czwartek, 25 lipca, 2024

Drogi prowadzące do poznania Boga (Katechizm Kościoła Katolickiego)

Katechizm Kościoła Katolickiego

30 „Niech się weseli serce szukających Pana” /Psalm 105, 3/. Nawet jeśli człowiek może zapomnieć o Bogu lub Go odrzucić, to Bóg nie przestaje wzywać każdego człowieka, aby Go szukał, a dzięki temu znalazł życie i szczęście. Takie szukanie wymaga od człowieka całego wysiłku jego rozumu, prawości woli, „szczerego serca”, a także świadectwa innych, którzy uczyliby go szukania Boga. .
31 Człowiek stworzony na obraz Boga, powołany, by Go poznawać i miłować, szukając Boga, odkrywa pewne „drogi” wiodące do Jego poznania. Nazywa się je „dowodami na istnienie Boga”; nie chodzi tu jednak o dowody, jakich szukają nauki przyrodnicze, ale o „spójne i przekonujące argumenty”, które pozwalają osiągnąć prawdziwą pewność. Punktem wyjścia tych „dróg” prowadzących do Boga jest stworzenie: świat materialny i osoba ludzka.

.

JT (ZP) m. in. na podst. Katechizmu Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994

.

Zobacz <- poprzedni wpis (Pragnienie Boga)

.

O Katechizmie Kościoła Katolickiego w -> WIKIPEDII [dostęp 2017-04-25]

.

Katechizm Kościoła Katolickiego, pełny tekst -> http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkI-1-1.htm [dostęp 2017-04-25]

Polecamy