ROK LITURGICZNY

ewangelie lekconarza

Czytania w niedziele, niektóre uroczystości i święta

Obowiązuje cykl trzyletni – A, B, C – litera określa rok liturgiczny, rozpoczynający się w I Niedzielę Adwentu.
Rok A jest wtedy, gdy reszta z dzielenia numeru roku przez 3 wynosi 1, rok B, gdy wynosi 2, a rok C, gdy wynosi 0.

I tak w roku liturgicznym 2016-2017 obowiązywały czytania według cyklu A,
w minionym roku liturgicznym 2017-2018 obowiązywały czytania według cyklu B,
a w bieżącym roku liturgicznym 2018-2019 obowiązują czytania według cyklu C.

Czytania w ramach poszczególnych cykli: A, B i C, zdeterminowane są przez Ewangelię,
z której wybrane fragmenty przeważają w niedziele danego roku liturgicznego.
W roku A przeważają fragmenty z Ewangelii świętego Mateusza,
w roku B – z Ewangelii świętego Marka,
zaś w roku C – z Ewangelii świętego Łukasza

 

JT m. in. na podst. -> https://pl.wikipedia.org/wiki/Lekcjonarz

.

Aby wybrać potrzebne ewangelie, kliknij na odpowiedni tag pod tym wpisem: