nauczyć. Coraz głupszy staje się ten, kto szuka cudzych potknięć i błędów.
Słowo Boże na dziś                            niedziela
Na 21 sierpnia 2022
– (Iz 66, 18-21; Hbr 12, 5-7.11-13 i Łk 13, 22-30)
Ojcowska troska Pana Boga ujawnia się zupełnie bez zasad, które formułuje człowiek… On czeka na jeden krok człowieka. Jest jak chory ojciec, który, gdy Go odwiedzimy, staje się źródłem życia i uzdrowicielem. Jest jak bezdomny, który, gdy Go przyjmiemy, zaprasza do wcześniej przygotowanych komnat w Jego pałacu. Jak magia, a przecież nie. To tajemnica ufającej Miłości.
Słowo Boże na dziś                        poniedziałek
Na 22 sierpnia 2022
 – wsp. Najśw. Maryi Panny Królowej
(2 Tes 1, 1-5.11b-12 i Mt 23, 13-22)
Chcielibyśmy zapewne – jak św. Paweł – widzieć wzrastanie i radość we wszystkich, którym choć przez krótki czas pomogliśmy iść do przodu. Warto też zawsze pamiętać (dla siebie i dla innych), że „człowiek Boży” zawsze (u Niego) znajdzie siłę do wzrastania w szlachetności, zwłaszcza wtedy, kiedy jest trudno. Jak Królowa – od Betlejem po Golgotę.
Słowo Boże na dziś                              wtorek
Na 23 sierpnia 2022
– (2 Tes 2, 1-3a.14-17 i Mt 23, 23-26)
Święty Paweł przypomina, że „zostaliśmy wezwani [aby dostąpić chwały]”. Z przyjęcia tej prawdy rodzi się szczęście człowieka, który nie szuka złudnych radości przez podwójne życie, „niepotrzebne” mu jest oddzielanie tego, co powierzchowne od jakichś pragnień ukrywanych w sercu. Skuteczną drogą do jednoznaczności życia jest przypominanie sobie piękna płynącego z życia Słowem Bożym.
Słowo Boże na dziś                               środa
Na 24 sierpnia 2022
– święto Apostoła, św. Bartłomieja (Ap 21, 9b-14 i J 1, 45-51)
Bibliści mówią, że imię patrona to „Natanael, syn (=bar) Tolmaja”. O. Jacek Salij (niedawny Jubilat) wskazuje, że „odpoczywanie pod drzewem figowym” jest w Biblii zapowiedzią, symbolem mesjańskiego pokoju (wg. Mi 4,4). Prostota („brak podstępu”) to też cecha człowieka, który jest blisko Boga. A jedność ze Stwórcą, stawianie Go na pierwszym miejscu, to znaki Królestwa Bożego, które każdego dnia po trochu możemy zapraszać / wprowadzać.
Słowo Boże na dziś                            czwartek
Na 25 sierpnia 2022 – (1 Kor 1, 1-9 i Mt 24, 42-51)
Święty Paweł z ogromną mądrością stosuje wezwanie do czujności – jest to dziękczynienie. Kto ćwiczy się w dziękczynieniu, i zauważy otrzymane dary, i znajdzie praktyczne ich wykorzystanie; to „działa” również w relacji z innymi. Przeciwnie: narzekając wyćwiczymy się w dostrzeganiu braków (u siebie i u innych) i włączymy się w odchodzenie świata od Pana Boga.
Słowo Boże na dziś                              piątek
Na 26 sierpnia 2022 – Uroczystość NMP Częstochowskiej
(Prz 8, 22-35 albo Iz 2, 2-5; Ga 4, 4-7 i J 2, 1-11)
„Arcydzieło Boga”(Prz), to Osoba, która cieszy się służąc i staje się coraz piękniejsza, przyjmując dar każdej chwili – bez ociągania spełnia to, w czym może usłużyć Synowi/Bogu/ludziom. Warto też dzisiaj spojrzeć na postać wspominaną u karmelitów – jest to św. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego, nie tylko miała bogate, pełne dramatów życie; zachęcała Kościół (osobisty list do papieża) do modlitw do Ducha Świętego. Prośba do spełnienia…
Słowo Boże na dziś                              sobota
Na 27 sierpnia 2022 – wsp. św. Moniki, matki św. Augustyna
(1 Kor 1, 26-31 i Mt 25, 14-30)
Nie zawsze pamiętamy, że najbardziej niezwykłym talentem, ofiarowanym każdemu człowiekowi, jest dziecięctwo Boże, codzienne rozwijanie tego daru jest zadaniem każdego z nas. A na tle wspomnianego talentu warto – i u siebie i u innych – szukać innych darów, a nie jest to łatwe, bo to umiejętność czekania, zdolność doradzania, owocne przeżywanie cierpienia i różnych niewygód. Takie dary pomagają, trzeba tylko je przyjąć.
Słowo Boże na dziś                            niedziela
Na 28 sierpnia 2022 
– (Syr 3, 17-18.20. 28-29; Hbr 12, 18-19.22-24a i Łk 14, 1.7-14)
Trudno zliczyć i opisać, jak często i jak na bardzo różne sposoby Pan Bóg zniechęca nas do pychy. A świat stara się przekonać, że warto „walczyć o swoje”, że wolność myślenia okazuje osoba, która na każdy temat ma swoje zdanie, choćby na tym zagadnieniu się nie znała… A Pan Bóg ma niepodważalny dowód prawdziwej wielkości: cuda zauważamy na grobie św. Karoliny Kózkówny, ojca Pio czy bł. Carlo Acutisa itd, a nie przy pomnikach królów, wieszczów czy noblistów. Kto zatem zwycięża?
Słowo Boże na dziś                        poniedziałek
Na 29 sierpnia 2022 – wsp. męczeństwa św. Jana Chrzciciela
(Jr 1, 17-19 i Mk 6, 17-29)
Święty Jan Apostoł napisał: „kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości” (1 J 4, 18). Jan Chrzciciel się nie bał, i obcięto mu głowę. A może warto próbować pokonywać lęk o głowę, o dobre imię, o posiadanie? Choć trochę, aby nie żyć w niewoli. Ale… warto mieć „bojaźń Bożą” – starać się, by Jemu nie sprawiać przykrości, a ludzi do Niego przybliżać.
Słowo Boże na dziś                              wtorek
Na 30 sierpnia 2022 – (1 Kor 2, 10b-16 i Łk 4, 31-37)
„Duch Boży” (po grecku „pneuma”), to niejako płaszczyzna kontaktu ze Zbawcą, zdolność poznawania Jego Miłości. „Duch świata” (kosmos) to dla św. Pawła symbol ukochania przemijalności, po prostu głupota. A ten pierwszy jest darem, który trzeba rozwijać, by coraz lepiej służył. W przeciwnym wypadku jawne cuda nie przybliżą do Boga, najwyżej „wywołają zdumienie”.
Słowo Boże na dziś                               środa
Na 31 sierpnia 2022 – (1 Kor 3, 1-9; Łk 4, 38-44)
„Cielesność” jest narzędziem, nie przeskoczymy w naszym rozwoju obijania się o codzienność, nie pojmiemy od razu sensu Bożych obietnic. Jak szybko świat zakończyłby istnienie, gdyby ktokolwiek inny dysponował mocą Pana Jezusa. A my? Mamy raz posłuchać, innym razem popatrzeć na piękno świata, przyjąć uzdrowienie i iść na pustynię (albo ją przyjąć, jak „sama przyszła”). Aby ostatecznie ucieszyć się tym, co jest Prawdziwą Radością.