ODESZŁA DO PANA 30 września 2015 r. Barbara Grala

Barbara Grala

POŻEGNANIE

Dnia 30 września 2015 r. po ciężkiej chorobie zmarła nasza droga przyjaciółka Barbara Grala

Basia przez wiele lat uczestniczyła aktywnie w życiu i działalności Rodziny Rodzin. Jej mieszkanie w centrum Warszawy było w latach 70. przyjaznym miejscem spotkań młodzieży akademickiej z naszego ruchu. Basia brała udział w spotkaniach formacyjnych Rodziny Rodzin w kościele pw. św. Anny, kościele pw. Wszystkich Świętych, a także u Pallotynów na ul. Skaryszewskiej. Jeździła z grupą młodzieży na comiesięczne noce czuwania na Jasnej Górze przed obrazem Matki Bożej, uczestniczyła w wakacjach studenckich i wielu akcjach organizowanych przez Rodzinę Rodzin. Ks. Feliks Folejewski z wdzięcznością podkreślał jej dobroć i zaangażowanie. Jej najbliżsi, trzy siostry i ich rodziny, były jej wielką miłością i troską.

Basia żyła duchowością Rodziny Rodzin i oddaniem Matce Bożej, troszczyła się o sprawy Kościoła i Ojczyzny. Włączyła się aktywnie w życie swojej parafii w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Starych Babicach i cieszyła się uznaniem oraz wdzięcznością miejscowych duszpasterzy. Była ciepłą, dobrą osobą i taką pozostanie w naszej pamięci. Spoczęła w rodzinnym grobie na cmentarzu w Starych Babicach.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie i chwalebne zmartwychwstanie

Urszula Gołębiewska i Przyjaciele

Na winiecie Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Starych Babicach