Słowo Boże na dziś – styczeń 2022

Słowo Boże na dziś                               sobota
Na 1 stycznia 2022 – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki
(Lb 6, 22-27; Ga 4, 4-7 i Łk 2, 16-21)

W oktawę Uroczystości Narodzenia dostajemy (skuteczną”) receptę na poprawienie świata i na udane życie – Pierwsze czytanie. Potraktuję to jako ćwiczenie i będę tak myślał (ew. i mówił) o napotykanych ludziach. Do kochanych łatwiej tak mówić, do innych trudniej (albo i bardzo trudno). Maryi się udało (np. tak życzyła tym, którzy ukrzyżowali Jezusa). Działa! Uwaga: jeśli chcę, by ktoś, kto dotychczas służył złu, zmienił swe postępowanie to przecież dobrze mu życzę…
Słowo Boże na dziś                             niedziela
Na 2 stycznia 2022 –
(Syr 24,1-2.8-12; Ef 1, 3-6.15-18 i J 1, 1-18)

Zadziwiający Pan Bóg postanowił „rozbić namiot” pośród ludzi, kapryśnych, targanych emocjami, niesłownych… Niepokój i obawa towarzyszą nam, gdy mamy komuś zaufać, a przecież On wszystko o każdym wie… Jego niezmienność jest naszą nadzieją, on z nikogo nie rezygnuje, na każdym Mu zależy. Dobrze jest zauważyć, że to właśnie Słowo jest Mądrością, Błogosławieństwem, Celem.
Słowo Boże na dziś                         poniedziałek
Na 3 stycznia 2022 – (1 J 2,29-3,6 i J 1, 29-34)

Przyglądając się św. Janowi (w ewang.) trochę tęsknimy za pewnością, jaką on był obdarowany gdy w Jezusie spostrzegł Syna Bożego. My zawsze decydując musimy podejmować ryzyko. Wprawdzie ono nie zmaleje, ale warto ćwiczyć wrażliwość w rozpoznawaniu dostępnych znaków.
Słowo Boże na dziś                              wtorek
Na 4 stycznia 2022 – (1 J 3, 7-10 i J 1, 35-42)

Słowo Boże potwierdza dzisiaj prawdziwość starego polskiego przysłowia „KTO Z KIM PRZESTAJE, TAKIM SIĘ STAJE”. Wyprowadźmy prosty wniosek: jeśli chcę być coraz lepszy, to będę się otaczał ludźmi lepszymi od siebie. Pojawia się trudne pytanie: jak pomóc / pomagać „gorszym”, tym, którzy się pogubili (albo nam się tak wydaje).
Słowo Boże na dziś                                środa
Na 5 stycznia 2022 – (1 J 3, 11-21 i J 1, 43-51)

Trudno się dziwić: czytania biblijne wciąż zachęcają do miłowania. Jednym ze znaków, że „ma miejsce miłość” jest to, że stajemy się bliżsi Panu Bogu i inni stają się bliżsi. Łatwiej się modlić wtedy. Ale na miłość trzeba mieć miejsce w sercu, inaczej ONA się nie zmieści. Nie zmieści się obok złych życzeń, obok zazdrości, podtrzymywanej niechęci, ciasno JEJ obok porównywania się i pragnienia, aby „wziąć sprawiedliwość w swoje ręce”.
Słowo Boże na dziś                            czwartek
Na 6 stycznia 2022 – Uroczystość Objawienia Pańskiego
(Iz 60, 1-6; Ef 3, 2-3a. 5-6 i Mt 2, 1-12)

Trochę upraszczając Herod bał się „władzy miłości”. Bo wtedy „nie wszystko jest po mojej myśli”, bo wtedy drogą postępu jest przebaczenie, sposobem wzrastania pomaganie słabszym. Droga Heroda to przemoc i wymuszanie, droga miłości to łagodność i wolność. I tylko ta ostatnia mówi o Zbawicielu.
Słowo Boże na dziś                               piątek
Na 7 stycznia 2022 – (1 J 3,22-4, 6 i Mt 4, 12-17.23-25)

Jan, który wzywał do nawrócenia, był dość popularny w Judei, Jezus poszedł do Galilei, „cienistej krainy śmierci”, by pokazać światło, by dać nadzieję. Uzdrowienie, o którym mówi Mt, to niekoniecznie „brak choroby”, to świadomość duchowej Obecności Zbawiciela, możliwość „oswojenia” słabości czyli przylgnięcie do Życia.
Słowo Boże na dziś                               sobota
Na 8 stycznia 2022 – (1 J 4,7-10 i Mk 6,34-44)

Każda chwila jest dobra, aby „realizować Miłość”, aby (modlić się) i działać w stronę dobra, aby myśleć, jak „podawać dobro” (jak uczniowie Jezusa podawali każdemu chleb). Podawać, czyli proponować równocześnie zachowując wolność, za nikogo nie decydując. Czasem sposób proponowania dobra ma ogromny wpływ na jego przyjęcie bądź odrzucenie.
Słowo Boże na dziś                             niedziela
Na 9 stycznia 2022 – Święto Chrztu Pańskiego –
(Iz 40, 1-5.9-11; Tt 2, 11-14; 3, 4-7 i Łk 3, 15-16.21-22)

Izajasz widzi więcej i dalej niż ci, którzy go otaczają w czasie gdy Izraelici pozostawali w kolejnej niewoli. Prawdziwa pociecha może być ofiarowana tylko wtedy, gdy człowiek umie przekroczyć to, co widzi i słyszy, gdy wiara mówi do niego więcej niż zmysły i rozumowanie. Możemy w człowieku, który przyszedł nad Jordan do Jana po chrzest zauważyć Tego, Który Chrzest ustanowi, Który będzie miał siłę być uczciwym bez agresji, być sprawiedliwym bez odpłacania złem.
Słowo Boże na dziś                         poniedziałek
Na 10 stycznia 2022 – (1 Sm 1, 1-8 i Mk 1, 14-20)

Na początku okresu zwykłego spotykamy zwykłe ludzkie kłopoty i wezwania Pana Jezusa – On szuka ludzi patrzących nie tylko „w ziemię”, nie tylko na sprawy materialne. Wezwani usłyszą Boże wezwanie, jeśli umieją widzieć nieco szerszy horyzont niż zakres swoich spraw. Niektórym Pan spełnia marzenia (syn Anny), osoby piękne natychmiast myślą o darze wdzięczności.
Słowo Boże na dziś                              wtorek
Na 11 stycznia 2022 – (1 Sm 1, 9-20 i Mk 1, 21-28)

Najważniejsze w modlitwie jest przyjęcie tego, co przygotował dla nas Pan Bóg: umocnienia i przemiany. Czasem nawet kapłan (a Heli był dobrym kapłanem) nie odróżni szczerej modlitwy od odurzenia; płynie stąd ponadczasowe pouczenie, aby „dobrą modlitwę” poznawać wyłącznie po skutkach, jakie przyniosła. A bezradność człowieka (mniej czy bardziej uświadamiana) jeszcze bardziej otwiera duszę przed płynącą od Boga łaską pełną mocy (ewangelia).
Słowo Boże na dziś                               środa
Na 12 stycznia 2022 – (1 Sm 3, 1-10.19-20 i Mk 1, 29-39)

Może się wydawać, że Pan Jezus unika tych, którzy Go szukają (ewang.), a chce się spotkać z tymi, którzy jeszcze nie wiedzą, że warto Go szukać (Samuel). Zagadka staje się mniej tajemnicza, gdy zobaczymy, jak wspaniałym współpracownikiem Pana Boga był przez całe życie Samuel i jak słabo „wychodziła” owocność takiej współpracy słuchaczom Jezusowego Słowa. Jak uczyć się od Samuela czystości serca? I jak się nawracać, aby nie chcieć po swojemu (według swojej woli) skorzystać ze spotkania z Jezusem?
Słowo Boże na dziś                            czwartek
Na 13 stycznia 2022 – (1 Sm 4, 1-11 i Mk 1, 40-45)

Wygląda na to, że Arka Przymierza była dla Izraelitów talizmanem, przez to Obecność Pana Boga była nieskuteczna. Filistyni, którzy się bali Wszechmogącego wydają się bardziej wierzyć. Pan Bóg działa, a przed nami staje pytanie, jak żyć zgodnie z Jego Wolą, gdy blask cudu przygaśnie… Aby Filistyni nas nie zawstydzili wiarą.
Słowo Boże na dziś                              piątek
Na 14 stycznia 2022 – (1 Sm 8,4-7.10-22a i Mk 2, 1-12)

Pan Bóg chce mieć kontakt z człowiekiem: stworzył świat i utrzymuje go przy życiu, daje znaki i obdarował nas sumieniem, no i pozwala się mylić, wracać, zaczynać. Niektórzy na wszelkie sposoby korzystają z tego i idą do Jezusa ze wszystkim (ewangelia) a inni gotowi są zapłacić dodatkowe podatki, by tylko Boga nie nazywać władcą (I czyt.).
Słowo Boże na dziś                              sobota
Na 15 stycznia 2022 – (1 Sm 9,1-4, 17-19; 10,1 i Mk 2,13-17)

Nie jest możliwe, byśmy własnymi siłami doszli do patrzenia ponad tym, co zewnętrzne (jak Samuel w I czyt., czy tym bardziej Pan Jezus w ewang), ale na pewno możemy uczyć się takiego patrzenia na człowieka, by nie tylko widzieć w nim dobro ale je generować, pomagać ludziom we wzrastaniu. Dzięki dobrym relacjom możemy my sami  i nasi bliscy stawać się coraz bliżej Woli Bożej.
Słowo Boże na dziś                            niedziela
Na 16 stycznia 2022 – (Iz 62, 1-5; 1 Kor 12, 4-11 i J 2, 1-11)

Przekładając starowschodni sposób wypowiedzi można zaryzykować stwierdzenie, że imię określa status a jednocześnie stan ducha człowieka. Aby docenić teraźniejszość koniecznie trzeba dostrzec, że nigdy nie jesteśmy „Porzuceni”, jesteśmy ogarnięci miłosierdziem, a zatem „zobowiązani” do wdzięczności. Najlepiej ona się wyrazi w budowaniu takiego fundamentu, na którym można pewnie postawić trwałą i piękną budowlę. Nie przypadkiem Pan Jezus zaczyna Swą działalność od udziału w uczcie – przecież niebo to nieustanna Obecność z Kimś, Kto kocha: karmi i otacza pokojem.
Słowo Boże na dziś                         poniedziałek
Na 17 stycznia 2022 – wsp. św. Antoniego – pustelnika z III wieku
– (1 Sm 15, 16-23 i Mk 2, 18-22)

Św. Antoni ucząc się dystansu do świata oddalił się na pustkowie. I tam nie pozwolono mu być samotnym – tak fascynowała jego wolność, że wokół zebrali się chętni do naśladowania. Odkrywali, z każdym rokiem coraz bardziej, że post uczy mądrego korzystania z rzeczy tego świata, a mądre używanie tego, co stworzone i tego, co wymyślili ludzie, jest możliwe tylko wtedy, gdy Panu Bogu przyznamy Jego miejsce (a nie każemy Mu zająć miejsca przez nas wyznaczonego).
Słowo Boże na dziś                              wtorek
Na 18 stycznia 2022 – (1 Sm 16, 1-13 i Mk 2, 23-28)

Nie tylko w starożytności ale i dzisiaj niemal codziennie zderzają się nasze pomysły z Wolą Bożą: Samuel się mylił a Pan Jezus łamał przyjęte zwyczaje. Na szczęście Pan Bóg widzi serce, zamiary i intencje, albo wyraźnie da Swój znak albo z wyrozumiałością przygarnie tego, który bez złej woli coś pomieszał. Aby tylko pragnąć tego, co On pragnie, nie ja.
Słowo Boże na dziś                               środa
Na 19 stycznia 2022 – wsp. bpa Józefa Sebastiana Pelczara
(1 Sm 17, 32-33.37.40-51 i Mk 3, 1-6)

Nie potęga zewnętrzna stanowi o wielkości (Dawid i Goliat). Św. bp Pelczar zatroskany o Polskę powiedział: „chcemy, by naród polski nie wpuścił do serca jadu, który by go zatruł, by się nie ugiął przed żadną przemocą, by nie zmarniał, jak inne narody, które wracają do barbarzyństwa”. Niech nasza codzienność będzie wypełniona nieustannym wzrastaniem ducha. Mimo wszystko.
Słowo Boże na dziś                            czwartek
Na 20 stycznia 2022 – (1 Sm 18,6-9;19,1-7 i Mk 3,7-12)

Podziw to rzecz ludzka, ale bywa, że z niego nic nie wynika, może nawet być źródłem zazdrości. Prawdziwie cenne, podnoszące godność człowieka są naśladowanie i wdzięczność. Naśladowanie, to praktyczne zastosowanie tego, co podziwiam, a wdzięczność prowadzi do dobra, które ma element własnej inicjatywy. A Pana Jezusa rozpoznają nie tylko czciciele…
Słowo Boże na dziś                              piątek
Na 21 stycznia 2022 – wsp. św. Agnieszki
(1 Sm 24, 3-21 i Mk 3, 13-19)

Ani Dawid ani tym bardziej Saul, nie byli ludźmi bezgrzesznymi: Saula zjadała pycha i zawiść, Dawid poddał się z czasem, skądinąd zasłużonemu, mitowi swej wielkości. A Pan Jezus, bezgrzeszny i nieomylny wybrał Judasza na jednego z apostołów… może to jest wystarczający powód, aby go nie oceniać?
Słowo Boże na dziś                              sobota
Na 22 stycznia 2022
(2 Sm 1, 1-4.11-12. 19.23-27 i Mk 3, 20-21)

W pewien sposób stają obok siebie: fizycznie zmęczony Jezus z Nazaretu i król Dawid przedtem niemal zaszczuty przez zazdrosnego Saula. Obaj wznoszą się ponad własne umęczenie – jeden nadal chce nauczać, uzdrawiać, wyjaśniać, prowadzić, drugiemu osobiste doświadczenia nie przesłoniły królewskiej godności poprzednika. Tego chcę się nieustannie uczyć: aby doznawane przykrości czy zwykłe znużenie nigdy nie przesłoniły mi wcześniejszych wyborów i nie osłabiły wierności.
Słowo Boże na dziś                            niedziela
Na 23 stycznia 2022
(Ne 8, 1-4a. 5-6. 8-10; 1Kor 12,12-30 i Łk 1,1-4; 4,14-21)

Pobożne patrzenie na świat (pobożne, czyli wszystko „po Bogu”) podsuwa myśl, że to, co Pan Bóg do nas mówi to najważniejsza wiadomość dnia, dużo ważniejsza niż wszelkie bieżące informacje. Najważniejsza i najpotrzebniejsza. Teraz tylko trzeba wprowadzić ją w codzienne życie.
Słowo Boże na dziś                         poniedziałek
Na 24 stycznia 2022 – wsp. św. Franciszka Salezego
(2Sm 5, 1-7.10 i Mk 3, 22-30)

„Filotea” św. Franciszka Salezego to podręcznik świętości dla zwykłych ludzi. Napisał tam między innymi: „Bóg nie mierzy nas ilością rzeczy, które robimy, tylko sposobem w jaki je wykonujemy”. Izraelitów do Dawida przekonała jego prawość, jest ona możliwa, gdy każdego ranka powierzamy dzień Panu Bogu, poza Nim nie szukamy rozwiązania żadnego problemu.
Słowo Boże na dziś                              wtorek
Na 25 stycznia 2022 – święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła
(Dz 22,3-16 albo Dz 9,1-22 i Mk 16,15-18)

W świętym Pawle zadziwia to, że z prześladowcy stał się skutecznym misjonarzem. A przecież nie był kapryśny i niedojrzały. Gorliwość i zapał to osobista decyzja. A o czytelny mocny znak warto prosić. Nawet, jakby miało zaboleć. Trzeba jednak pamiętać, że bez wytrwale podtrzymywanego zapału Łaska będzie niewykorzystana.
Słowo Boże na dziś                               środa
Na 26 stycznia 2022 – wsp. św. Tymoteusza i Tytusa,
współpracowników św. Pawła (2Tm 1,1-8 lub Tt 1-5 i Łk10,1-9)

Czytając listy św. Pawła można znaleźć odpowiedź  na pytanie, jak on to zrobił, że współpracownicy byli tacy dobrzy w tej współpracy… W każdym umiał dostrzec to, co jest dobre, chętnie chwalił, wskazywał dobre zadania. To jeden ze sposobów, aby wilka przerobić w owcę i to wcale nie głupawą.
Słowo Boże na dziś                            czwartek
Na 27 stycznia 2022 (2 Sm 7, 18-19.24-29 i Mk 4, 21-25)

Dawid zna „metodę na Pana Boga”: wielokrotnie przekonał się, że dziękując za otrzymane dary prowokuje otrzymywanie kolejnych łask. A może to sprawa wyćwiczenia: dziękując coraz lepiej zauważamy to, czym On nas obdarowuje? Pełni wdzięczności umiemy dostrzec dobro w tym, co wcześniej nam się nie wydawało darem (np. w cierpieniu)?
Słowo Boże na dziś                               piątek
Na 28 stycznia 2022 – wsp. św. Tomasza z Akwinu
(2 Sm 11, 1-4a.5-10a.13-17 i Mk 4, 26-34)

Święty Tomasz pomaga nam spojrzeć na grzech Dawida podsuwając prawdę, że grzech śmiertelny uniemożliwia osiągniecie szczęścia nie tylko w niebie ale i na ziemi. Rzeczywiście: Dawid odzyskał pokój dopiero po uznaniu grzechu i pokucie. Ale wcześniej musiał mieć zasiane w sercu Boże ziarno, dzięki niemu mógł przyjąć łaskę przemiany.
Słowo Boże na dziś                               sobota
Na 29 stycznia 2022 (2 Sm 12,1-7a.10-17 i Mk 4, 35-41)

Jezus chętnie naucza z mojej łodzi i można być pewnym, że świadomych grzechów nie popełnię, jeśli zatrzymam Jezusa „po pracy” „w mojej łodzi”. No i bać się nie będę, bo jeśli On jest obok, to co mi kto naprawdę złego może zrobić? Pokusa pojawia się, gdy mi kogoś/czegoś brakuje, przy Nim żadnej się nie poddam.
Słowo Boże na dziś                            niedziela
Na 30 stycznia 2022
(Jr 1, 4-5.17-10; 1 Kor 12,31-13,13 i Łk 4, 21-30)

Hymn o miłości uważany jest za zarówno piękne jak i prawdziwe opisanie tego stanu, wykraczającego ponad uczucia. Jeśli zaś „miłość nie unosi się gniewem”, to słuchacze Jezusa patrząc na niego rozgniewani patrzyli bez miłości, nie widzieli w Nim Miłości. Chcąc w Zbawicielu dostrzec przyjaciela trzeba patrzeć na Niego z miłością, bez żądań i oczekiwań, z ufnością (to postawa i decyzja a nie uczucie).
Słowo Boże na dziś                         poniedziałek
Na 31 stycznia 2022 – wsp. św. Jana Bosko
(2 Sm 15, 13-14.30; 16, 5-13a i Mk 5, 1-20
)

Papież Franciszek wskazał kiedyś widoczne w wybranym fragmencie męstwo Dawida, męstwo polegające na pełnym godności przyjęciu upokorzenia. Wielkość Dawida (grzesznika przecież) polega na przyjęciu łaski przemiany, tej łaski nie chcą przyjąć złe duchy. Siła zła niszczy, swoją postawą mogę jednak sprawić, że – choćbym stracił materialnie – nie zniszczy mnie. Św. Jan Bosko niósł taką nadzieję.