EWANGELIA na 2 czerwca 2019 – Jezus został uniesiony do nieba

EWANGELIA

2 czerwca 2019 r. – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – Rok C | Kolor szat: biały

Jan Matejko - Zmartwychwstanie

Jan Matejko – Zmartwychwstanie

słuchamy biblii

EWANGELIA

Łk 24, 46-53 Jezus został uniesiony do nieba

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego.
Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka».
Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba.
Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.

Oto słowo Pańskie

 

 Biblia