ODSZEDŁ DO PANA – ś. p. Wacław Bujnowski (pogrzeb odbył się 20 maja 2016)

ODSZEDŁ DO PANA

Informujemy, że w piątek 20 maja o godz. 10.00 w kościele parafialnym
w Górze Kalwarii odbył się pogrzeb ś. p. Wacława Bujnowskiego –
męża pani doktór Ewy Bujnowskiej, która była lekarzem ks. Feliksa. Oboje byli
bliskimi przyjaciółmi naszego Ojca Duchownego.

Pamiętajmy o nim w modlitwie

.

KB