ABP ANDRZJ DZIĘGA – 08.01.2020 – Wielka prośba

Pilna prośba

„Bardzo przezywam co się od kilku dni dzieje na Bliskim Wschodzie, a co dzisiejszej nocy zostało potwierdzone atakiem odwetowym. Bardzo Was wszystkich proszę  o włączenie do codziennych modlitw bardzo osobistej prośby do Boga o zatrzymanie wojny światowej i o zachowanie Pokoju. O miłosierdzie Boże dla świata przez przyczynę Niepokalanej.Włączajcie też te intencje do modlitwy wiernych we Mszy świętej  oraz przy innych okazjach. Błogosławię tej Modlitwie…

Abp Andrzej Dzięga