Z wielką radością Rodzina Rodzin spieszy z życzeniami do swego Pasterza

STOWARZYSZENIE APOSTOLSKIE RODZINA RODZIN
RODZINA BOGIEM SILNA
UL. ŁAZIENKOWSKA 14, 00-449 WARSZAWA
e-mail: zarzad@rodzinarodzin.pl

15 lipca 2014 r.

Jego Ekscelencja
Ksiądz Arcybiskup
Henryk Hoser SAC
Biskup Warszawsko-Praski
MAIOR EST DEUS

Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie!
Drogi Solenizancie!

Z wielką radością Rodzina Rodzin spieszy w tym dniu z życzeniami do swego Pasterza. Chcemy tak po prostu ale z serc przepełnionych wdzięcznością, życzyć Księdzu Arcybiskupowi aby Duch Święty kierował nadal sercem i umysłem Waszej Ekscelencji oraz pomagał przy podejmowaniu trudnych decyzji. Życzymy także, aby ludzie słuchali, rozumieli, szli za głosem swego Pasterza i szanując Go, kochali całym sercem.

Jak powtarza nam ks. Feliks Folejewski – Ojciec Duchowny Rodziny Rodzin – miłość to owoc, który dojrzewa w każdym czasie. Niech w całej diecezji Warszawsko-Praskiej ta miłość rozkwita, pomimo trudnego czasu, a może nawet właśnie dlatego, że czasy nie są łatwe i świat potrzebuje gorących serc, płonących miłością.

Do życzeń dołączamy stanowisko Rodziny Rodzin w aktualnej sprawie ataków na wolność sumienia, które, w miarę naszych możliwości, postaramy się upublicznić. Pozostajemy z wdzięcznością za postawę Księdza Arcybiskupa w tej sprawie.
Deo Gratias!

Krzysztof Broniatowski
Przewodniczący zarządu
Stowarzyszenia Apostolskiego Rodzina Rodzin