wtorek, 25 czerwca, 2024

1% DLA RR

odpis 1% od podatku

Ks. Jerzy Limanówka potwierdził, że także w tym roku SARR może zbierać
„1%” we współpracy, jak dotychczas z Fundacją Salvatti.pl

A więc dzięki uprzejmości Pallotyńskiej Fundacji Salvatti.pl, która ma status organizacji pożytku publicznego, Rodzina Rodzin może korzystać z odpisu 1% od podatku dochodowego, poprzez wpisanie w polu wypełnianego zeznania rocznego (PIT-u) „numer KRS”: 0000309499 i koniecznie wpisując w polu „cel szczegółowy 1%” słowa: Rodzina Rodzin.

Przypominam więc i serdecznie zapraszam do wykorzystania tej
szansy jaką daje nam po raz kolejny Pallotyńska Fundacja Salvatti.pl
prowadzona przez ks. Jerzego Limanówkę SAC. Otóż po raz kolejny możemy
przekazać swój „1%” na potrzeby Rodziny Rodzin. Wystarczy wpisać w polu
wypełnianego zeznania rocznego (PIT-u) „numer KRS”: 0000309499
i koniecznie wpisać w polu „cel szczegółowy 1%” słowa: Rodzina Rodzin.
Przypominam, że niezależnie od instytucji 1%, z której możemy korzystać
raz do roku, zawsze można przekazać darowiznę na rzecz Stowarzyszenia
Apostolskiego Rodzina Rodzin (SARR) (ul. Łazienkowska 14, 00-449
Warszawa) na konto SARR numer: 64 2130 0004 2001 0552 4418 0001,
wpisując jako tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe stowarzyszenia.
UWAGA!!! Wpłacone w powyższy sposób na konto SARR kwoty można odliczać
od dochodu (obniżając w ten sposób podstawę opodatkowania w rozliczeniu
rocznym za rok, w którym dokonano darowizny) w wysokości dokonanej
darowizny, nie więcej jednak niż do kwoty stanowiącej 6% uzyskanego
dochodu. Tzn. wpłacać na SARR można kwoty bez ograniczeń, tylko odliczyć
od dochodu można darowiznę maksymalnie w wysokości 6 % deklarowanego
w danym roku dochodu.
Podstawa prawna: art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia z dnia 26
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity:
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 z późn. zm.)
Członkom SARR przypominam, że wspierają stowarzyszenie regularnie
opłacając składki członkowskie co najmniej w zadeklarowanej przez siebie
wysokości. Składki, z podaniem imienia i nazwiska członka SARR
opłacającego składkę oraz wskazania okresu za jaki składka jest
opłacana, można wpłacać na podane wyżej konto.

Zachęcam do korzystania z przedstawionych możliwości…

Krzysztof Broniatowski

.

(JT)

Polecamy