sobota, 22 czerwca, 2024

Pamiętajmy o sobie wzajemnie w modlitwie

MENU

Pamiętajmy o sobie wzajemnie w modlitwie. Nie ustawajmy prosić
o potrzebne łaski dla chorych (w tym ks. Zenona Hanasa i opiekuna tej
strony internetowej Józefa Tomczaka), dla przygnębionych, opuszczonych,
poszukujących pracy. Ale także dziękujmy Bogu za wszystko! Zwłaszcza
za naszego nowego Ojca Duchownego – ks. Czesława Parzyszka

.

KB

WSPÓLNOTA RR