Warszawskie Łagiewniki – 24 kwietnia Msza św. pod figurą Jezusa Miłosiernego

warszawskie_łagiewniki_2022_winieta

Pragnę, ażeby pierwsza niedziela
po Wielkanocy była
świętem Miłosierdzia. (Dz. 299)

ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – 24 KWIETNIA 2022 r.

PARAFIA ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP W WARSZAWIE NA KOLE

W Święto Miłosierdzia Bożego Mszy św. o godz. 15,
odprawianej już po raz 20,
pod figurą Jezusa Miłosiernego w Parku Moczydło,
przewodniczyć będzie ks. bp Rafał Markowski.

Siostra Faustyna określając miłosierdzie powiedziała krótko, że miłość jest kwiatem, a miłosierdzie owocem. (Dz. 949)

Tak więc nie chodzi jednak o jakąkolwiek naturalną dobroczynność, czy różnie motywowaną filantropię, ale o miłosierdzie świadczone bliźnim z miłości do Jezusa i w jego duchu. Wymaga to spojrzenia na drugiego człowieka oczyma wiary, jako na istotę stworzoną na obraz i podobieństwo Boże (Rdz 1,26), odkupioną nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa (1P 1,18).

30 IV 2000 r. Papież Jan Paweł II dokonał kanonizacji siostry Faustyny, jednocześnie ustanawiając Niedzielę Przewodnią świętem Miłosierdzia Bożego. Tym samym zostało spełnione pragnienie samego Pana Jezusa.

„Nie znajdzie żadna dusza usprawiedliwienia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego, i dlatego pierwsza niedziela po Wielkanocy ma być świętem Miłosierdzia, a kapłani mają w dniu tym mówić duszom o tym wielkim i niezgłębionym miłosierdziu moim”. (Dz. 570)

„W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar; w dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dz. 699)

Aby skorzystać z tych wielkich darów, trzeba spełnić warunki nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego jak ufność w dobroć Boga i czynna miłość bliźniego oraz być w stanie łaski uświęcającej (po spowiedzi świętej) i godnie przyjąć Komunię świętą.

„Pragnę udzielić odpustu zupełnego duszom, które przystąpią do spowiedzi i Komunii św. w święto Miłosierdzia mojego”. (Dz. 1109)

Po Mszy św. pod pomnikiem Jezusa Miłosiernego w Parku Moczydło odbędzie się koncert zespołu Izabeli Trojanowskiej.