wtorek, 25 czerwca, 2024

ŚWIĘTO PATRONALNE RR 2015 – 27 grudnia – Zapraszamy gorąco na święto patronalne Rodziny Rodzin – Uroczystość Świętej Rodziny

SPOTKANIE OPŁATKOWE

Na winiecie: wejście do kościoła po schodkach z prawej dtrony

Święta Rodzina

Zapraszamy gorąco na święto patronalne Rodziny Rodzin  – Uroczystość
Świętej Rodziny – które w tym roku przypada w niedzielę 27 grudnia.
Świętować będziemy, jak w roku ubiegłym, razem ze Wspólnotami
Jerozolimskimi. Rozpoczniemy Mszą Świętą o godz. 11.00 w kościele
Wspólnot. Spodziewamy się obecności ks. bp. Michała Janochy.
Potem zejdziemy do dolnego kościoła na Jasełka oraz
dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń.
Przyjdźmy całymi rodzinami, zaprośmy znajomych i przyjaciół.

 

JT (KB)

WSPÓLNOTA RR