ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI – 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI

Narodowe Święto Niepodległości jest to święto upamiętniające odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Na 123 lata Polska została wymazana z mapy Europy, licząc od momentu ostatniego rozbioru dokonanego przez Austrię, Prusy i Rosję.

Święto to – obchodzone 11 listopada każdego roku – zostało ustanowione w ostatnich latach II RP tuż przez rozpoczęciem II wojny światowej. Do kalendarza powróciło w 1989 r.

Narodowe Święto Niepodległości. Dlaczego świętujemy 11 listopada?

 

W dniu 11 listopada przypada kolejna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Narodowe Święto Niepodległości to najważniejsze święto państwowe w ciągu roku. Jest obchodzone dla upamiętnienia 11 listopada 1918 r. kiedy to Polska odrodziła się po 123 latach niewoli.

Dlaczego Święto Niepodległości obchodzimy właśnie 11 listopada? Co się wydarzyło 11 listopada 1918 roku?

Polska zniknęła z mapy Europy i świata w 1795 roku gdy Rosja, Prusy i Austria dokonały trzeciego rozbioru Polski. Dopiero I wojna światowa dała ojczyźnie szansę na walkę o niepodległość. 11 listopada 1918 r., po 123 latach od rozbiorów Polska odzyskała wolność.

Czy ta data to tylko symbol? Co wydarzyło się 11 listopada?

Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym, a wybór 11 listopada był nieprzypadkowy. 11 listopada 1918 po kapitulacji Niemiec na froncie zachodnim zakończyła się I wojna światowa.

Dzień odzyskania przez Polskę niepodległości upamiętnia przekazanie przez Radę Regencyjną władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu. Marszałek Piłsudski w tym dniu został Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich. Po negocjacjach Piłsudskiego z Centralną Radą Żołnierską 11 listopada 1918 r. wojska niemieckie zaczęły wycofywać się z Królestwa Polskiego. W nocy żołnierze rozbroili niemiecki garnizon, który stacjonował w Warszawie. Dzień później, 12 listopada 1918 r. Rada Regencyjna powierzyła Piłsudskiemu misję tworzenia rządu.

Dzień 11 listopada jako dzień rozpoczynający Polską niepodległość zaczęły samorzutnie obchodzić w II RP środowiska wojskowe, ten dzień kojarzył im się głownie z przekazaniem Naczelnikowi Józefowi Piłsudzkiemu władzy wojskowej przez Radę Regencyjną. Dodatkowo ta właśnie data stanowiła symbol zakończenia I wojny światowej poprzez podpisanie zawieszenia broni przez walczące strony we Francji w Campiegne.

Nieformalne obchody Święta Niepodległości zaczęto obchodzić już w 1919 roku, odbywały się wówczas parady wojskowe, msze za ojczyznę, a Prezydent RP wręczał ordery najbardziej zasłużonym za męstwo w walce.

Józef Piłsudski na wniosek środowisk wojskowych 8 listopada 1926 roku wydał okólnik w którym to postanowił, że dzień 11 listopada będzie dniem wolnym od pracy w celu zachowania w pamięci, głownie młodego pokolenia, i uczczenia 8 rocznicy odzyskania przez Polskę wolności i niepodległości.

W roku 1932 Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego uznało dzień 11 listopada jako dniem wolnym od nauki, który, twierdząc iż właśnie ten dzień powinien ukazywać młodym Polakom drogę do wolności i niepodległości.

W dniu 11 listopada nie tylko jednostki wojskowe lecz społeczeństwo lokalne uroczyście obchodziło odzyskanie przez Polskę wolności i niepodległości, odwoływano się wówczas do lojalności i postaw patriotycznych wobec państwa.

Dzień 11 listopada ustanowiono urzędowo Świętem Niepodległości USTAWĄ RZĄDOWĄ z 23 kwietnia 1937 roku i do czasu wybuchu II wojny światowej święto obchodzono tylko dwa razy – w roku 1937 i 1938.

Podczas okupacji niemieckiej w latach 1939–1944 świętowanie było niemożliwe. Z powodów oczywistych święto to jak i wiele innych było zabronione przez władze okupacyjne. Środowiska konspiracyjne głównie AK obchodziło je jednak w konspiracji przypominając o patriotyzmie, walce o wolność i wyzwolenie spod jarzma okupacji niemieckiej.

W roku 1945 władze komunistyczne świętem państwowym uczyniły dzień 22 lipca – datę podpisania Manifestu PKWN, jako Narodowe Święto Odrodzenia Polski.

Lata późniejsze w PRL-u to cała planowa nagonka potężnego aparatu politycznego, MO i ZOMO na tych dla których 11 listopada kojarzyło się nie tylko z odzyskaniem państwowości ale i niepodległości w szczególności. 11 listopada w środowiskach opozycyjnych był symbolem walki o niepodległą Polskę od wpływów ZSRR i władzy komunistycznej w szczególności.

Środowiska niepodległościowe w tym z ”Solidarności” jak kiedyś dawniej AK w czasie II wojny światowej w konspiracji obchodziły dzień 11 listopada jako święto wolności i niepodległości, na tę okoliczność prasa podziemna publikowała wiele gazetek i ulotek. Jak w czasie okupacji w konspiracji uroczyście obchodzono to święto stające się symbolem wolnej i niezależnej Polski od rządów komunistycznych i ZSRR.

Wielokrotnie organizowane w całym kraju przez opozycję manifestacje patriotyczne były tego dnia brutalnie tłumione przez oddziały ZOMO, a ich uczestnicy aresztowani przez Służbę Bezpieczeństwa. Byli oni szkalowani, napiętnowani i represjonowani przez cały aparat władzy PRL.

11 listopada jako Święto Niepodległości zostało przywrócone przez Sejm IX kadencji ustawą z dnia 15 lutego 1989 r. pod nazwą Narodowego Święta Niepodległości.

A jak jest dzisiaj?

Obchody dnia 11 listopada to nie tylko uroczyste państwowe obchody w postaci defilad, marszów czy innych uroczystości, ten dzień jest też dla wielu nie tylko dniem wolnym od pracy ale i dniem zabawy i radości ot choćby np. w Poznaniu.

Obecnie wielu tych co nie może siebie odnaleźć w nowej rzeczywistości, a minione czasy PRL-u były dla nich nie tylko czasem zaszczytów, władzy i pieniędzy ale czasów gdy oni rządzili  i mieli realną władzę  i dlatego nie identyfikuje siebie z tym narodowym świętem i nie ma co się im dziwić.

Inni sfrustrowani polityką w kraju i podporządkowaniem jej celów całego życia społecznego i politycznego oraz gospodarczego widzą w tym święcie kolejne narzędzie polityki PO czy innych ugrupowań walczących o władzę. Według ich ocen to nie święto zwykłego obywatela dla którego nie ma opieki zdrowotnej, godziwej emerytury, pracy itp. a święto polityczne wykorzystywane dla władzy i zaszczytów.

Młodzież której trudno pogodzić dzisiaj się z brakiem pracy i perspektyw – w swoim młodzieńczym buncie ucieka z goryczą do środowisk pseudo narodowych a swoją frustracje wyładowuje na ulicy. A w konsekwencji zaczyna też masowo wyjeżdżać z kraju.

Idea święta 11 listopada, święta patriotyzmu, wolności, tolerancji to nie święto tych z PO i PSL to nie święto polityków czy narodowców i innych, to święto wszystkich Polaków bo Polska jest tylko jedna i należy ona do wszystkich w niej zamieszkujących.

Gdy nie zrozumiemy wszyscy ducha i idei  święta 11 listopada – będzie ono tylko wciąż pustym słowem. Pamiętajmy jednakże iż wolność też nie jest dana raz na zawsze a historia, jak pokazuje życie, lubi się powtarzać.

Musimy wiedzieć czym jest 11 listopada w naszym życiu! Jest na ten temat artykuł ks. Zbigniewa Kapłańskiego w naszym biuletynie: Biuletyn Rodziny Rodzin nr 9 (161) Listopad 2016, Strony 11-12.