PIELGRZYMKA MĘŻCZYZN – ostatnia niedziela maja 2017 – 100 tys. mężczyzn i młodzieńców wzieło udział w Pielgrzymce do Piekar Śląskich

Znana z XII-wiecznych dokumentów historycznych osada Piekary na Śląsku, od 1303 roku posiadała niewielki drewniany kościółek pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła.
  W 1313 roku, w bocznym ołtarzu umieszczono wizerunek Maryi Panny nieznanego autora i fundatora. Od XVII wieku, wierni coraz częściej zaczęli gromadzić się przed tym obrazem, by oddawać cześć Matce Bożej. Po przeniesieniu obrazu w 1659 roku do ołtarza głównego nastąpiły liczne wypadki cudownych uzdrowień. W 1676 roku w Tarnowskich Górach wybuchła zaraza, wtedy to pielgrzymi z tego miasta modlą się przed obrazem Matki Bożej, a gdy wracają zaraza ustępuje. Była to pierwsza tzw. pielgrzymka „ślubowana”, kiedy to cała miejscowość podejmowała zobowiązanie, że co roku w określonym dniu odbędzie pielgrzymkę jako podziękowanie za otrzymane łaski. W 1680 roku wybuchła zaraza w Pradze, wtedy cesarz austriacki Leopold I Habsburg zwrócił się z prośbą o przywiezienie obrazu. 15 marca 1680 roku w uroczystej procesji przeniesiono obraz ulicami Pragi. Zaraz ustąpiła, a arcybiskup praski Jan Fryderyk Waldstein potwierdził urzędowo cudowność obrazu. 20 sierpnia 1683 roku król Jan III Sobieski, zmierzając pod Wiedeń, gdzie stoczył zwycięską bitwę z wojskami wezyra Kary Mustafy, zapragnął pomodlić się w piekarskim kościele, gdzie wysłuchał mszy i przed obrazem Matki Bożej prosił o zwycięstwo. W 1702 roku ze względu na bezpieczeństwo, które zagrożone było walkami religijnymi – obraz Matki Bożej wywieziono do kościoła św. Krzyża w Opolu, gdzie znajduje się do dziś. Tam ikona przez długi czas nie wyróżniała się szczególną czcią i nie przyciągała pielgrzymek.
Tymczasem w Piekarach umieszczono podobny, XVII-wieczny obraz, który początkowo pełnił rolę kopii, ale po pewnym czasie zastąpił oryginał, ponieważ pomimo starań księży z Piekar, oryginał nie został zwrócony. Ale do Piekar, mimo iż w kościele znajdował się inny obraz, dalej przybywały pielgrzymki, i dalej odnotowywano liczne cudowne uzdrowienia. Pielgrzymi przybywali, mając świadomość że w ołtarzu znajduje się inny obraz. Jeden z ówczesnych księży powiedział wówczas: Nie pędzel tu mocen, ni praca człowieka, ni drzewo, ni płótno, jeno Duch Boży, który sobie to miejsce i ten lud upodobał. Rosnący kult maryjny pociągał za sobą takie ożywienie ruchu pątniczego w XIX wieku, że drewniany kościółek okazał się zbyt ciasny. Postanowiono wybudować nową, większą, murowaną świątynię. Konsekracja nowego, neoromańskiego kościoła odbyła się w 1849 roku. W 1962 roku papież Jan XXIII nadał kościołowi piekarskiemu tytuł Bazyliki Mniejszej. Obecnie, od 70 lat – w ostatnią niedzielę maja do Piekar Śląskich pielgrzymuje tysiące Mężczyzn i Młodzieńców, by modlić się do Matki Bożej Piekarskiej. W tym roku było ich 100 tys. Był wśród nich prezydent Andrzej Duda. Obecni na niej był też metropolita katowicki abp Wiktor Skworc oraz arcybiskupi Marek Jędraszewski i Józef Kupny.
 Pielgrzymka do Piekar Śląskich Pielgrzymka do Piekar Śląskich
.
.
JT