BYŁY DUSZPASTERZ RR – Ks. Stanisław Rękawek SAC

BYŁY DUSZPASTERZ RR

249700 n 

 .

Ksiądz Stanisław Rękawek SAC – był duszpasterzem Rodziny Rodzin na początku lat 80–tych, podczas swojego pobytu w Domu Prowincjalnym w Warszawie na ul. Skaryszewskiej, przed swoim wyjazdem do Hodyszewa, gdzie objął stanowisko dyrektora domu rekolekcyjnego.

 

W dniu 16 czerwca 2013 r., ksiądz Stanisław Rękawek SAC obchodził jubileusz 50–tej rocznicy przyjęcia święceń kapłańskich. Jubileusz ten zastał Go na stanowisku proboszcza parafii św. Wincentego Pallottiego w Łodzi. Podniosłą uroczystość poprzedził koncert w wykonaniu solistek. Zarówno pieśni jak i szlachetny dźwięk organów stworzyły nastrój refleksji i dziękczynienia za łaskę owocnej pracy jubilata. Mszy św. przewodniczył osobiście ks. Stanisław Rękawek. Koncelebrowali księża diecezjalni oraz ks. prowincjał Adrian Galbas SAC, który wygłosił homilię. Kaznodzieja zwrócił uwagę na wyraźne cechy posługi kapłańskiej ks. proboszcza, którymi były: pasja pracy, podejmowanie różnorodnych przedsięwzięć, a także dobra organizacja oraz poszukiwanie nowych wyzwań. Ks. Prowincjał z dużym uznaniem odniósł się do postawy jubilata, uznając ją za rzadką, niemal deficytową. Podkreślił również żywą współpracę z parafianami, życzliwość w kontaktach i stwarzanie bliskości, która „pachnie owocami” więzi z Chrystusem. Ksiądz proboszcz ceniony był przez parafian za gospodarność i patriotyzm.

.

Urodził się 17 czerwca 1937 r w Zgórzu w okolicach Garwolina. Kończył szkołę w Chełmnie i jednocześnie posługiwał jako ministrant, którego formację kształtował ksiądz pallotyn. Charakter Jego ugruntowywał się w trudnej rzeczywistości wojennej. Był pozbawiony ojca, który dopiero po wojnie wrócił z łagrów sowieckich. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne Księży Pallotynów w Ołtarzewie, a święcenia kapłańskie otrzymał w roku kanonizacji założyciela zgromadzenia św. Wincentego Pallottiego – 16 czerwca 1963 r.

.

Pracę duszpasterską rozpoczął w Chełmnie, w parafii pw. św. Józefa. W 1969 r. został przeniesiony do Łodzi, gdzie pracował w parafii katedralnej i studiował socjologię na ATK w Warszawie. W kolejnych latach był budowniczym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim i wikariuszem w parafii pw. św. Stanisława Kostki. Pełnił również funkcję przełożonego domu pallotyńskiego w Warszawie, będąc równocześnie duszpasterzem Rodziny Rodzin, następnie objął stanowisko dyrektora domu rekolekcyjnego w Hodyszewie, następnie proboszcza parafii pw. św. Wawrzyńca w Poznaniu. W Łodzi przebywał w latach 1986-1996, będąc proboszczem i założycielem parafii św. Wincentego Pallottiego oraz budowniczym kaplicy Matki Boskiej Fatimskiej. Powrócił do niej jako proboszcz i rektor 19 grudnia 2003 roku, wyznaczając sobie nowy cel – budowanie Sanktuarium Świętości Życia pw. Zwiastowania Pańskiego, którego stał się kustoszem.

.

Z okazji 50-lecia kapłaństwa, ks. Stanisław otrzymał błogosławieństwo od papieża Franciszka. Uroczyste odczytanie słów Ojca Świętego przez Księdza Prowincjała, wzruszyło wszystkich uczestników mszy św. i nadało jej charakter ceremonii. Skromność, przedsiębiorczość, miłość do kraju – te cechy towarzyszyły pracy Jubilata, za co wdzięczni wierni dziękowali własnymi wierszami, kwiatami i śpiewem. Na zakończenie mszy św. Jubilat podziękował Miłosierdziu Bożemu za powołanie do kapłaństwa – spośród wielu mądrzejszych i godniejszych osób. Podkreślił również wpływ rodziców i rodzeństwa na przeżywanie swojej życiowej drogi. Podziękował wszystkim ludziom spotkanym na drodze posługiwania, nie zapominając o tych, którzy angażowali się ofiarnie w budowę sanktuarium – znaku Opatrzności na te czasy. Po odśpiewaniu Te Deum i udzieleniu błogosławieństwa, koncelebransów żegnały podniosłe pieśni. Tej pięknej i niezapomnianej uroczystości towarzyszyły życzenia światła i blasku, który ukazuje nowe perspektywy, daje siłę i przyjaźń. Ksiądz Stanisław Rękawek swoim życiem i pracą na nie zasłużył.

.

29 sierpnia 2014 r. zakończył urzędowanie jako proboszcz i rektor, a teraz jako senior i duszpasterz służy we wspólnocie parafii św. Wincentego Pallottiego w Łodzi. Imieniny obchodzi 18 września

Na winiecie KOŚCIÓŁ PW. ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO W ŁODZI