wtorek, 25 czerwca, 2024

EWANGELIA na 12 stycznia 2020 – Chrzest Jezusa

EWANGELIA

Juan Fernández de Navarrete (1526–1579) – Chrzest Chrystusa (Muzeum Prado, Madryt, Hiszpania)
Juan Fernández de Navarrete (1526–1579) – Chrzest Chrystusa (Muzeum Prado, Madryt, Hiszpania)
12 stycznia 2020 – Święto Chrztu Pańskiego
Rok A

Ewangelia (Mt 3, 13-17)

Chrzest Jezusa

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?»

Jezus mu odpowiedział: «Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił.

A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego. A oto głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie».

Oto słowo Pańskie

Biblia

.

Na podst. m. in. -> https://niezbednik.niedziela.pl/liturgia/2020-01-12

Polecamy