wtorek, 25 czerwca, 2024

JASNA GÓRA 2018 – 61. DOROCZNA PIELGRZYMKA RODZINY RODZIN NA JASNĄ GÓRĘ

60. DOROCZNA JUBILEUSZOWA PIELGRZYMKA RODZINY RODZIN NA JASNĄ GÓRĘ

61 DOROCZNA PIELGRZYMKA RODZINY RODZIN

NA JASNĄ GÓRĘ

13 – 14 października 2018 roku

Hasło pielgrzymki: „ Pójdźmy z żarliwą modlitwą do Królowej Polski by Ojczyzna Nasza była rzeczywistym Królestwem Jezusa i Maryi”

Droga Rodzino Rodzin, 7 maja 1958 roku ks. Kardynała Stefan Wyszyński zwrócił się takimi słowami do studentów Warszawy: „Gdy na was patrzę, budowniczy przyszłej Polski, światłości świata ojczystego, historii polskiej ziemi, gdy widzę jak stoicie cicho, spokojnie, uważnie, to wiem, że w waszych młodzieńczych duszach szlachetne serce bije. Wiem, że w was jest wielki głód sprawiedliwości, by ojczyzna nasza święta, chrześcijańska przednia straż była sprawiedliwą dla wszystkich. By jej chleba nie zabrakło dla nikogo. By nie było uprzywilejowanych żadnego gatunku. By był pokój Boży i niekłamana, niedeklamowana prawdziwa miłość społeczna. Zawiedliśmy się nie raz i nie dwa; zda się, opadły ręce i duchy, ale czyż mielibyśmy zwątpić, że jest to możliwe? Jest możliwe, najmilsi bracia! Chrystus uspokoił świat, przywrócił mu pokój przez Krew Swoją. Może od was nie będzie się żądało krwi. Jak powtarzałem po swoim powrocie z więzienia, tak powtarzam i dziś: więcej niż waszej krwi potrzeba Polsce waszej rzetelnej pracy, by z niej mieli chleb, dach nad głową i okrycie. Nad tym pracować musicie”.

Ale jednocześnie ks. Kardynał podkreślał: „Zwolnienie od życia wewnętrznego pod wpływem nadmiaru pracy odbija się na wartości naszej pracy, wtedy bowiem ujawnia się w niej brak cnót osobistych, o który rozbić się może każde dzieło. Nie pomogą wówczas najbardziej pociągające idee: gdy zabraknie powiązania życia wewnętrznego z życiem czynnym, upadnie dzieło prowadzone…” (Duch pracy ludzkiej)

Kochani, w tych trudach życia, wśród potknięć i chybionych wyborów, zobojętnienia wielu i odwrócenia się plecami do Boga, wśród zamętu i wręcz nienawiści jednych do drugich sianej w narodzie, gdzież mamy pójść, gdzież udać się po pomoc w tym pamiętnym roku 100-lecia odzyskania niepodległości po nocy zaborów. 29 kwietnia 1974 roku w „Apelu Episkopatu do modlitwy o oddanie świata Maryi Matce Kościoła” Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński odpowiedział jednoznacznie na to pytanie: „Z woli Ojca, przez Maryję przyszedł na ziemię Syn Boży, aby nas zbawić i przywrócić utraconą więź z Ojcem. Przez Nią też prowadzi nas droga do Chrystusa. Taki jest wieczny plan Boży. Wszystko, co o zbawczym posłannictwie Maryi mówi nam wiara, nauka Kościoła, nasze narodowe doświadczenie przynagla nas , by zwrócić się do Matki Najświętszej, by światu na pomoc przywołać Matkę”.

Zgromadźmy się więc licznie u stóp Matki Jasnogórskiej w naszej dorocznej pielgrzymce, by żarliwą modlitwą wybłagać, żeby nasze rodziny, nasz kraj, były rzeczywistym królestwem Jezusa i Jej, Maryi i byśmy swoją modlitwą i przykładem przyprowadzili do Boga narody całego świata.

Prosimy aby Ci którzy biorą udział w pielgrzymce wzięli ze sobą i nosili
w widocznym miejscu oznaczenia (emblematy) Rodziny Rodzin – te okrągłe,
niewielkie, które były rozprowadzane od ubiegłego roku, dzięki
inicjatywie Jacka Nitki.
Wszystkich, także tych, którzy nie mogą być na Jasnej Górze, proszę
o modlitwę i duchową łączność w tych dniach z całą Rodziną Rodzin.
Można przecież pielgrzymować duchowo. Ci co jadą, niech w sercach zabiorą
do Matki Bożej intencje tych, co jechać nie mogą.
Przeżyjmy ten czas jak wielka rodzina!

Deo Gratias!

Krzysztof Broniatowski

00 – 12.30 Konferencja „Owoce działania cnót w życiu Sługi Bożego Roberta Schumana” – prof. dr hab. Z

Zakończenie pielgrzymki przy pomniku Stefana Kardynała Wyszyńskiego

14.0P

A nastepnie przejazd do Doliny Miłosierdzia – nawiedzenie sanktuarium i Koronka do Bożego Miłosierdzia

Dolina Milosierdzia

Miejsca noclegu w Halach w cenie 30 i 32 zł; bilety na przejazd autokarem 55 zł będą sprzedawane w Ośrodku na Łazienkowskiej w środę 10 października po Mszy św. o godz. 18.

Zbiórka pielgrzymów udających się na JG autokarami – 13.10. godz. 8.00 na parkingu przy Torwarze.

Tel. kontaktowy na stronie 22 Biuletynu Rodziny Rodzin nr 7 (139) Wrzesień 2018

.

(KB)

Piegrzymki RR