EWANGELIA na 8 lipca 2018 – Prorok w swojej ojczyźnie

EWANGELIA

Prorok w swojej ojczyźnie Czternasta  Niedziela Zwykła B) 

Jezus naucza w synagodze

Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: «Skąd On to ma? I co za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?». I powątpiewali o Nim. A Jezus mówił im: «Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony». I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA Ewangelia według św. Marka (MK 6, 1-6)

Na podst. m. in.: https://niezbednik.niedziela.pl/dzien/2018-07-08

Komentarz do Ewangelii: ks. Julian Wybraniec