Ruch Apostolski Rodzina Rodzin

Ruch Apostolski Rodzina Rodzin

 

Słowo Boże na dziś                              wtorek
Na 19 października – (Rz 5, 12.15b.17-19.20b-21 i Łk 12, 35-38):

Trudno  pojąć  teologię   grzechu   pierworodnego,  zwykle  nie  rozumiemy  naszego –  z pokolenia na pokolenie – udziału w „tajemnicy nieprawości”. Niezależnie jednak od początków, na „teraz” możemy mieć wpływ – korzystając z życia i nauczania Pana Jezusa, który uczy tak przeżywać najtrudniejsze chwile, aby zbliżać się do Zmartwychwstania i mieć w nim udział.
Słowo Boże na dziś – ARCHIWUM
Aktualności
Formacja
Biuletyny

ikona_Aktualnosci

Formacja

ikona_BiuletynRR

Poradnia Rodzinna
Ojcowizna
Radio

 Poradnia

Ojcowizna

Radio

Jak finansowo wspierać Rodzinę Rodzin?
– czytaj -> tutaj