Słowo Boże na dziś – wrzesień 2022

Słowo Boże na dziś                            czwartek
Na 1 września 2022 – (1 Kor 3, 18-23 i Łk 5, 1-11)
Najchętniej ludzie uważają za mądrość wypowiedzi „zaskakująco” zgadzające się z ich dotychczasowymi poglądami. Dobra jest ostrożność, ale przecież zmartwychwstanie (czyli nasza droga do mądrości) zawsze jest zaskoczeniem. Zadziwiające wypowiedzi poparte przykładem życia a jednocześnie spokojem i pogodą ducha mogą nas do prawdziwej mądrości przybliżać. Innych też.
Słowo Boże na dziś                              piątek
Na 2 września 2022 – (1 Kor 4, 1-5 i Łk 5, 33-39)
Faktem zawsze aktualnym jest to, że pozostając w stanie Łaski Uświęcającej jesteśmy w niebie,chociaż na ziemi. To trzeba wiedzieć, choć czasem tego wcale się nie czuje. Modlitwa w tym jest łącznością z Panem Jezusem, post sposobem życia – postępowaniem sprawiedliwym, z którego sami korzystamy i innym pozwalamy korzystać. Dzięki modlitwie i postowi nie damy się wyrzucić z wesela.
Słowo Boże na dziś                              sobota
Na 3 września 2022 – (1 Kor 4, 6-15 i Łk 6, 1-5)
Nie znamy wszystkich okoliczności, w jakich św. Paweł pisał swoje listy, nie ma też tego wyrażenia w żadnym z tekstów, ale moje myśli kierują się w stronę zalecenia, by się nie porównywać. Nigdy i z nikim. Każdy ma swoje uwarunkowania, swoją przeszłość i teraźniejszość i zawsze najlepszym rozwiązaniem każdej sytuacji będzie przemyślenie jej jednostkowo. Ew. wysłuchanie zdania zaufanych przyjaciół. By wzrastanie człowieka było celem, którego nie przesłoni wierność jakiejkolwiek zasadzie..
Słowo Boże na dziś                            niedziela
Na 4 września 2022 – (Mdr 9, 13-18; Flm 9b-10.12-17 i Łk 14, 25-33)
„Gość Niedzielny” zamieścił notatkę o aktorze, który przygotowując się do roli św. ojca Pio nawrócił się, był przez jakiś czas w klasztorze kapucynów i studiował życie świętego. Wierzymy, że każdemu człowiekowi Pan Bóg daje czas, w którym można Go odnaleźć, zburzyć wszystkie budowle postawione na piasku i wejść na proste ścieżki Bożej Mądrości.
Słowo Boże na dziś                        poniedziałek
Na 5 września 2022 – (1 Kor 5, 1-8 i Łk 6, 6-11)
Święty Paweł przypomina, że wszystko, co powiemy a nawet pomyślimy ma zmierzać „ku ratunkowi ducha”. Własnego ducha ratujemy, gdy każdą złą myśl potraktujemy jako pokusę i ją – nie rozwijając – odrzucimy, gdy widząc dobro będziemy je nagłaśniać a widząc zło, podejmiemy (w tajemnicy) pokutę za grzeszącego. Ducha innych ratujemy, gdy zawsze wskazujemy drogę ku dobru. Dzięki temu każdy dzień może się stać szabatem – dniem poświęconym Panu.
Słowo Boże na dziś                              wtorek
Na 6 września 2022 – (1 Kor 6, 1-11 i Łk 6, 12-19)
Może apostoła martwić fakt, że szukano niewierzących sędziów – czyżby wierzącym nie ufano? A może sprawa wiary nie była na pierwszym miejscu? Na pewno jednak wymaga to uporządkowania życia społeczności. To nasze nieustanne zadanie – tworzyć taki Kościół, taką społeczność, by była prawdziwą wspólnotą gromadzącą się wokół następców Apostołów. Nawet, jeśli pośród nich jest Judasz. Zadanie do końca życia.
Słowo Boże na dziś                               środa
Na 7 września 2022 – (1 Kor 7, 25-31 i Łk 6, 20-26)
Nie tylko „czas jest krótki”, ale wszystko szybko się zmienia i to w sposób zaskakujący. Można jednak, dzięki Słowu Bożemu, dążyć do czegoś niezmiennego – jest to osobiste odniesienie do tego, co wokół. Jeśli szanuję siebie, to będę wierny danemu słowu. I biedny czy bogaty, smutny czy zatroskany nie oprę się o to, co chwilowo posiadam, bo to minie. Zarówno uznanie jak i posiadanie. Oprę się o Niezmiennie Wiernego.
Słowo Boże na dziś                            czwartek
Na 8 września 2022 – święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
(Mi 5, 1-4a lub Rz 8, 28-30 i Mt 1,1-16.18-23)
Dziewięć miesięcy po Poczęciu przychodzi na świat Ta, która miała zostać Matką Syna Bożego. Do Niego prowadzą wszystkie teksty biblijne. Pan Bóg sprawił, że ode mnie począwszy (od decyzji każdego człowieka), świat, mój świat, będzie się zbliżał do Niego. To jest skutek natchnienia – umiejętność wykorzystania tego, co mocne i tego, co słabe, aby przybliżało się dobro.
Słowo Boże na dziś                              piątek
Na 9 września 2022 – (1 Kor 9, 16-19. 22-27 i Łk 6, 39-42)
Nieco parafrazując „konia z rzędem” temu, kto choć raz nie miał pomysłu na cudze życie, kto nie wiedział „lepiej”, jak ktoś inny powinien postąpić. Trzeba pytać Pana Boga i uczyć się Jego odpowiadania – przez Słowo, przez wskazanych przez Niego mądrych i życzliwych doradców. I przez wrażliwe sumienie. A św. Paweł chce, byśmy byli, do dyspozycji Pana Boga, życzliwymi doradcami – przyjaciółmi.
Słowo Boże na dziś                              sobota
Na 10 września 2022 – (1 Kor 10, 14-22 i Łk 6, 43-49)
Dość czytelne jest opowiadanie o kwiatku jabłoni, ukształtowanym przez Pana Boga. To my – wzbogaceni Jego darami. Autor przyrównał dobre czyny do faktu zapylenia kwiatu – co ostatecznie daje w efekcie owoc. Nie ulegnie bałwochwalstwu ten, kto cierpliwie czeka na chwilę, w której jego wiara przyniesie owoc.
Słowo Boże na dziś                            niedziela
Na 11 września 2022
– (Wj 32, 7-11. 13-14; 2 Tm 1, 12-17 i Łk 15, 1-32)
Wciąż Pan Bóg nam z troską przypomina, że szansę na doświadczenie szczęścia ma ten, kto „trafi w złoty środek” swojego poczucia godności i wartości. W przeciwieństwie ido tych, którzy zabłądzili w skrajności („należy mi się”, „nie zasługuję”). W ów środek można trafić, gdy swoją godność zauważę w Sercu Pana Boga a nie w sobie.
Słowo Boże na dziś                        poniedziałek
Na 12 września 2022 – dozw. wspomnienie Najśw. Imienia Maryi
(1 Kor 11, 17-26.33 i Łk 7, 1-10)
Słowa setnika powtarzamy podczas każdej Mszy Świętej. Ale pociągnięci zachętą (zaczerpniętą z fragmentu o ustanowieniu Eucharystii) jednak zbliżamy się i nie tylko spotykamy się z Panem ale nawet spożywamy. Czasem jest to uzdrowienie, umocnienie a czasem wezwanie do wprowadzenia w czyn Chrystusowego wzorca.
Słowo Boże na dziś                              wtorek
Na 13 września 2022 – wsp. św. Jana Chryzostoma (Złotoustego)
– (1 Kor 12, 12-14. 27-31a i Łk 7, 11-17)
Naukowe spojrzenie na charyzmaty pozwoliło naukowcom nazwać i odróżnić kilkadziesiąt różnych darów ofiarowywanych ludziom dla Wspólnoty. Ale słowa św. Pawła są wstępem do najważniejszego: do Miłości, którą, po wskrzeszeniu, młodzieniec mógł służyć swej matce. Każdy z owych charyzmatów ma sens tylko wtedy, gdy ktoś może stawać się lepszym w służbie innym.
Słowo Boże na dziś                               środa
Na 14 września 2022 – święto Podwyższenia Krzyża Świętego
– (Lb 21, 4b-9; Flp 3, 6-11 i J 3, 13-17)
Paradoks Miłości polega na tym, że ufne spojrzenie na węża (przypominającego pierwszą nieufność wobec Boga) ratuje życie, a znak poniżającej hańby (Krzyż) jest przez Miłość Chrystusa przemieniony w znak Zbawienia. Dzięki temu grzesznicy stawali się męczennikami (i nie tylko). To szansa, nadzieja dla każdego.
Słowo Boże na dziś                            czwartek
Na 15 września 2022 – wsp. Najśw. M. P. Bolesnej
(Hbr 5, 7-9 i J 19, 25-27 albo Łk 2,33-35)
Bezradność Matki patrzącej na śmierć Syna to ogromna pokusa. Ale powierzając tę bezradność Najwyższemu Maryja otwiera Serce na Jego łaskę i przyjmuje Potęgę. Własną bezradność ew. można wypowiedzieć, ale szukając rady poza Panem Bogiem człowiek (choćby mimowolnie) wypatrywałby zła.
Słowo Boże na dziś                              piątek
Na 16 września 2022 (1 Kor 15, 12-20 i Łk 8, 1-3)
Miłość do Zmartwychwstałego nie musi być porywem uczuć. Jest cierpliwym staraniem, by nie rozwijać złych myśli, by wybaczać, przybliżać zbawienie osobom z otoczenia, roztropnie „służyć ze swego mienia” i czasu. Za taką spokojną wytrwałość Zbawiciel obiecał szczęśliwą wieczność.
Słowo Boże na dziś                              sobota
Na 17 września 2022 (1 Kor 15, 35-37. 42-49 i Łk 8, 4-15)
Dlaczego w Biblii tak często próbuje się przybliżyć zmartwychwstanie? Bo ziarno, gdy ma odpowiednie warunki, samo obumiera, by pojawiło się nowe życie, a człowiek musi podjąć decyzję. Panu Bogu bardzo zależy na tym, abyśmy zrozumieli i przyjęli do serca pewność, że trzeba (czasem nawet boleśnie) odrywać się od „starego człowieka”, aby zrodził się nowy – szczęśliwy na zawsze.
Słowo Boże na dziś                            niedziela
Na 18 września 2022 (Am 8, 4-7; 1 Tm 2, 1-8 i Łk 16, 1-13)
Właściciel majątku to Pan Bóg, który nie każe rozliczać się z każdego grosza i wie, że wszelkie dobro, jakie podejmujemy, możemy spełnić tylko dzięki Jego darom. On i tak nic nie traci, a może zyskać nasze dusze, jeśli ostatecznie uznamy Jego pierwszeństwo, mądrość i panowanie.
Słowo Boże na dziś                        poniedziałek
Na 19 września 2022 (Prz 3, 27-35 i Łk 8, 16-18)
Rozwijając wątek ewangelii niedzielnej warto przyjąć prawdę, że „wydaje nam się, że mamy”: przedmioty czy uznanie. A tak naprawdę to jedyne, czego nikt nie odbierze, to wartości ducha utrwalane przez relację z Panem Bogiem oraz życzliwe traktowanie ludzi.
Słowo Boże na dziś                              wtorek
Na 20 września 2022 – wsp. świętych męczenników z Korei
(Prz 21, 1-6.10-13 i Łk 8, 19-21)
Nie trzeba się dziwić a tym bardziej denerwować, gdy ktoś postępując w sposób prawy i będąc życzliwym dla ludzi oczekuje widocznych znaków Bożego błogosławieństwa. Tak bywa, ale przecież znacznie ważniejsza od jakiegokolwiek powodzenia jest przyjaźń Pana Jezusa. Czy dobrze komuś życząc pragnęlibyśmy, aby ta osoba miała życie szczęśliwe tak, jak Matka Boża? A przecież była najszczęśliwszą osobą na tej ziemi!
Słowo Boże na dziś                               środa
Na 21 września 2022 – święto św. Mateusza, ewangelisty
(Ef 4, 1-7.11-13 i Mt 9, 9-13)
„Znosić siebie nawzajem w miłości”, to chyba jedno z najtrudniejszych wyzwań, bo nie dotyczy wielkich czynów, tylko przyzwyczajeń, często drażniących otoczenie. KONIECZNIE muszę zadawać sobie pytanie, co jest najtrudniejszym wyzwaniem dla najbliższych. Niekiedy jest to nawet jeden gest, jedno słowo, wyraz twarzy. I to mam z miłości zmienić… No, próbować, zmieniać, na ile dam radę.
Słowo Boże na dziś                            czwartek
Na 22 września 2022 – (Koh 1, 2-11 i Łk 9, 7-9)
Kohelet (mędrzec, kaznodzieja) przekonuje, że wszystko, czym dysponujemy (dobra i talenty) mają na tyle wartość, na ile dają nam radość i to taką, która przybliża do Stwórcy. Trudno nie wspomnieć profesora Frankla, który o sensie życia przekonująco pisze po utracie niemal wszystkiego, po obozach koncentracyjnych. Herodów zawsze będą niepokoić ludzie, nad którymi nie mają pełnej kontroli.
Słowo Boże na dziś                              piątek
Na 23 września 2022 – wsp. św. ojca Pio (Koh 3, 1-11 i Łk 9, 18-22)
Ci, którzy widzą w Chrystusie niezwykłego człowieka, zgodzą się tylko z „czasem rodzenia, leczenia czy budowania” buntując się wewnętrznie na „burzenie, umieranie itp.”. Próbując dostrzec w Nim Mesjasza, staramy się wzrastać również w cierpieniu i chwilach „zewnętrznie niesprzyjających”. I może okazać się to „nowe wzrastanie” szybsze i skuteczniejsze.
Słowo Boże na dziś                              sobota
Na 24 września 2022 – (Koh 11,9-12,8 i Łk 9, 43b-45)
Prezent od starożytnego mędrca to pełen życzliwości poetycki obraz starości, na którą pracujemy od najmłodszych lat. Wiek sędziwy już sam w sobie jest „wydaniem człowieka w ręce ludzi”. Dlatego od dzieciństwa szanujemy mniej zaradnych, aby w przyszłości ktoś szanował nas.
Słowo Boże na dziś                            niedziela
Na 25 września 2022 – (Am 6, 1a.4-7; 1 Tm 6, 11-16 i Łk 16, 19-31)
Człowiek, który nie zadbał o swą wartość w Biblii często nie ma imienia. Bogaty=postawił siebie na miejscu Boga. Ten, który u Boga ma wszystko (=ubogi), choćby nie był majętny, jest godny szacunku. Ten ostatni zatroszczy się o sprawy naprawdę ważne, bo dostatek nie przesłania mu prawdy o świecie.
Słowo Boże na dziś                        poniedziałek
Na 26 września 2022 – dozw. wsp. świętych Kosmy i Damiana, lekarzy
(Hi 1, 6-22 i Łk 9, 46-50)

 

Mało komu udaje się – jak Hiobowi odrzucać pokusę pychy („to mi się udało wymyślić / rozegrać / zwyciężyć”). Przychodzi niekiedy jeszcze gorsza pokusa „jestem lepszy od….”. Samemu tego plugastwa się nie odepchnie, trzeba prosić o łaskę dziecięcej pokory. Prosić Jezusa.
Słowo Boże na dziś                              wtorek
Na 27 września 2022 – wsp. św. Wincentego a Paulo
(Hi 3, 1-3.11-17.20-23 i Łk 9, 51-56)
Mało komu udaje się – jak Hiobowi odrzucać pokusę pychy („to mi się udało wymyślić / rozegrać / zwyciężyć”). Przychodzi niekiedy jeszcze gorsza pokusa „jestem lepszy od….”. Samemu tego plugastwa się nie odepchnie, trzeba prosić o łaskę dziecięcej pokory. Prosić Jezusa.
Słowo Boże na dziś                               środa
Na 28 września 2022 – (Hi 9, 1-12.14-16 i Łk 9, 57-62)
Hiob skarżył się, że „nie ma pewności, że [Bóg] go słucha”. Przywołam obrazek, na którym na przeciw Pana Jezusa stoi małe dziecko pokazujące swoje gorące serce mówiąc „Nic więcej nie mam…”. Pan Jezus wysłuchał uważnie i odpowiedział „Nic więcej nie potrzebuję. Daj mi to, co masz”. Rzeczywiście wystarczy. Aby tylko to serce było niepodzielone.
Słowo Boże na dziś                            czwartek
Na 29 września 2022
– święto Archaniołów, świętych Michała, Gabriela i Rafała
(Dn 7, 9-10.13-14 albo Ap 12, 7-12a i J 1, 47-51)
Choć – jak podpowiada angelologia – aniołowie wiedzą o nas wszystko, my o nich raczej niewiele wiemy. Ale nie potrzeba. Popchniemy świat do przodu, gdy zrobimy coś sensownego dla człowieka, dla jutra, dla Bożego Królestwa. I właśnie to korzystanie z nadarzających się okazji jest słuchaniem natchnień anielskich.
Słowo Boże na dziś                              piątek
Na 30 września 2022
– wsp. św. Hieronima, jednego z pierwszych tłumaczy Biblii
(Hi 38, 1.12-21; 40, 3-5 i Łk 10, 13-16)
Prawdziwie mądry człowiek nie ulegnie przytłaczającej, wciąż rosnącej wiedzy ludzkości. Wie, że ważna jest taka wiedza, która prowadzi do pokoju serca. A im mniej dumy w sercu człowieka, tym więcej tam miejsca dla Boga.