ODESZŁA DO PANA 13 stycznia 2013 – Ś. + P. Anna Krupińska

ODESZŁA DO PANA

Ś. † P. Anna Krupińska – Ania Zmarła 11 stycznia 2013 roku w wieku 87 lat

 Została pochowana 18 stycznia 2013 roku na cmentarzu parafialnym w Radości do grobu, w którym spoczywa Jej mąż śp. Stefan zmarły 9 czerwca 2012 roku.

Ania, bo tak Ją nazywaliśmy, oraz Jej małżonek Stefan, przez wiele lat byli Opiekunami parafialnej grupy Rodziny Rodzin w Radości.

Wspominamy Państwa Krupińskich jako wzorowe małżeństwo, ludzi wielkiej wiary, oddanych Kościołowi, Rodzinie Rodzin i ludziom potrzebującym. Wrażliwi na ból i cierpienie ludzi, zawsze gotowi do niesienia pomocy.

Ufamy, że cieszą się radością nieba. Wdzięczni za ich Obecność w naszej Wspólnocie Rodziny Rodzin, pamiętamy w modlitwach

Rodzina Rodzin parafii MB Anielskiej w Radości