ODESZŁA DO PANA 1 grudnia 2015 r. ś. p. Maria Marciniak

ODESZŁA DO PANA

była mamą księdza Ryszarda Marciniaka, Pallotyna, zaangażowanego w działalność Rodziny Rodzin od lat 60-tych. Ks. Ryszard po ukończeniu seminarium duchownego został duszpasterzem naszego ruchu, organizował Ośrodek na Łazienkowskiej i budował kościół w latach 1980-1993. Maria i Kazimierz Marciniak, rodzice księdza Ryszarda, byli obecni w Rodzinie Rodzin poprzez pracę i modlitwę, a nasz ruch RR wiele im zawdzięcza. Dziękujemy Panu Bogu za ich dobroć i zaangażowanie. Księdzu Ryszardowi i całej rodzinie przekazujemy wyrazy współczucia z powodu śmierci mamy Marii i zapewniamy o naszej pamięci w modlitwie

Rodzina Rodzin