Dziekujemy prof Szumowskiemu który podjął walkę o nasze życie i zdrowie w okresie epidemii koronawirusa

Dziekujemy prof Szumowskiemu

9 stycznia 2018 r. Prezydent Polski Pan Andrzej Duda powołał Pana Prof. dr hab. Łukasza Szumowskiego na stanowisko Ministra Zdrowia. Prof Szumowski jest bratankiem śp. ks. Marka Szumowskiego – byłego asystenta kościelnego i duszpasterza Stowarzyszenia Apostolskiego Rodzina Rodzin. Obaj należą do zasłużonej dla Rodziny Rodzin, rodziny państwa Szumowskich z Anina.

Prof Szumowski podjął się pracy na stanowisku o Ministra Zdrowia na dwa lata. Wykonał w tym czasie wiele zadań, m. in.:

Powołał zespół ds. strategii walki z epidemiami, przygotował rekomendacje w związku z pojawiającymi się jesienią sytuacjmi epidemicznymi. Rekomendacje dotyczą zwiększonej roli lekarzy rodzinnych, żeby mieli szansę i prawo do zlecania testów kontrolnych po zebraniu odpowiedniego wywiadu, po sprawdzeniu, na ile objawy są zbieżne z objawami epidemi, a na ile pasują do zwykłej grypy. -Zalecał żeby osoby zdrowe i chore były oddzielane. Również zalecał stworzyć – w ramach sieci szczególnie szpitali powiatowych, ale też innych szpitali – ambulatoria dla osób z objawami epidemii.

Spowodował rozbudowę sieci laboratoriów diagnostycznych, a także utworzenie sieci szpitali jednoimiennych.

Opracowana przez niego i jego zespół konsultantów strategia zabezpiecza nas w dużym stopniu. A przynajmniej wiemy, co eksperci zalecają, jak powinniśmy zbudować system ochrony zdrowia na nadchodzące okresy, na współistnienie dwóch chorób (epidemii i zwykłej grypy).

Powołał pięć grup roboczych i rozdzielił zadania. Zapewnił przy tym, że to nie są zespoły zamknięte. W skład zespołu wchodzi przewodniczący, którym może zostać sekretarz lub podsekretarz w Ministerstwie Zdrowia i 12 innych osób. Są to przedstawiciele różnych departamentów resortu zdrowia, a także przedstawiciele Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Skład uzupełniają Konsultanci Krajowi w dziedzinie chorób zakaźnych, medycyny rodzinnej oraz anestezjologii i intensywnej terapii.

A także konsultanci chorób zakaźnych, intensywnej terapii, Główny Inspektor Sanitarny oraz konsultant medycyny rodzinnej.

Grupy robocze będą zajmowały się zbieraniem informacji z innych krajów europejskich, w jaki sposób one opracowują swoje standardy w zwalczaniu epidemii. W następnym zespole roboczym będzie oceniane, jaki jest stan przygotowań polskiej służby zdrowia i służb, które mają zwalczać epidemię. Trzecia grupa robocza będzie analizowała wykorzystanie szpitali i ewentualną modyfikację tych szpitali, które w tej chwili w Polsce działają.

Następny zespół zajmie się strategią testowania wirusów. Ostatni zespół roboczy, piąty, będzie zajmował się szczepieniami przeciwko grypie oraz tym, w jaki sposób przeprowadzić także testy przeciw grypie.

Najczęściej pojawiają się zwykłe przeziębienia, pojawia się grypa i bardzo ważne będzie to, jak na pierwszym etapie u lekarza rodzinnego rozróżnić to zwykłe przeziębienie od infekcji wirusem.

Grono specjalistów, które w tych zespołach będzie brało udział, jest gwarantem tego, że wypracowane będą dobre i ważne dla wszystkich Polaków rekomendacje.

Zaapelował do wielu ekspertów, którzy udzielają się w mediach, jeżeli czują taką potrzebę, aby przyłączyli się do pracy w zespołach.

Podobne zespoły są organizowane w każdym województwie i uwzględniają specyfikę danego województwa, specyfikę zakażeń, możliwości każdego województwa do przyjęcia pacjentów.

Jak już zostało wyżej napisane, Prof Szumowski miał zakończyć pracę na stanowisku Ministra Zdrowia na wiosnę bieżącego roku, jednak na prośbę Premiera Mateusza Morawieckiego zgodził się przedłużyć pracę na tym stanowisku do sierpnia tego roku.

Na zakończenie swojej pracy Minister Zdrowia poinformował, że rezygnuje ze stanowiska. Powiedział też, że Polska ma już podpisaną umowę w Unii Europejskiej dotyczącą szczepionki na koronawirusa.

Powiedział – Składam rezygnację z funkcji Ministra Zdrowia (…). Nigdzie nie znikam, nie odchodzę, pozostaje posłem, pozostaję w przestrzeni publicznej, będę pełnił funkcje publiczne. Oczywiście wracam do zawodu, do mojego wyuczonego zawodu (…), chciałbym wrócić do instytutu, do kliniki, chciałbym leczyć pacjentów – mówił Szumowski na konferencji prasowej w resorcie zdrowia.

Jak zaznaczył, może odejść, bo udało się zbudować system do walki z COVID-19, a pandemia nie doprowadziła do krachu w gospodarce.

Prof Szumowski wraz z podległą mu służbą medyczną oraz innymi służbami i osobami w trudnym okresie epidemii koronawirusa podjął tytaniczną walkę o życie i zdrowie nas wszystkich, za co otrzymał podziękowania od Premiera, Parlamentarzystów, Internautów! Podziękowania składają również Administratorzy tej strony