poniedziałek, 20 maja, 2024

Ewangelia na 6 sierpnia 2020 – Święto Przemienienia Pańskiego

EWANGELIA

6 sierpnia 2020 – Święto Przemienienia Pańskiego – Rok A

6 sierpnia 2017 – Święto Przemienienia Pańskiego – Rok A
Rafael Santi, fragment obrazu „Przemienienie Pańskie”

 słuchamy biblii

Ewangelia (Mt 17, 1-9)

Przemienienie Pańskie

Biblia

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego, Jana, zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: Twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło.

A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza».

Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie».

Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli.

A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie się». Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.

A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc: «Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie».

Oto słowo Pańskie

Przeczytaj o -> Przemienieniu Pańskim

Na podst. m. in. -> https://niezbednik.niedziela.pl/dzien/2020-08-06

Polecamy